Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

Lejn servizzi ta’ mobbiltà ekoloġiċi, intelliġenti u affordabbli fil-bliet u l-komunitajiet — it-2 Workshop B2G dwar il-Kondiviżjoni tad-Data

Il-mobbiltà ekoloġika, intelliġenti u affordabbli hija ambizzjoni ta’ ħafna bliet Ewropej. Dan kien il-punt fokali tat-tieni f’sensiela ta’ 5-il sessjoni ta’ ħidma dwar il-kondiviżjoni tad-data bejn in-negozji u l-gvern (B2G) fil-bliet. Barċellona, Lisbona u Pilsen qasmu u ddiskutew l-esperjenza tagħhom ma’ aktar minn 40 belt Ewropea.

Outline of a connected city

Jackie Niam - iStock

Il-mobbiltà ekoloġika, intelliġenti u affordabbli hija ambizzjoni ta’ ħafna bliet Ewropej. It-tieni f’ sensiela ta’ 5 sessjoni ta’ ħidma dwar il-kondiviżjoni tad-data bejn in-negozji u l-gvern (B2G) fil-bliet iffokat preċiżament fuq każijiet ta’ użu tal-mobbiltà. Is-sessjoni ta’ ħidma saret fid-19 ta’Mejju u bdiet b’Barċellona, Lisbona u Pilsen jaqsmu l-każijiet tal-użu tagħhom. Segwiet diskussjoniproduttiva u miftuħa bejn il-pari dwar is-suġġett, bil-parteċipazzjoni ta’ aktar minn 40 rappreżentant tal-belt u diversi rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea. Federica Bordelot minn Eurocities immoderat il-workshop.

 Barċellona kienet l-ewwel belt li qasmet każijiet ta’ data kummerċjali li kienet qed tintuża:

 • Biex tiġi alimentata sistema ta’ appoġġ għas-sewwieq li tgħin biex jiġu evitati kolliżjonijiet ma’ persuni mexjin u ċiklisti
 • Biex ix-xogħlijiet fit-toroq jiġu kkoordinati aħjar mill-kumpaniji tal-utilitajiet
 • Għall-kondiviżjoni tal-mobbiltà, fejn kumpaniji differenti tar-roti u tal-muturi jikkondividu d-data tagħhom, li jippermetti lill-belt tikkontrolla u timmonitorja l-flotot

 

Lisbona ppreżentat każijiet dwar l-użu tad-data:

 • Għat-trasparenza dwar ix-xogħlijiet tat-toroq urbani, permezz ta’ pjattaforma, li tuża informazzjoni ta’ mappa biex tgħin fl-analiżi u l-ġestjoni tax-xogħlijiet fit-toroq (biex jiġu allinjati u evitati konġestjonijiet kbar tat-traffiku)
 • Dwar il-Mikromobbiltà, ir-roti u l-iskuters, bl-iżvilupp ta’ pjattaforma, li tiġbor data minn bosta operaturi, sabiex tissorvelja l-użu, ir-rotot u l-ipparkjar.
 • Għas-sikurezza fit-toroq: l-analiżi tad-data kollha mill-pulizija nazzjonali biex wieħed jifhem aħjar għaliex iseħħu l-aċċidenti.

 

Pilsen ikkondividiet każijiet dwar l-użu tad-data:

 • Mill-mobbiltà, is-sensuri tat-traffiku, biex jifhmu t-traffiku fil-belt u jużawh għall-immudellar u l-ippjanar tal-infrastruttura.
 • Għall-analiżi tal-viżitaturi f’avvenimenti, l-akkwist ta’ data mingħand l-operatur tat-Telecom, biex wieħed jara minn liema reġjuni ġejjin in-nies u jqabbilha ma’ żminijiet oħra tas-sena.
 • Biex tikseb informazzjoni dwar id-densità tat-traffiku, bl-użu tad-data miġbura mill-kameras CCV tal-belt b’modulu ta’ data intelliġenti
 • Biex timmappja t-traffiku tal-belt u l-użu ta’ mogħdijiet għaċ-ċikliżmu bl-użu ta’ data li ġejja minn kumpaniji tal-qsim tar-roti.

 

 Wara kien hemm diskussjoni dinamika, xi wħud mill-punti li tqajmu kienu:

 • Għalkemm il-bliet għandhom objettivi differenti, jidher li hemm sett komuni ta’ data li se jkun utli għalihom kollha (kit ta’ data ta’ sopravivenza). Jagħmel ħafna sens jekk il-bliet ikunu jistgħu jwettqu negozjati b’mod konġunt mal-kumpaniji biex jiksbu kundizzjonijiet aħjar. Jekk ikun meħtieġ aċċess għad-data tal-BigTech, id-data jenħtieġ li tiġi pprovduta lilhom f’format aggregat u faċli għall-utent, u għalhekk spiss tiffavorixxi punti ta’ aċċess nazzjonali jew saħansitra Ewropej.
 • L-eżempji murija jissuġġerixxu li l-aċċess għad-data tan-negozju spiss ikun ir-riżultat ta’ akkwist, ftehim ta’ xiri jew obbligu legali, ftehim ta’ liċenzjar u huwa inqas ir-riżultat ta’ altruwiżmu fir-rigward tad-data, ftehimiet ta’ kooperazzjoni ta’ benefiċċju għal kulħadd jew PPP. Dawn jistgħu jiġu esplorati aktar. Ara l-workshop 1 għal aktar informazzjoni.
 • Ikun interessanti wkoll li wieħed jara kif id-data mill-mobbiltà tista’ tiġi kkombinata ma’ data minn dominji oħra u jekk hemmx eżempji ta’ tali kondiviżjoni tad-data B2G.
 • L-aċċess għad-data mhuwiex biss kwistjoni ta’ kost, iżda wkoll ta’ kapaċità

 

Is-sessjoni ta’ ħidma li jmiss se ssir bejn id-9ta’ Ġunju 10 u l-11: 30 CET u se tiffoka fuq il-kondiviżjoni tad-data B2G f’każijiet tal-użu tal-enerġija

Abbozz tal-Aġenda

Merħba u introduzzjoni mill-moderatur Federica Bordelot, konsulent tal-politika, Eurocities

It-tisħiħ tal-enerġija intelliġenti fil-bliet u l-komunitajiet: tagħlimiet meħuda mill-kondiviżjoni tad-data dwar l-enerġija B2G

 • Każ ta’ użu minn Ħelsinki minn Timo Ruohomäki, Direttur, IoT u Data, Forum Virium Helsinki
 • Każ ta’ użu minn Rennes minn Marion Glatron, bliet intelliġenti u direttur tal-innovazzjoni, Rennes Metropole
 • Każ ta’ użu minn Milan minn Roberto Nocerino, maniġer tal-proġett, muniċipalità ta’ Milan

 

Q &A

Il-konklużjoni u l-passi li jmiss

 

 

Għal informazzjoni ta’ sfond, jekk jogħġbok ara hawn.

Jekk il-belt tiegħek hija interessata li tieħu sehem jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq CNECT-C3@ec.europa.eu.

Downloads

B2G WS2 - Barcelona use cases
Iddawnlowdja 
B2G WS2 - Lisbon use cases (small)
Iddawnlowdja 
B2G WS2 - Pilsen B2G mobility data
Iddawnlowdja 
B2G Workshop 2 - Workshop report final
Iddawnlowdja