Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Het digitale decennium van Europa

De EU zal gedurende het hele digitale decennium een op de mens gerichte, duurzame visie voor de digitale samenleving nastreven om burgers en bedrijven mondiger te maken.

Europese Unie 2021
fix-empty

De digitale samenleving en digitale technologieën brengen nieuwe manieren met zich mee om ambities te leren, te vermaken, te werken, te verkennen en waar te maken. Ze brengen ook nieuwe vrijheden en rechten met zich mee en geven EU-burgers de mogelijkheid om verder te reiken dan fysieke gemeenschappen, geografische locaties en sociale posities. 

Er zijn echter nog veel uitdagingen in verband met de digitale transformatie die tijdens het digitale decennium moeten worden aangepakt. De EU moet haar strategische autonomie op het gebied van technologie vergroten en nieuwe regels en technologieën ontwikkelen om burgers te beschermen tegen namaakproducten, cyberdiefstal en desinformatie. Het belangrijkste is dat de EU de digitale kloof moet aanpakken.

piramide toont de verbinding van het beleid en de initiatieven van het digitale decennium

Het digitale kompas

Het Digital Decade-beleidsprogramma is gebaseerd op het digitale kompas. Het stelt digitale ambities voor het komende decennium vast in de vorm van duidelijke, concrete doelen. Het digitale kompas gebruikt de 4 punten van het kompas om de belangrijkste doelen te identificeren:

  1. een digitaal geschoolde bevolking en hoogopgeleide digitale professionals;
  2. veilige en duurzame digitale infrastructuur;
  3. digitale transformatie van bedrijven;
  4. digitalisering van overheidsdiensten.

Streefcijfers: 20 miljoen ICT-specialisten, 80 % volwassenen met digitale basisvaardigheden, Gigabit-connectiviteit voor iedereen, 5G overal, dubbele EU-aandeel in de wereldwijde productie van halfgeleiders, 10 000 klimaatneutrale randknooppunten, eerste computer met kwantumversnelling, 75 % van de bedrijven die AI/cloud/big data gebruiken, groei scaleups en financiering voor innovatie, meer dan 90 % kmo’s met een basisniveau van digitale intensiteit, 100 % online belangrijke openbare diensten, 100 % beschikbaarheid van medische dossiers online, 80 % burgers die eID gebruiken

Belangrijke beleidsterreinen om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen worden gehaald, zijn cloud computing, kunstmatige intelligentie, digitale identiteiten, gegevens en connectiviteit.

Het digitale kompas kan de EU ook ondersteunen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese Green Deal, waardoor Europa haar doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen, kan helpen verwezenlijken.

Lees het persbericht over de communicatie.

Beleidsprogramma: een weg naar het digitale decennium  

Het beleidsprogramma: een pad naar het digitale decennium zet een monitoring- en samenwerkingsmechanisme in om de gemeenschappelijke doelstellingen en streefdoelen voor de digitale transformatie van Europa zoals uiteengezet in het digitale kompas 2030 te verwezenlijken.

De Commissie en de lidstaten zullen samenwerken om trajecten op EU-niveau te ontwikkelen om de vooruitgang voor elke doelstelling te monitoren. De lidstaten stellen op hun beurt nationale strategische routekaarten voor met hun nationale trajecten en acties om de doelstellingen en streefdoelen te bereiken, met inbegrip van geplande regelgevingsmaatregelen en investeringen.

De samenwerkingscyclus Om de vorderingen tot 2030 te monitoren en te evalueren, zal de Commissie voor elke doelstelling samen met de lidstaten trajecten op EU-niveau ontwikkelen.De lidstaten zullen vervolgens nationale trajecten en strategische routekaarten opstellen om de doelstellingen te bereiken De samenwerkingscyclus: Monitoren van de vooruitgang op basis van de index voor digitale economie en samenleving (DESI) Evaluatie van de vooruitgang en het doen van aanbevelingen aan de lidstaten in het verslag over de stand van de herhaling van het digitale decennium in samenwerkingsdialoog om afwijkingen van de verwachte trajecten vast te stellen.

Met het oog op de voorbereiding van het voorstel voor het beleidsprogramma: als weg naar het digitale decennium heeft de Commissie een gerichte raadpleging gehouden. In het samenvattend verslag wordt de balans opgemaakt van de bijdragen en worden voorlopige trends gepresenteerd.

Meer informatie over het beleidsprogramma

Download de factsheet

Download het werkdocument van de diensten van de Commissie

Meerlandenprojecten

Meerlandenprojecten zijn grootschalige projecten die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het digitale decennium. Zij zullen de lidstaten in staat stellen samen te komen en middelen te bundelen om digitale capaciteiten op te bouwen die zij zelf niet zouden kunnen ontwikkelen.

De Commissie heeft een eerste lijst van gebieden voor meerlandenprojecten vastgesteld en kan, indien nodig, de lijst bijwerken op basis van de jaarlijkse voortgangsmonitoring.

gemeenschappelijke data-infrastructuur en -diensten, blockchain, energiezuinige processors, pan-Europese uitrol van 5G-corridors, high-performance computing, beveiligde kwantuminfrastructuur en het netwerk van cyberbeveiligingscentra, digitaal openbaar bestuur, digitale innovatiehubs of hightech partnerschappen voor digitale vaardigheden

Meerlandenprojecten moeten investeringen uit EU-financieringsmiddelen bundelen, onder meer uit de faciliteit voor herstel en veerkracht, alsook uit de lidstaten. Andere openbare en particuliere entiteiten kunnen in voorkomend geval in de projecten investeren.

De Commissie zal de lidstaten helpen meerlandenprojecten op te sporen, op te zetten en uit te voeren. Om een meerlandenproject op te zetten waar geen ander rechtsinstrument bestaat, voorziet het beleidsprogramma in een nieuwe juridische structuur, het European Digital Infrastructure Consortium (EDIC), die een snelle en flexibele uitvoering mogelijk zal maken.

Digitale rechten en principes

De Commissie heeft in januari 2022 een verklaring over digitale rechten en beginselen voorgesteld. De ontwerpverklaring heeft betrekking op de belangrijkste rechten en beginselen voor de digitale transformatie. Het is gevormd rond 6 hoofdstukken:

  1. mensen en hun rechten centraal stellen in de digitale transformatie;
  2. ondersteuning van solidariteit en inclusie;
  3. het waarborgen van de keuzevrijheid op het internet;
  4. bevordering van deelname aan de digitale openbare ruimte;
  5. verbetering van de veiligheid, beveiliging en empowerment van personen;
  6. bevordering van de duurzaamheid van de digitale toekomst.

Het Europees Parlement en de Raad zullen de ontwerpverklaring bespreken en deze op het hoogste niveau onderschrijven in een plechtige ondertekening.

Abonneer je op het laatste nieuws over dit onderwerp en meer

Laatste nieuws

EVENT |
4e stakeholdersworkshop van de Europese 5G-waarnemingspost — 5G in het digitale decennium

Deze workshop zal de gelegenheid bieden om de belangrijkste bevindingen van het vierde jaar van de 5G-waarnemingspost te evalueren en van gedachten te wisselen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitrol van 5G en de meest recente markttendensen en mondiale ontwikkelingen. Zij zal ook de balans opmaken van de situatie in Europa wat betreft de doelstellingen van het 5G-actieplan en de strategie voor het digitale decennium.

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

Ambassadeurs van DigitalEU

De DigitalEU Ambassadors brengt journalisten, redacteuren en influencers samen die actief zijn op het gebied van digitale en technische onderwerpen.

Europese digitale rechten en beginselen

De Commissie heeft een verklaring voorgesteld over Europese digitale rechten en beginselen ter bevordering van een digitale transitie die wordt gevormd door Europese waarden.

Onderdelen van het digitale kompas

Digitale vaardigheden

De EU heeft een scala aan beleidsmaatregelen en initiatieven ontwikkeld om de digitale vaardigheden...

Connectivity

The EU’s goal is for Europe to be the most connected continent by 2030.

Vertrouwensdiensten

De EU heeft regels ingevoerd om vertrouwensdiensten te versterken en ervoor te zorgen dat onze...

Digitale overheidsdiensten

De Commissie maakt gebruik van digitale technologieën om overheidsdiensten te verbeteren en slimme...

Artificiële intelligentie

De EU streeft ernaar betrouwbare artificiële intelligentie op te bouwen waarin mensen op de eerste...

Data

Data is everywhere and growing at an unprecedented pace. The Commission has developed a European...

Geavanceerde computers

Dankzij EU-investeringen in high-performance computing en computertechnologieën kan Europa in het...