Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Ataskaita dėl autorių teisėmis saugomų kūrinių prieinamumo neįgaliesiems

Komisija paskelbė ataskaitą dėl autorių teisėmis saugomų kūrinių prieinamumo neįgaliesiems prieinamais formatais, be Marakešo direktyvos 2017/1564.

Marakešo direktyvoje nustatyta autorių teisių išimtis, siekiant padidinti prieinamų formų rašytinių kūrinių prieinamumą aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui. Ataskaita parengta pagal šios direktyvos 9 straipsnį, kuriame reikalaujama, kad Komisija įvertintų prieinamų formų kūrinių, kurie nepatenka į jos taikymo sritį (pvz., vaizdai, filmai ir kitas audiovizualinis turinys, vaizdo žaidimai, fonogramos, skulptūros), prieinamumą ir prireikus pasiūlytų pakeitimus, kad būtų atitinkamai išplėsta Marakešo direktyvos taikymo sritis.

Rengdama Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, Komisija surengė tikslines konsultacijas, kad iš suinteresuotųjų šalių surinktų įrodymų (žr. faktų suvestinę ataskaitą). Be to, Komisija gavo informacijos iš valstybių narių pagal direktyvos 10 straipsnio 2 dalį.

Tarnybų darbinis dokumentas pateiktas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Kaip reikalaujama pagal direktyvos 10 straipsnį, Komisija atliks Marakešo direktyvos vertinimą, kad iki 2023 m. spalio 11 d. galėtų pateikti ataskaitą. Ataskaitoje atsižvelgiama į atitinkamų pilietinės visuomenės subjektų ir nevyriausybinių organizacijų, įskaitant neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims atstovaujančias organizacijas, nuomones.

Atsisiunčiamos rinkmenos

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Atsisiųsti