Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

esperti tas-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot żewġ gruppi ta’ esperti li jaħdmu fuq is-Saħħa elettronika: il-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika u Task Force tas-Saħħa elettronika temporanja.

    “”

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika

Il-grupp tnieda mill-ġdid fl-2020 u kellu l-ewwel laqgħa tiegħu fit-13 ta’ Lulju 2020.  

Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika huma kollha organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet ċentrali b’sensibilizzazzjoni Ewropea. Huma jirrappreżentaw is-setturi u l-gruppi li ġejjin: l-industrija tat-teknoloġija tas-saħħa, il-pazjenti, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-komunità tar-riċerka.

Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika se jipprovdi pariri u għarfien espert lill-Kummissjoni, b’mod partikolari dwar suġġetti stabbiliti fil-Komunikazzjoni dwar l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura. B’mod partikolari, fir-rigward tal-oqsma li ġejjin:

  • data dwar is-saħħa, inkluż it-tmexxija ‘l quddiem tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar format Ewropew ta’ skambju tar-rekords tas-Saħħa Elettronika u l-elaborazzjoni ulterjuri tas-sett ta’ referenza ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi u interoperabbiltà aħjar;
  • servizzi tas-saħħa diġitali;
  • il-protezzjoni tad-data dwar is-saħħa u kwistjonijiet ta’ privatezza;
  • iċ-ċibersigurtà għad-data dwar is-saħħa u l-kura;
  • għodod diġitali għall-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-kura ċċentrata fuq il-persuna;
  • l-intelliġenza artifiċjali u s-saħħa;
  • aspetti trasversali marbuta mat-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura, bħal proposti ta’ finanzjament u investiment u teknoloġiji abilitanti.

L-informazzjoni dwar il-membri, il-laqgħat, inklużi l-aġenda u l-minuti tiġi ppubblikata regolarment fir- Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni.

Task Force dwar is-Saħħa elettronika

Ġiet stabbilita Task Force tas-Saħħa elettronika temporanja biex tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar kif jista’ jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-Saħħa elettronika għal kura tas-saħħa aktar sikura, aħjar u aktar effiċjenti fl-Ewropa. Dan jikkonsisti minn professjonisti tal-kura tas-saħħa, rappreżentanti tal-pazjenti, delegati tal-industriji mediċi, farmaċewtiċi u tal-ICT, esperti legali u dawk li jfasslu l-politika. It-Task Force ipproduċiet rapport b’rakkomandazzjonijiet dwar kif jiġu żviluppati l-benefiċċji sħaħ tas-Saħħa elettronika fl-2020.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Id-deċennju Diġitali tal-2030: Il-Kummissjoni tadotta indikaturi biex timmonitorja t-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa u toħroġ gwida lill-Istati Membri

Illum, il-Kummissjoni adottat l-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs) biex tippermetti l-kejl tal-progress li sar fl-ilħuq tal-miri tad-Deċennju Diġitali tal-2030, u ħarġet gwida dwar kif l-Istati Membri jenħtieġ li jistrutturaw il-pjanijiet direzzjonali nazzjonali tagħhom, biex jilħqu l-miri diġitali.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

is-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tipprovdi liċ-ċittadini b’aċċess għal servizzi diġitali sikuri u ta’ kwalità għolja fis-saħħa u l-kura.

Ara Wkoll

Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer

L-Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer se tiftaħ is-setgħa tal-immaġni u tal-Intelliġenza Artifiċjali għall-benefiċċju tal-pazjenti, it-tobba u r-riċerkaturi bil-kanċer.

Ġestjoni tad-data dwar is-saħħa

Il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni u Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar it-Trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura biex tingħata spinta lill-azzjoni tal-Unjoni Ewropea.