Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Verslag over de beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermde werken voor personen met een handicap

De Commissie heeft een verslag gepubliceerd over de beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermde werken in toegankelijke formaten voor personen met een handicap, naast Richtlijn 2017/1564 van Marrakesh.

Met de „Marrakesh” -richtlijn is een uitzondering op het auteursrecht ingevoerd om de beschikbaarheid van geschreven werken in toegankelijke formaten te vergroten ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Het verslag vloeit voort uit artikel 9 van deze richtlijn, dat de Commissie verplicht de beschikbaarheid te beoordelen van werken in toegankelijke formaten die buiten het toepassingsgebied ervan vallen (bv. beelden, films en andere audiovisuele inhoud, videogames, fonogrammen, beeldhouwwerken) en, indien nodig, wijzigingen voor te stellen om het toepassingsgebied van de „Marrakesh” -richtlijn dienovereenkomstig uit te breiden.

Ter voorbereiding van het werkdocument van de diensten van de Commissie heeft de Commissie een gerichte raadpleging gehouden om bewijsmateriaal van belanghebbenden te verzamelen ( zie het samenvattend verslag). Daarnaast heeft de Commissie overeenkomstig artikel 10, lid 2, van de richtlijn input van de lidstaten ontvangen.

Het werkdocument van de diensten van de Commissie is voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Als volgende stap zal de Commissie, zoals vereist op grond van artikel 10 van de richtlijn, een evaluatie van de „Marrakesh” -richtlijn uitvoeren om uiterlijk op 11 oktober 2023 een verslag uit te brengen. In het verslag wordt rekening gehouden met de standpunten van relevante actoren uit het maatschappelijk middenveld en van niet-gouvernementele organisaties, met inbegrip van organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen en organisaties die ouderen vertegenwoordigen.

Downloads

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Downloaden