Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Kiadvány

Jelentés a szerzői jogi védelem alatt álló művek fogyatékossággal élő személyek számára való elérhetőségéről

A Bizottság jelentést tett közzé a szerzői jogi védelem alatt álló műveknek a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető formátumokban való elérhetőségéről, az (EU) 2017/1564 marrákesi irányelven túlmenően.

A marrákesi irányelv szerzői jogi kivételt vezetett be annak érdekében, hogy a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek számára hozzáférhető formátumban több írásos mű álljon rendelkezésre. A jelentés ezen irányelv 9. cikkéből ered, amely előírja a Bizottság számára, hogy értékelje az irányelv hatályán kívül eső hozzáférhető formátumú művek (pl. képek, filmek és egyéb audiovizuális tartalmak, videojátékok, hangfelvételek, szobrok) elérhetőségét, és szükség esetén tegyen javaslatot a marrákesi irányelv hatályának ennek megfelelő kiterjesztésére irányuló módosításokra.

A bizottsági szolgálati munkadokumentum elkészítése érdekében a Bizottság célzott konzultációt folytatott, hogy bizonyítékokat gyűjtsön az érdekelt felektől (lásd: Tényösszefoglaló jelentés). Emellett a Bizottság az irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban észrevételeket kapott a tagállamoktól.

A szolgálati munkadokumentumot benyújtották az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Következő lépésként a Bizottság az irányelv 10. cikkében előírtaknak megfelelően elvégzi a marrákesi irányelv értékelését annak érdekében, hogy 2023. október 11-ig jelentést tegyen közzé. A jelentés figyelembe veszi az érintett civil társadalmi szereplők és nem kormányzati szervezetek, köztük a fogyatékossággal élő személyeket és az időseket képviselő szervezetek véleményét.

Letöltések

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Letöltés