Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: Aċċess għall-infrastruttura u kompetizzjoni bbażata fuq is-servizzi

L-aċċess għall-infrastruttura tal-broadband huwa possibbli permezz ta’ nodi tan-netwerk differenti fil-livell tal-infrastruttura u tal-applikazzjoni.

Il-konnettività bħala faċilitatur għall-intraprendituri

fix-empty

Infrastruttura u applikazzjonijiet

B’mod ġenerali, il-parteċipanti fis-suq (eż. is-sidien tal-infrastruttura, il-fornituri tas-servizzi) jistgħu jimmaniġġjaw l- infrastruttura u jipprovdu l- applikazzjonijiet (lill-klijenti finali):

Infrastruttura:

  • l-infrastruttura fiżika inklużi l-bini, il-kanali u l-arbli;
  • netwerks fissi u mobbli (b’mod partikolari għar-roaming);
  • elementi tan-netwerk u faċilitajiet assoċjati (eż. swiċċ, router, repetitur);
  • il-linja lokali (l-aħħar/l-ewwel mil).

Applikazzjonijiet:

  • Servizzi: sistemi ta’ softwer rilevanti inklużi sistemi ta’ appoġġ operazzjonali (amministrazzjoni għal netwerks u servizzi, eż. Triple-Play; sistemi ta’ aċċess kondizzjonali għal servizzi tat-televiżjoni diġitali (eż. Nagravision għal TV bi ħlas, kanali HD) u servizzi ta’ netwerk virtwali (eż. manutenzjoni mill-bogħod).
  • Appoġġ għall-klijent: sistemi ta’ informazzjoni jew bażijiet tad-data għal pereżempju ordnijiet minn qabel, proviżjonament, ordnijiet, talbiet ta’ manutenzjoni u tiswija, u kontijiet.

L-aċċess miftuħ jiddeskrivi l-ftuħ mhux diskriminatorju tal-infrastruttura tan-netwerk passiva u/jew attiva għal partijiet terzi, jiġifieri għall-parteċipanti kollha fis-suq tal-infrastruttura tal-broadband (b’mod partikolari n-netwerks FTTH). Hemm żewġ tipi bażiċi ta’ aċċess li għandhom jiġu distinti.

Aċċess fiżiku għall-infrastruttura tan-netwerk: Fuq livelli differenti ta’ netwerks

Hawnhekk, kompetitur ikun jista’ jieħu f’idejh kompletament l-aċċess u l-operat tal-infrastruttura downstream jew l-aċċess għall-utent finali f’punti tan-netwerk definiti. Dan ifisser li l-fornitur tas-servizz huwa kapaċi jiżgura l-ogħla grad ta’ flessibbiltà fid-disinn ta’ prodotti possibbli tal-konsumatur aħħari. Fl-istess ħin, l-aċċess fiżiku għall-infrastruttura jeħtieġ miżuri xierqa min-naħa tal-kompetitur biex jipprovdi l-prodotti rilevanti fis-segment tal-infrastruttura rispettiv.

Aċċess virtwali għall-infrastruttura tan-netwerk: Fi gradazzjonijiet differenti tal-kwalità tas-servizz

B’kuntrast mal-aċċess fiżiku, ma ssir l-ebda bidla fiżika għall-infrastrutturi tan-netwerk downstream u l-linji tal-bejgħ bl-imnut, iżda l-aċċess meħtieġ huwa pprovdut virtwalment mill-proprjetarju tal-infrastruttura. Jiġifieri, il-kompetitur jikri aċċessi rispettivi mingħajr ma jħaddem il-komponenti tan-netwerk meħtieġa. L-operat proprju tan-netwerk u tal-linji tal-utent finali downstream jibqa’ f’idejn is-sid tal-infrastruttura. Fir-rigward ta’ dawn it-tipi ta’ aċċess, wieħed għandu jiddistingwi sa liema punt tali prestazzjoni tista’ ssir disponibbli. Ġeneralment, huwa li ssir distinzjoni bejn l-aċċessi bbażati fuq is- saff-3 u s-saff-2, li jvarjaw f’termini tal-possibbiltà tad-disinn ta’ offerti u karatteristiċi ta’ prodotti awtonomi (eż. funzjoni tipika ta’ saff-2 hija rotta statika; is-saff 3-funzjonijiet tipiċi huma LANs virtwali u Kwalità tas-Servizz).

Ta’ min jinnota li t-tip ta’ aċċess fiżiku juri l-ogħla grad ta’ indipendenza meta l-prodotti tal-konsumatur finali jkunu disponibbli u ma jistax jiġi skambjat faċilment mat-tipi xierqa ta’ aċċess virtwali.

B’hekk, l-ispettru kollu tat-tipi ta’ aċċess mhuwiex fattibbli għal kull infrastruttura jew teknoloġija. B’mod ġenerali, id-distinzjonijiet li ġejjin jistgħu jsiru f’termini ta’ aċċess għall-klijent finali:

Aqra aktar dwar kif tagħżel it-tip ta’ infrastruttura t-tajba.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Ara Wkoll

Broadband: Mudelli ta’ trasportaturi

Il-muniċipalitajiet, il-kumpaniji muniċipali, l-impriżi konġunti, u l-kumpaniji privati jistgħu jkunu involuti f’fażi waħda, tnejn jew tliet stadji tal-iżvilupp tal-broadband.

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li jistgħu jieħdu l-amministrazzjonijiet pubbliċi, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.