Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Raport privind disponibilitatea operelor protejate prin drepturi de autor pentru persoanele cu handicap

Comisia a publicat un raport privind disponibilitatea operelor protejate prin drepturi de autor în formate accesibile pentru persoanele cu handicap, dincolo de Directiva 2017/1564 de la Marrakesh.

Directiva „Marrakesh” a introdus o excepție de la dreptul de autor pentru a spori disponibilitatea operelor scrise în formate accesibile în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Raportul decurge din articolul 9 din această directivă, care impune Comisiei să evalueze disponibilitatea operelor în formate accesibile care nu intră în domeniul său de aplicare (de exemplu, imagini, filme și alte conținuturi audiovizuale, jocuri video, fonograme, sculpturi) și, dacă este necesar, să propună modificări pentru a extinde domeniul de aplicare al Directivei „Marrakesh” în consecință.

Pentru a pregăti documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Comisia a organizat o consultare specifică pentru a colecta dovezi de la părțile interesate (a se vedea raportul de sinteză factual). În plus, Comisia a primit contribuții din partea statelor membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din directivă.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei a fost prezentat Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

În etapa următoare, în conformitate cu articolul 10 din directivă, Comisia va efectua o evaluare a Directivei „Marrakesh” în vederea emiterii unui raport până la 11 octombrie 2023. Raportul ține seama de opiniile actorilor relevanți ai societății civile și ale organizațiilor neguvernamentale, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap și ale celor care reprezintă persoanele în vârstă.

Descărcări

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Descărcați