Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalno desetljeće Europe

EU će slijediti antropocentričnu i održivu viziju digitalnog društva tijekom digitalnog desetljeća kako bi se osnažili građani i poduzeća.

Europska unija 2021.
fix-empty

Digitalno društvo i digitalne tehnologije sa sobom donose nove načine učenja, zabave, rada, istraživanja i ispunjavanja ambicija. One također donose nove slobode i prava te građanima EU-a pružaju mogućnost da dopru izvan fizičkih zajednica, geografskih lokacija i društvenih položaja.

Međutim, još uvijek postoje mnogi izazovi povezani s digitalnom transformacijom. Digitalni svijet trebao bi se temeljiti na europskim vrijednostima, gdje nitko nije zapostavljen, svatko uživa slobodu, zaštitu i pravednost. Digitalno desetljeće Europe mjesto je u kojem svatko ima vještine za upotrebu svakodnevne tehnologije. Čak i mala poduzeća koriste tehnologiju za donošenje boljih poslovnih odluka, interakciju s klijentima ili poboljšanje dijelova poslovanja. Povezivost dopire do ljudi koji žive u selima, planinama i udaljenim područjima kako bi svi mogli doći do mogućnosti na internetu i sudjelovati u koristima digitalnog društva. Ključne javne usluge i administrativni postupci dostupni su građanima i poduzećima na internetu.

Digitalno desetljeće sveobuhvatan je okvir kojim će se usmjeravati sve mjere povezane s digitalnim tehnologijama. Cilj je digitalnog desetljeća osigurati ljudima sve aspekte tehnologije i inovacija.

Okvir za digitalno desetljeće uključuje program politike digitalnog desetljeća, ciljeve za digitalno desetljeće, ciljeve, višedržavne projekte te prava i načela digitalnog desetljeća:

 • Ciljevi digitalnog desetljeća mjerljivi su ciljevi za svako od četiri područja: povezivost, digitalne vještine, digitalno poslovanje i digitalne javne usluge.
 • Mjere država članica usmjerit će se na ciljeve digitalnog desetljeća. Komisija će u godišnjem izvješću izvijestiti o mjerama država članica.
 • Program politikeza digitalno desetljeće omogućit će EU-u i državama članicama da zajedno rade na postizanju ciljeva digitalnog desetljeća i njegovih ciljeva. Njome se utvrđuje mehanizam za praćenje napretka do 2030. Komisija će svake godine objaviti izvješće u kojem će sagledati ostvareni napredak.
 • Višedržavni projekti omogućit će državama članicama udruživanje ulaganja i pokretanje opsežnih prekograničnih projekata.
 • Prava i načela digitalnog desetljeća odražavaju vrijednosti EU-a koje se moraju poštovati u digitalnom svijetu.

piramida koja pokazuje povezanost politika i inicijativa digitalnog desetljeća

Digitalne vještine

Program politikedigitalnog desetljeća temelji se na digitalnom kompasu. U njemu se utvrđuju digitalne ambicije za sljedeće desetljeće u obliku jasnih i konkretnih ciljeva. Digitalni kompas koristi 4 točke kompasa kako bi utvrdio glavne ciljeve:

 1. digitalno kvalificirano stanovništvo i visokokvalificirani digitalni stručnjaci;
 2. sigurne i održive digitalne infrastrukture;
 3. digitalna transformacija poduzeća;
 4. digitalizacija javnih službi.

ciljevi

 

 

Uz te ciljeve, ciljevima digitalnog desetljeća osigurat će se da digitalna transformacija u Europi koristi svim ljudima. Ciljevi se mogu sažeti kako slijedi:

 • Siguran i zaštićen digitalni svijet
 • Svatko može sudjelovati u digitalnim mogućnostima/nitko nije zapostavljen
 • Mala poduzeća i industrija imaju pristup podacima
 • Novoosnovana poduzeća i MSP-ovi imaju pristup digitalnoj tehnologiji
 • Inovativne infrastrukture konvergiraju za suradnju
 • MSP-ovi se mogu natjecati u digitalnom svijetu pod pravednim uvjetima
 • Javne usluge dostupne su na internetu
 • Istraživanje je usmjereno na razvoj i mjerenje učinka održivih, energetski i resursno učinkovitih inovacija
 • Sve organizacije mogu osigurati kibersigurnost

Na putu prema digitalnom desetljeću države članice izvijestit će Komisiju o planiranim mjerama kojima se podupiru utvrđeni ciljevi.

Mjere i politikeKomisije u području digitalizacije već su vođene tim ciljevima i načelima. Budući da ćemo imati sve više inovacija, okvirom za digitalno desetljeće osigurat će se da europska vizija digitalne transformacije bude jasna i široko podržana svim budućim mjerama diljem Europe.

Program politike: mjerenje napretka

Programom politike za digitalno desetljeće do 2030. uspostavlja se mehanizam praćenja i suradnje kako bi se postigli zajednički ciljevi digitalne transformacije Europe.

Kao prvi korak u okviru programa politike Komisija će u provedbenom aktu definirati ključne pokazatelje uspješnosti, tj. ključne pokazatelje napretka. Ključni pokazatelji uspješnosti temeljit će se na postojećem programu DESI kojim se svake godine mjeri stanje digitalne transformacije u Europi. Zatim će Komisija u suradnji s državama članicama surađivati na razvoju putanja na razini EU-a kako bi se procijenilo je li napredak uočen za svaki cilj dovoljan za postizanje vrijednosti za 2030. Komisija će svake godine objaviti izvješće o stanju digitalnog desetljeća u kojem će mjeriti i ocjenjivati napredak prema putanjama na razini EU-a i krajnjim ciljevima digitalnog desetljeća te prema potrebi preporučiti daljnje mjere i napore. Prvo izvješće o stanju digitalnog desetljeća bit će objavljeno 2023.

Svaka država članica odredit će vlastite nacionalne putanje koje su potrebne za postizanje zajedničkih putanja i ciljeva EU-a. Nacionalne putanje definirat će se u prvim nacionalnim planovima koje će države članice dostaviti Komisiji. Države članice revidirat će i revidirati svoje nacionalne planove svake dvije godine kako bi se informirale o planiranim djelovanjima, mjerama i ulaganjima koje će poduzeti za postizanje ciljeva.

 

ciklus suradnje programa politike

Višedržavni projekti

Višedržavni projekti veliki su projekti koji mogu doprinijeti postizanju ciljeva digitalnog desetljeća. Njima će se državama članicama omogućiti udruživanje i udruživanje resursa za izgradnju digitalnih kapaciteta koje same ne bi mogle razviti.

Komisija je utvrdila početni popis područja za višedržavne projekte i prema potrebi može ažurirati popis na temelju godišnjeg praćenja napretka.

zajednička podatkovna infrastruktura i usluge, lanac blokova, procesori male snage, paneuropsko uvođenje 5G koridora, računalstvo visokih performansi, sigurna kvantna infrastruktura i mreža centara za kibersigurnost, digitalna javna uprava, digitalnoinovacijska središta ili visokotehnološka partnerstva za digitalne vještine

Višedržavni projekti trebali bi objediniti ulaganja iz financijskih sredstava EU-a, među ostalim iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i iz država članica. Drugi javni i privatni subjekti mogu prema potrebi ulagati u projekte.

Komisija će pomoći državama članicama u utvrđivanju, uspostavi i provedbi višedržavnih projekata. Kako bi se uspostavio višedržavni projekt u kojem ne postoji drugi pravni instrument, programom politike predviđa se nova pravna struktura, Konzorcij europskih digitalnih infrastruktura (EDIC), koji će omogućiti brzu i fleksibilnu provedbu.

Digitalna prava i načela

Deklaraciju o digitalnim pravima i načelima potpisali su na najvišoj razini Europska komisija, Parlament i Vijeće. Deklaracija obuhvaća ključna prava i načela digitalne transformacije. Sastoji se od oko 6 poglavlja:

 1. stavljanje ljudi i njihovih prava u središte digitalne transformacije;
 2. podupiranje solidarnosti i uključenosti;
 3. osiguravanje slobode izbora na internetu;
 4. poticanje sudjelovanja u digitalnom javnom prostoru;
 5. povećanje sigurnosti, zaštite i osnaživanja pojedinaca;
 6. promicanje održivosti digitalne budućnosti

Najnovije vijesti

EVENT |
Inicijativa eArchiving 2023. – 2024.

U okviru inicijative eArchiving organizira se virtualno predstavljanje iskustava, rada u tijeku i budućih planova.

EVENT |
Priprema izvješća o stanju digitalnog desetljeća za 2023.

U okviru priprema za objavu izvješća Komisija organizira otvorenu radionicu kako bi prikupila povratne informacije od stručnjaka za digitalnu transformaciju koji rade u europskim poduzećima, konzultantskim društvima i organizacijama.

Povezani sadržaj

Dublji pogled

Ambasadori DigitalEU-a

Ambasadori DigitalEU-a okupljaju novinare, urednike i influencere koji su aktivni u području digitalnih i tehnoloških tema.

Dijelovi digitalnog kompasa

Digitalne vještine

EU je razvio niz politika i inicijativa za povećanje digitalnih vještina radne snage i potrošača.

Potpora industriji

EU podupire poduzeća diljem Europe u prilagodbi digitalnom svijetu koordinacijom inicijativa...

Povezivost

EU želi da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Trust Services

The EU has introduced rules to strengthen trust services and ensure our online activity is secure...

Umjetna inteligencija

EU želi stvoriti pouzdanu umjetnu inteligenciju u kojoj je čovjek na prvom mjestu.

Podaci

Podaci su sveprisutni i umnogostručuju se iznimno brzo. Komisija je izradila europsku podatkovnu...

Napredno računalstvo

Ulaganja EU-a u računalstvo visokih performansi i računalne tehnologije omogućit će Europi da u...

Međunarodni odnosi

Europska unija surađuje sa zemljama iz svijeta i međunarodnim organizacijama s ciljem da tehnologija...