Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.

    „”

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

e-gezondheidsbelanghebbendengroep

De groep werd in 2020 opnieuw opgestart en hield haar eerste vergadering op 13 juli 2020.  

Leden van de eHealth Stakeholder Group zijn allemaal overkoepelende organisaties en verenigingen met een Europees bereik. Zij vertegenwoordigen de volgende sectoren en groepen: de gezondheidstechnologie-industrie, patiënten, zorgprofessionals en de onderzoeksgemeenschap.

De groep van belanghebbenden op het gebied van e-gezondheidszorg zal de Commissie advies en deskundigheid verstrekken, met name over onderwerpen die zijn uiteengezet in de mededeling over het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg. Met name op de volgende gebieden:

  • gezondheidsgegevens, met inbegrip van de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie inzake een Europees formaat voor de uitwisseling van elektronische gezondheidsdossiers en de verdere uitwerking van de basisreeks technische specificaties en betere interoperabiliteit;
  • digitale gezondheidsdiensten;
  • gezondheidskwesties inzake gegevensbescherming en privacy;
  • cyberbeveiliging voor gezondheids- en zorggegevens;
  • digitale instrumenten voor empowerment van burgers en persoonsgerichte zorg;
  • kunstmatige intelligentie en gezondheid;
  • kruisbestuiving van aspecten die verband houden met de digitale transformatie van gezondheid en zorg, zoals financierings- en investeringsvoorstellen en ontsluitende technologieën.

Informatie over leden, vergaderingen, met inbegrip van agenda en notulen wordt regelmatig gepubliceerd in het register van deskundigengroepen van de Commissie.

taskforce e-gezondheidszorg

Er is een tijdelijke taskforce e-gezondheidszorg opgericht om de Commissie te adviseren hoe het volledige potentieel van e-gezondheidszorg voor veiligere, betere en efficiëntere gezondheidszorg in Europa kan worden benut. Het bestaat uit gezondheidswerkers, vertegenwoordigers van patiënten, afgevaardigden van de medische, farmaceutische en ICT-industrie, juridische experts en beleidsmakers. De taskforce heeft een verslag opgesteld met aanbevelingen over hoe de volledige voordelen van e-gezondheid in 2020 kunnen worden ontwikkeld.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie doet oproepen om meer dan 176 miljoen euro te investeren in digitale capaciteiten en technologie

De Europese Commissie opende een nieuwe reeks oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s 2023-2024 van het programma Digitaal Europa om de digitale capaciteit in de hele EU te versterken. Deze oproepen staan open voor bedrijven, overheidsdiensten en andere entiteiten uit de EU-lidstaten, de EVA/EER-landen en geassocieerde landen. Het budget voor deze oproepen bedraagt meer dan 176 miljoen EUR.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zie ook

Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen

Het Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen is een EU-kader ter ondersteuning van de opkomst en goedkeuring van de volgende generatie oplossingen voor virtuele menselijke tweelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Europees initiatief voor kankerbeeldvorming

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming zal de kracht van beeldvorming en kunstmatige intelligentie ontsluiten ten behoeve van kankerpatiënten, clinici en onderzoekers.

Europees initiatief „1+ miljoen Genomes”

Het 1+ Million Genomes-initiatief heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.