Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

L-10 laqgħa tal-Grupp ta’ Esperti dwar id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web

Id-diskussjonijiet u d-dokumenti tas-serje ta’ webinars li jinkludu l-10 Grupp ta’ Esperti tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web (WADEX) issa huma disponibbli.

Words "online meeting" over a keyboard

Image by Gerd Altmann from Pixabay

L-10-il laqgħa tal-Grupp ta’ Esperti dwar id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web (WADEX) saret online minħabba r-restrizzjonijiet tal-COVID-19 li għadhom fis-seħħ fl-2022. 

L-aġenda inkludiet serje ta’ 7 webinars ibbażati fuq feedback mid-9 laqgħa tal-Grupp ta’ Esperti dwar id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web (WADEX).

Is-sessjonijiet saru kull xahar bejn Frar u Ġunju.

Hawn taħt għandek issib il-kalendarju tal-webinars, il-minuti ta’ kull sessjoni u l-materjal rilevanti (preżentazzjonijiet, links, u dokumenti).

L-10 Laqgħa tal-Wadex — Kalendarju tal-Webinars Feb-Ġunju 2022 (.pdf)

Ir-reġistrazzjonijiet tas-sessjonijiet huma disponibbli f’Futurium għall-membri tal-WADEX.

 

Webinar 1: 8 ta’ Frar 2022

“Id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Internet”

L-1 eżerċizzju ta’ rappurtar — Dibattitu miftuħ

 Bil-parteċipazzjoni: Kummissjoni Ewropea + Membri tal-WADEX 

Il-webinar kien jikkonsisti f’diskussjoni miftuħa dwar l-eżerċizzju ta’ rapportar, fejn l-Istati Membri qasmu l-esperjenzi, l-opinjonijiet u t-tagħlimiet meħuda tagħhom. Is-suġġetti ewlenin diskussi kienu l-għarfien espert dwar l-aċċessibbiltà, iż-żmien, ir-riżorsi umani u finanzjarji, l-għodod tal-ittestjar, il-metodoloġiji ta’ monitoraġġ, l-istruttura u l-mudelli għar-rappurtar, l-istandardizzazzjoni, il-limiti ta’ konformità, l-interpretazzjoni tad-Direttiva u l-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni fl-Istati Membri. Id-diskussjoni miftuħa kienet preċeduta minn introduzzjoni qasira, fejn rappreżentant tal-konsorzju inkarigat mill-eżami tar-rapporti tal-Istati Membri għar-reviżjoni tad-Direttiva, ippreżenta xi impressjonijiet u feedback inizjali.

Dokumenti rilevanti għal din il-laqgħa:

 

Webinar 2: 1 ta’ Marzu 2022

“Studju Konjittiv: rapport finali/Monitoraġġ tal-Applikazzjonijiet tal-Web”

1. Studju dwar l-aċċessibbiltà konjittiva: rapport finali

Bil-parteċipazzjoni: Funka

F’din il-preżentazzjoni, il-kelliema kkondividew is-sejbiet minn studju pilota ffinanzjat mill-KE dwar l-Aċċessibbiltà Inklużiva għall-Web għal Persuni b’Diżabilità Kognitiva.

L-istudju, imwettaq minn consultancies Funka u ICF taħt kuntratt qafas tad-DĠ CNECT, kellu l-għan li jipprovdi bażi ta’ evidenza għal miżuri politiċi u prattiċi futuri biex tittejjeb l-aċċessibbiltà għall-internet għal persuni b’diżabilità konjittiva. Ir-rapport finali kopra:

 • ħarsa ġenerali lejn ir-riċerka/studji eżistenti dwar is-suġġett
 • lakuni identifikati fir-riċerka u fir-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà tal-internet għal diżabilitajiet konjittivi
 • proposti dwar kif jista’ jittejjeb l-aċċess indipendenti u inklużiv għall-kontenut u s-servizzi online għall-persuni b’diżabilità konjittiva.

2. Monitoraġġ tal-applikazzjonijiet mobbli: diskussjoni tal-panel

Wara t-talbiet tal-grupp WADEX u fuq l-inizjattiva tal-membri Pollakki tal-WADEX, aħna nnominajna bord ta’ esperti biex nanalizzaw l-aktar kwistjonijiet komuni u naqsmu l-esperjenzi relatati mal-monitoraġġ tal-applikazzjonijiet mobbli. Min-nuqqas ta’ għodod awtomatizzati għall-impossibbiltà li jaċċessaw il-kodiċi tas-sors, il-kollegi qasmu l-metodoloġiji, l-għodod u t-tagħlimiet meħuda implimentati fl-Istati Membri tagħhom.

A. Metodi ta’ monitoraġġ rigward l-aċċessibbiltà għall-web tal-applikazzjonijiet mobbli

Bil-parteċipazzjoni: Membru tal-Wadex — Polonja

L-objettiv ta’ din il-preżentazzjoni kien li jiġi kkaratterizzat ix-xenarju attwali tal-ittestjar tal-applikazzjonijiet mobbli filwaqt li jitqiesu kwistjonijiet ta’ aċċessibbiltà għal persuni b’diżabilità konjittiva, motorizzata u sensorjali. Peress li l-kunċett tal-valutazzjoni tal-aċċessibbiltà tal-applikazzjonijiet mobbli huwa relattivament ġdid, kien indispensabbli li wieħed ifittex għodod u ideat rilevanti. Il-kelliema ppreżentaw is-sejbiet relatati mal-għodod awtomatizzati u metodi oħra applikati. Huma mbagħad ikkondividew ma’ membri oħra tal-WADEX il-konklużjonijiet tagħhom u l-passi futuri possibbli. Il-preżentazzjoni kienet akkumpanjata minn illustrazzjonijiet ta’ ċerti diffikultajiet li ltaqgħu magħhom matul il-proċess.

B. Metodu għall-monitoraġġ tal-applikazzjonijiet mobbli fid-Danimarka

Bil-parteċipazzjoni: Membru tal-Wadex — Danimarka

Il-kelliema ppreżentaw il-metodu Daniż għall-monitoraġġ tal-applikazzjonijiet mobbli u qasmu t-tagħlimiet meħuda mill-proċess. Huma ddiskutew l-għażliet tal-flussi/vjaġġi tal-utenti, kif għandhom jiġu ttestjati b’mod affidabbli fuq il-bażi tar-regoli dwar l-Ittestjar tal-Konformità tal-Aċċessibbiltà (ACT), u s-sejbiet preliminari tagħhom fl-esplorazzjoni ta’ testijiet awtomatizzati ta’ applikazzjonijiet mobbli.

C. Ħafna mill-iżbalji komuni ta’ aċċessibbiltà fl-applikazzjonijiet mobbli

Bil-parteċipazzjoni: Membru tal-Wadex — l-Italja

Il-kelliem ippreżenta l-aktar żbalji komuni fl-aċċessibbiltà li ġew skoperti waqt il-monitoraġġ tal-apps tal-mowbajl u s-soluzzjonijiet meħtieġa biex dawn jissewwew. Għarfien bħal dan jista’ jappoġġa l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet mobbli aktar aċċessibbli fil-futur.

Dokumenti rilevanti għal din il-laqgħa:

 

Webinar 3: 29 ta’ Marzu 2022

“Għodod ta’ monitoraġġ/Regoli ta’ Ttestjar tal-Konformità tal-Aċċessibbiltà/Reġistru tal-Organizzazzjonijiet u kampjunar awtomatiku”

1. Għodda ta’ monitoraġġ Finlandiża “Salvia”

Bil-parteċipazzjoni: Membru Wadex — Finlandja

Peress li l-Finlandja żviluppat l-għodda tagħha stess għall-monitoraġġ simplifikat tas-siti web, din il-preżentazzjoni serviet bħala introduzzjoni għal “Salvia”, għodda ta’ monitoraġġ tal-aċċessibbiltà, li tuża QualWeb bħala magna ta’ evalwazzjoni. Barra minn hekk, il-preżentazzjoni wriet li tista’ tintuża biex jiġu evalwati kemm siti web regolari kif ukoll siti web wara formola ta’ lloggjar u fehmiet mibdula b’mod dinamiku. Fuq dawn il-linji, intwera li l-evalwazzjoni kemm tal-verżjonijiet tal-viewport desktop kif ukoll mobbli hija ugwalment possibbli u li r-rapporti ta’ spezzjoni għall-fornituri tas-servizzi jistgħu jitniżżlu f’format PDF.

2. L-użu ta’ QualWeb għall-monitoraġġ tal-aċċessibbiltà fuq skala kbira

Bil-parteċipazzjoni: LASIGE/Dipartiment tal-Informatika, Fakultà tax-Xjenzi tal-Università ta’ Lisbona

QualWeb hija magna ta’ evalwazzjoni awtomatizzata tal-aċċessibbiltà li bħalissa tappoġġa l-aġenziji ta’ monitoraġġ tal-aċċessibbiltà fid-Danimarka, fil-Finlandja u fil-Portugall. F’din il-preżentazzjoni, il-kelliem enfasizza l-karatteristiċi ta’ QualWeb li jappoġġjaw il-monitoraġġ tal-aċċessibbiltà fuq skala kbira u introduċew il-pjan direzzjonali tal-karatteristiċi għall-perjodu li ġej.

3. Ittestjar tal-Konformità tal-Aċċessibbiltà (ACT) bħala mod ta’ armonizzazzjoni

Bil-parteċipazzjoni: LASIGE/Dipartiment tal-Informatika, Fakultà tax-Xjenzi tal-Università ta’ Lisbona

Ir-regoli tal-Ittestjar tal-Konformità tal-Aċċessibbiltà (ACT) jirriżultaw minn sforzi komunitarji għall-promozzjoni ta’ viżjoni armonizzata tal-kontroll tal-konformità tad-WCAG (Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web). F’din il-preżentazzjoni, il-kelliem ippreżenta x’inhi regola tal-ACT, kif ir-regoli tal-ACT jikkontribwixxu għal viżjoni armonizzata ta’ monitoraġġ, li taffettwa kemm l-ittestjar issimplifikat kif ukoll dak fil-fond, u l-kopertura attwali tar-regoli tal-ACT u tiddiskuti l-implimentazzjoni.

4. Soluzzjoni Finlandiża għar-reġistru tal-organizzazzjonijiet u l-kampjunar awtomatiku

Bil-parteċipazzjoni: Membru Wadex — Finlandja

Il-Finlandja ppreżentat is-soluzzjonijiet tagħha għar-reġistru tal-organizzazzjoni u l-kalkolu tal-kampjunar bħala studju tal-każ. Biex tissodisfa r-rekwiżiti tad-diversità tal-kampjuni ta’ monitoraġġ, il-Finlandja ġabret reġistru ta’ 18,400 organizzazzjoni unika li jaqgħu taħt id-WAD. Id-data nġabret minn aktar minn 80 sors differenti li kien fihom 100,000 ringiela ta’ data.

Għall-monitoraġġ simplifikat, inħoloq algoritmu awtomatiku biex jiġi kkompilat kampjun aleatorju li jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti għad-diversità, ir-rappreżentattività u l-bilanċ. Fattur ewlieni kien il-ġenerazzjoni ta’ sottosettijiet minn kombinazzjonijiet ta’ reġjuni, livelli ta’ amministrazzjoni u tipi ta’ industrija differenti u l-grupp tal-organizzazzjonijiet kollha taħt wieħed minn dawn is-sottosettijiet. L-algoritmu mbagħad jagħżel organizzazzjonijiet aleatorji minn subsettijiet li jkun fihom biżżejjed organizzazzjonijiet waħedhom; jew amalgamaw is-subsettijiet sakemm jintlaħaq l-għadd minimu meħtieġ ta’ organizzazzjonijiet.

Dokumenti rilevanti għal din il-laqgħa:

 

Webinar 4: 26 ta’ April 2022

“WAD, Standards u Aċċessibbiltà elettronika”

1. WAD: Standards u Tħassib

Bil-parteċipazzjoni: Kummissjoni Ewropea, tim tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web — Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ Connect)

It-tim tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web tal-Kummissjoni Ewropea ta ħarsa ġenerali lejn suġġetti relatati mal-WAD bħal:

 • Standards ta’ Aċċessibbiltà
 • Standardizzazzjoni fl-UE
 • Standards Armonizzati u Storja ta’ EN 310 549

2. JWG eAċċessibbiltà

Bil-parteċipazzjoni: Grupp ta’ Ħidma Konġunt ETSI/CEN/CENELEC dwar l-Aċċessibbiltà elettronika

Ir-rappreżentanti tal-Grupp ta’ Ħidma Konġunt:

 • ta deskrizzjoni qasira tal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni (ESOs) u kif jaħdmu
 • ippreżenta l-klawżoli tal-istandard u l-użu maħsub tagħhom
 • spjegazzjoni dwar kif għandu jintuża l-Anness B (prattiku/edukattiv)
 • iddiskutew kwistjonijiet relatati mal-istandard, imqajma matul l-intervisti tal-Istati Membri
 • tat bidu prattiku għall-Anness A.

Dokumenti rilevanti għal din il-laqgħa:

 

Webinar 5: 17 ta’ Mejju 2022

“Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà/Qari tal-Lvant”

1. Progress bl-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà (EAA)

Bil-parteċipazzjoni: Il-Kummissjoni Ewropea; Id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni (DĠ EMPL)

B’din il-preżentazzjoni, id-DĠ EMPL ipprovda ħarsa ġenerali lejn l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà (EAA), id-dispożizzjonijiet ewlenin tiegħu, ir-rabtiet mad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web (WAD) u s-sitwazzjoni attwali tat-traspożizzjoni u l-iżviluppi li ġejjin, bħall-istandardizzazzjoni u l-applikazzjoni.

2. Prinċipji u eżempji ta’ għoti ta’ informazzjoni għal kulħadd

Bil-parteċipazzjoni: Inklużjoni fl-Ewropa

F’din il-preżentazzjoni, Inclusion Europe enfasizzat għaliex informazzjoni faċli biex tinqara hija importanti għall-persuni b’diżabilità intellettwali. Fost il-punti ewlenin tiegħu, ġew enfasizzati dawn li ġejjin:

 • tgħallem affarijiet ġodda
 • parteċipazzjoni fis-soċjetà
 • jagħmlu l-għażliet tagħhom stess.

Barra minn hekk, ġie nnutat ukoll li hemm regoli dwar kif tista’ ssir informazzjoni faċli biex tinqara: dak ewlieni huwa li t-testi jeħtieġ li jiġu riveduti minn persuni b’diżabilità intellettwali.

Barra minn hekk, ġew indikati ħafna eżempji ta’ użu b’suċċess ta’ informazzjoni aċċessibbli li tinqara faċilment: minn avviżi ta’ strateġija tal-UE għall-komunikazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika fl-Awstrija, għal siti web tal-kumpaniji.

3. Qari faċli li Jaġġornaw l-Utenti newrovarjati fil-Kontenut Oriġinali

Bil-parteċipazzjoni: Istitut Integriert Studieren — Università Johannes Kepler — Linz, l-Awstrija

L-Istitut Integriert Studieren mill-Università Johannes Kepler Linz, l-Awstrija ppreżenta “Easy Reading”, li huwa qafas ta’ softwer ibbażat fuq il-cloud u estensjoni tal-brawżer li tappoġġa l-personalizzazzjoni tal-kontenut web f’ħin reali għal leġġibbiltà u komprensibbiltà aħjar. Huma wrew li dan jinkiseb billi:

 • adattament tat-tqassim u l-istruttura tal-paġni web
 • annotazzjoni ta’ kontenut tal-web b’simboli, vidjows u
 • il-konverżjoni tal-kontenut f’livell lingwistiku differenti, eż. il-Lingwa tal-Pjanura jew il-Lvant biex Jaqra.

Il-qari faċli ġie kofinanzjat mill-programm Orizzont 2020 tal-Unjoni Ewropea.

Dokumenti rilevanti għal din il-laqgħa: 

 

Webinar 6: 14 ta’ Ġunju 2022

Proġetti: “IT live” &D’ “Buddy”

1. IT live 

Bil-parteċipazzjoni: Università Aristotli ta’ Tessaloniki, il-Greċja

F’din il-preżentazzjoni, l-Università Aristotli ta’ Tessaloniki ppreżentat il-proġett “Live IT”. Il-kelliem enfasizza kif jaggrega u jevalwa l-għarfien u s-sejbiet ta’ “lentijiet tar-riċerka” differenti dwar ir-relazzjoni bejn id-diżabilitajiet konjittivi u l-inklużjoni diġitali. Barra minn hekk, uriet tali relazzjonijiet bħal spazji ta’ esperimentazzjoni azzjonabbli, sabiex tappoġġa l-aċċessibbiltà inklużiva billi tfassal id-disinn għall-ambjenti li fihom il-persuni b’diżabilità konjittiva jinvolvu ruħhom mat-teknoloġiji diġitali fid- “dinja tal-ħajja” ta’ kuljum tagħhom.

2. Baġit

Bil-parteċipazzjoni: L-Istitut Integriert Studieren, l-Università Johannes Kepler Linz, l-Awstrija

B’din il-preżentazzjoni, l-Istitut Integriert Studieren ried jenfasizza kif il- “proġett Buddy” għandu l-għan li jiffaċilita l-interazzjoni ta’ persuni b’diżabilità konjittiva mas-servizzi diġitali billi jiġbor teknoloġija ta’ assistenza u joħloq rakkomandazzjoni, li tappoġġja lill-utent fl-għażla tal-għodda t-tajba.

B’dan il-mod, l-utenti finali b’diżabilitajiet konjittivi se jkollhom aċċess aktar faċli għall-aktar għodod xierqa biex jużaw il-web b’mod indipendenti. Il- “buddy” tissimplifika wkoll il-proċessi burokratiċi meta tinteraġixxi mal-fornituri tas-servizzi biex tikseb teknoloġiji ta’ assistenza, bħat-talba għal permess u l-mili tal-applikazzjonijiet.

Dokumenti rilevanti għal din il-laqgħa: 

 

Webinar 7: 28 ta’ Ġunju 2022

“Sejbiet tar-reviżjoni tad-WAD u diskussjoni miftuħa dwar azzjonijiet futuri”

1. Ħarsa ġenerali lejn is-sejbiet tar-reviżjoni tad-WAD

Bil-parteċipazzjoni: Intellera/Funka/Kummissjoni Ewropea — Tim tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web

Il-konsorzju inkarigat mill-istudju fil-qafas tar-reviżjoni tal-WAD (Intellera, Funka) ipprovda ħarsa ġenerali finali tas-sejbiet ewlenin. Il-preżentazzjoni tagħhom kopriet l-ewwel eżerċizzju ta’ rapportar kif ukoll ir-rieżami ġenerali tad-WAD. L-Istati Membri kellhom l-opportunità li jiddiskutu u jiskambjaw ideat fid-diskussjoni miftuħa sussegwenti.

2. Diskussjoni Miftuħa

Bil-parteċipazzjoni: Membri tal-Wadex

Id-diskussjoni miftuħa kienet strutturata madwar tliet temi ewlenin. Wara preżentazzjoni qasira tas-sejbiet ewlenin dwar kull tema speċifika, il-kelliema stiednu lill-Membri tal-WADEX jiddiskutu u jaqsmu l-ideat u l-aħjar prattiki tagħhom dwar is-suġġetti li ġejjin:

A. Il-ħtieġa għal titjib skont l-atti ta’ implimentazzjoni

 1. Dikjarazzjoni ta’ Aċċessibbiltà (AS)
 2. Status tal-konformità
 3. Flessibbiltà fir-rappurtar vs mudelli

B. Miżuri oħra ta’ appoġġ

 1. Involviment tal-utent u feedback/Infurzar nazzjonali
 2. Għarfien espert dwar l-aċċessibbiltà
 3. Teknoloġiji emerġenti

C. Attivitajiet possibbli għall-futur

 1. Diskussjoni dwar attivitajiet futuri possibbli tal-WADEX

Dokumenti rilevanti għal-laqgħa: 

Contributor

Tim tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web (WAD)