Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Izvješće o dostupnosti djela zaštićenih autorskim pravima za osobe s invaliditetom

Komisija je objavila izvješće o dostupnosti djela zaštićenih autorskim pravom u pristupačnim formatima za osobe s invaliditetom izvan okvira Direktive 2017/1564 „Marakeša”.

Direktivom „Marakeš” uvedena je iznimka u pogledu autorskog prava kako bi se povećala dostupnost pisanih djela u pristupačnim formatima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima. Izvješće proizlazi iz članka 9. te Direktive, kojim se od Komisije zahtijeva da procijeni dostupnost djela u pristupačnim formatima koji su izvan njezina područja primjene (npr. slike, filmovi i drugi audiovizualni sadržaji, videoigre, fonogrami, skulpture) te da, prema potrebi, predloži izmjene kako bi se u skladu s time proširilo područje primjene Direktive „Marakeš”.

Kako bi pripremila radni dokument službi Komisije, Komisija je provela ciljano savjetovanje kako bi prikupila dokaze od dionika (vidjeti Sažeto činjenično izvješće). Osim toga, Komisija je primila informacije od država članica u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive.

Radni dokument službi Komisije podnesen je Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Kao sljedeći korak, u skladu s člankom 10. Direktive, Komisija će provesti evaluaciju Direktive „Marakeš” kako bi do 11. listopada 2023. objavila izvješće. U izvješću se uzimaju u obzir stajališta relevantnih aktera civilnog društva i nevladinih organizacija, uključujući organizacije koje predstavljaju osobe s invaliditetom i one koje zastupaju starije osobe.

Preuzimanja

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Preuzimanje