Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

esperti tas-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot żewġ gruppi ta’ esperti li jaħdmu fuq is-Saħħa elettronika: il-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika u Task Force tas-Saħħa elettronika temporanja.

    “”

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika

Il-grupp tnieda mill-ġdid fl-2020 u kellu l-ewwel laqgħa tiegħu fit-13 ta’ Lulju 2020.  

Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika huma kollha organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet ċentrali b’sensibilizzazzjoni Ewropea. Huma jirrappreżentaw is-setturi u l-gruppi li ġejjin: l-industrija tat-teknoloġija tas-saħħa, il-pazjenti, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-komunità tar-riċerka.

Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika se jipprovdi pariri u għarfien espert lill-Kummissjoni, b’mod partikolari dwar suġġetti stabbiliti fil-Komunikazzjoni dwar l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura. B’mod partikolari, fir-rigward tal-oqsma li ġejjin:

  • data dwar is-saħħa, inkluż it-tmexxija ‘l quddiem tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar format Ewropew ta’ skambju tar-rekords tas-Saħħa Elettronika u l-elaborazzjoni ulterjuri tas-sett ta’ referenza ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi u interoperabbiltà aħjar;
  • servizzi tas-saħħa diġitali;
  • il-protezzjoni tad-data dwar is-saħħa u kwistjonijiet ta’ privatezza;
  • iċ-ċibersigurtà għad-data dwar is-saħħa u l-kura;
  • għodod diġitali għall-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-kura ċċentrata fuq il-persuna;
  • l-intelliġenza artifiċjali u s-saħħa;
  • aspetti trasversali marbuta mat-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura, bħal proposti ta’ finanzjament u investiment u teknoloġiji abilitanti.

L-informazzjoni dwar il-membri, il-laqgħat, inklużi l-aġenda u l-minuti tiġi ppubblikata regolarment fir- Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni.

Task Force dwar is-Saħħa elettronika

Ġiet stabbilita Task Force tas-Saħħa elettronika temporanja biex tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar kif jista’ jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-Saħħa elettronika għal kura tas-saħħa aktar sikura, aħjar u aktar effiċjenti fl-Ewropa. Dan jikkonsisti minn professjonisti tal-kura tas-saħħa, rappreżentanti tal-pazjenti, delegati tal-industriji mediċi, farmaċewtiċi u tal-ICT, esperti legali u dawk li jfasslu l-politika. It-Task Force ipproduċiet rapport b’rakkomandazzjonijiet dwar kif jiġu żviluppati l-benefiċċji sħaħ tas-Saħħa elettronika fl-2020.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tiftaħ sejħiet biex tinvesti aktar minn EUR 176 miljun f’kapaċitajiet u teknoloġija diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea fetħet sett ġdid ta’ sejħiet għal proposti taħt il-Programmi ta’ Ħidma 2023–2024 tal-Programm Ewropa Diġitali biex issaħħaħ il-kapaċitajiet diġitali madwar l-UE. Dawn is-sejħiet huma miftuħa għan-negozji, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u entitajiet oħra mill-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE, u l-pajjiżi assoċjati. Il-baġit għal dan is-sett ta’ sejħiet huwa ta’ aktar minn EUR 176 miljun.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

is-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tipprovdi liċ-ċittadini b’aċċess għal servizzi diġitali sikuri u ta’ kwalità għolja fis-saħħa u l-kura.

Ara Wkoll

Inizjattiva Ewropea Virtwali tat-Tewmin Uman

l-Inizjattiva Ewropea Virtwali tat-Tewmin Uman hija qafas tal-UE li jappoġġa l-ħolqien u l-adozzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ soluzzjonijiet virtwali ta’ tewmin uman fis-saħħa u l-kura.

Ġestjoni tad-data dwar is-saħħa

Il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni u Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar it-Trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura biex tingħata spinta lill-azzjoni tal-Unjoni Ewropea.