Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Success story | Pubblikazzjoni

L-esperimentazzjoni bil-BDTI wasslet għal dimensjonijiet ġodda fl-intelliġenza tas-suq tax-xogħol

L-istabbiliment ta’ informazzjoni oġġettiva dwar is-suq tax-xogħol huwa importanti għal dawk li jfasslu l-politika u għat-teħid tad-deċiżjonijiet biex jiżguraw il-kompetittività tal-Ewropa u li l-ħiliet tal-forza tax-xogħol jissodisfaw id-domanda.

people working in a factory

© Smederevac - iStock Getty Images Plus

B’sehem sinifikanti ta’ offerti ta’ impjieg reklamati online, id-data li tinsab fihom iżżomm biċċiet ta’ informazzjoni siewja dwar is-suq tax-xogħol attwali. L-użu ta’ din id-data permezz ta’ teknoloġiji tal-big data jista’ jgħin biex wieħed jifhem, pereżempju, ix-xejriet fil-ħiliet eżistenti u emerġenti meħtieġa u l-għadd ta’ postijiet tax-xogħol battala. L-istabbiliment ta’ informazzjoni oġġettiva dwar is-suq tax-xogħol huwa importanti għal dawk li jfasslu l-politika u għat-teħid tad-deċiżjonijiet biex jiżguraw il-kompetittività tal-Ewropa u li l-ħiliet tal-forza tax-xogħol jissodisfaw id-domanda. Meta taħdem fuq soluzzjonijiet ġodda mmexxija mid-data, l-għodda tal-ittestjar tal-Big Data tal-Kummissjoni Ewropea tgħin fl-esperimentazzjoni b’data reali qabel ma tibda l-iżvilupp tas-sistema.

Fatti ta’ malajr

 Sħab perfetti

Madwar nofs għaxar snin ilu, is-CEDEFOP u l-Eurostat irrealizzaw li kienu qed jaħdmu qatigħ fuq l-istess data biex jipproduċu għarfien simili dwar is-suq tax-xogħol Ewropew. Minn naħa, is-CEDEFOP huwa aġenzija li teħtieġ data tas-suq tax-xogħol biex tgħin lil dawk li jfasslu l-politika u atturi oħra tas-suq tax-xogħol fil-livelli tal-UE u nazzjonali biex jifhmu x-xejriet fil-provvista u d-domanda tax-xogħol u l-ħiliet vokazzjonali, kif ukoll kwalunkwe żbilanċ bejn it-tnejn. Min-naħa l-oħra, l-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, jgħin lil dawk li jfasslu l-politika u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet billi jiġbor u jipprovdi l-istatistika uffiċjali dwar is-soċjetà, l-ekonomija u l-ambjent tal-UE, inkluż is-suq tax-xogħol Ewropew. It-tnejn li huma riedu jużaw Revertisements Online Job (OJAs) biex jesploraw u jisiltu tipi ġodda ta’ informazzjoni bl-użu ta’ teknoloġiji tal-big data.

F’Marzu 2019, is-CEDEFOP nieda l-Għodda għall-Analiżi tal-Postijiet Vakanti Online tal-Ħiliet għall-Ewropa (Skills-OVATE), li fl-ewwel implimentazzjoni tagħha b’kamp ta’ applikazzjoni limitat diġà wriet il-potenzjal tas-sistema li tipproċessa u tanalizza d-data tal-OJA għad-domanda tal-ħiliet. L-Eurostat ilu jippromwovi l-użu tad-data tal-OJA mill-NSIs biex itejjeb l-istatistika uffiċjali tas-suq tax-xogħol, filwaqt li jappoġġa l-ESSnet Big Data mill-2015. Is-Cedefop u l-Eurostat ħadu passi lejn l-espansjoni ta’ Skills-OVATE tas-CEDEFOP biex jadattawh għall-produzzjoni tal-istatistika uffiċjali Ewropea; u li dan jiġi estiż għall-esplorazzjoni ta’ ħafna sorsi oħra ta’ data tal-web bil-ħolqien taċ-Ċentru Ewropew tal-Intelligence tal-Web.

Benefiċċji tal-BDTI

Qabel ma ħadu l-għodda tal-Big Data tal-Kummissjoni Ewropea, il-BDTI, il-NSIs ippruvaw jiġbru u janalizzaw id-data tal-OJA waħedhom, iżda dawn qamu fi kwistjonijiet tekniċi fir-rigward tal-qawwa komputazzjonali u l-memorja insuffiċjenti. In-natura tal-Big Data tal-OJAs kienet teħtieġ infrastruttura aktar robusta, li l-BDTI pprovdiet mingħajr ħlas. Il-BDTI pprovdiet ambjent ta’ ttestjar faċilment disponibbli b’possibbiltajiet ta’ personalizzazzjoni u servizzi ta’ appoġġ. Il-mudelli ambjentali virtwali tagħha jaħdmu ma’ diversi sorsi ta’ data, għodod tas-software u tekniki tal-big data. Il-BDTI ppermettiet lill-aġenziji jiffukaw fuq il-ġbir tal-għarfien, l-għarfien u l-valur mid-data tagħhom, minflok jagħmlu sforz biex jistabbilixxu spazju kumpless għall-ittestjar sperimentali. Dan jippermetti l-ħolqien ta’ prototipi rapidi biex jivverifikaw u jittestjaw l-ipoteżijiet, il-metodoloġiji u l-viżwalizzazzjonijiet tad-data. 

Fl-2019, it-tim tal-BDTI stabbilixxa ambjent għall-ittestjar tad-data għal perjodu ta’ erba’ xhur u organizza sessjoni ta’ taħriġ għal NSIs magħżula. L-objettiv kien li l-NSIs jiġu mgħallma u jingħataw is-setgħa biex jesploraw data reali tal-OJA mill-perspettiva nazzjonali tagħhom. Din id-data kienet inġabret mis-CEDEFOP matul aktar minn sena. Il-BDTI għenet biex jiġu ffrankati l-ħin, l-ispejjeż u l-isforz fl-innovazzjoni u l-validazzjoni ta’ liema prodotti ta’ data statistika huma fattibbli u ta’ min jiżviluppa fi Skills-OVATE. Bħala parti minn din l-implimentazzjoni, il-BDTI ttrattat 15 terabytes ta’ data tal-OJA u miljuni ta’ mistoqsijiet.

 

Il-BDTI għenitna ħafna billi ppermettitilna malajr ħafna li jkollna ambjent xieraq għall-avveniment ta’ taħriġ u l-esplorazzjoni li ġejja tad-data tal-OJA.

Fernando Reis, Statistiku tal-Big Data, Eurostat

X’hemm ġdid f’OJAs?

Id-data ta’ Oja tippermetti l-ħolqien ta’ indikaturi uniċi u innovattivi biex jikkomplementaw l-istatistika uffiċjali tradizzjonali. Dawn mhux se jintużaw biex jissostitwixxu l-istatistika eżistenti, iżda biex iġibu dimensjonijiet ġodda fl-intelliġenza dwar is-suq tax-xogħol. Il-mezzi tradizzjonali biex tinkiseb l-istatistika jinvolvu proċessi li jieħdu aktar ħin permezz ta’ stħarriġiet, li jesploraw il-forza tax-xogħol (in-naħa tal-provvista) u l-postijiet tax-xogħol battala (in-naħa tad-domanda). Id-data ta’ Oja tippreżenta statistika kważi f’ħin reali u aktar dettalji dwar il-ħiliet u d-domanda għall-ħiliet.

Dawn huma xi ftit aktar benefiċċji għall-istatistika bbażata fuq il-big data tal-OJA:

  • Tista’ tiġi prodotta aktar spiss u aktar malajr mill-istatistika tradizzjonali (rilaxxata kull tliet xhur)
  • Tipprovdi informazzjoni dwar impjiegi li jitħallew barra f’kanali tradizzjonali eż. impjiegi internazzjonali
  • Mod effettiv biex jiġu studjati anki s-swieq tax-xogħol sottonazzjonali
  • Possibbiltà ta’ estrazzjoni ta’ informazzjoni aktar dettaljata dwar it-titlu, ix-xogħol, il-ħiliet u l-post

Kif taħdem

L-estrazzjoni ta’ data minn OJAs teħtieġ il-konverżjoni tal-impronta diġitali li jħallu l-kumpaniji fis-suq tax-xogħol online f’ 10 varjabbli statistiċi rilevanti. Peress li l-ebda data miġbura u analizzata ma hija relatata ma’ informazzjoni personali, is-sistema ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data (GDPR). Iż-żewġ tipi ta’ data miġbura huma:

  • Data strutturata li tinsab f’oqsma tad-data, bħall-post tax-xogħol u d-data tal-pubblikazzjoni, miġbura malajr minn scrapers tad-data.
  • Lingwaġġ naturali jinsab f’test liberu. Hawnhekk, l-Intelliġenza Artifiċjali (IA), li tikkombina l-Ipproċessar tal-Lingwa Naturali (NLP) u l-algoritmi tat-tagħlim awtomatiku, jintużaw biex jitnaddaf it-test liberu u tiġi estratta d-data rilevanti dwar l-okkupazzjoni, l-edukazzjoni u l-ħiliet meħtieġa, is-salarju u l-bqija.

Il-BDTI għenet biex jiġi ppjanat użu aktar immirat tar-riżorsi fl-estensjoni ta’ Skills-OVATE għall-istatistika, u biex jiġu rfinati r-rekwiżiti tekniċi għall-produzzjoni tagħhom. Pereżempju, il-NSIs kienu jafu li l-OJAs mhux dejjem jittraduċu għal postijiet tax-xogħol battala. Post tax-xogħol battal jista’ jiġi reklamat fuq diversi pjattaformi, u jista’ jkun hemm diversi postijiet tax-xogħol battala wara OJA waħda. Bis-saħħa tal-BDTI, il-grupp ta’ ħidma għandu fehim aħjar għall-istabbiliment ta’ metodu għall-kalkolu tal-indikaturi mingħajr preġudizzju, qabel ma jieħu l-ħin u l-isforz biex jikkodifika l-funzjonalitajiet fi Skills-OVATE.

Il-passi li jmiss

Skills-OVATE issa jiġbor data tal-OJA mill-Istati Membri kollha tal-UE u aktar minn 94,000 paġna web, inklużi s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES), il-bordijiet privati tal-impjiegi, l-aġenziji tar-reklutaġġ, is-siti web tal-kumpaniji u l-gazzetti online. Skills-OVATE huwa mistenni li jkun kompletament operattiv aktar tard fl-2020 u jipprovdi sistema pan-Ewropea unika u ċentralizzata għall-partijiet ikkonċernati kollha fil-livelli kollha: UE, nazzjonali u reġjonali. 

Il-passi li jmiss għall-Web Intelligence Hub jinkludu l-istabbiliment ta’ proċeduri ta’ monitoraġġ tal-kwalità tad-data, id-definizzjoni ta’ mudell ta’ governanza u l-espansjoni tas-sistema għall-produzzjoni fuq skala kbira ta’ statistika uffiċjali fl-intelligence tas-suq tax-xogħol u lil hinn minnha. Iċ-Ċentru se jkun ibbażat fuq is-sistema Skills-OVATE u se jingrana l-kollaborazzjoni bejn l-NSIs mibdija mill-ambjent u t-taħriġ tal-BDTI.