Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Il-bdiewa nisa jenfasizzaw il-ħtieġa għal konnettività rurali

fix-empty

PIP ta’ sinsla

Il-fornitur tal-infrastruttura fiżika ċentrali huwa s-sid u jopera l-infrastruttura passiva fis- sinsla u sa ċertu punt fin-netwerks taż-żona. Dan jista’ jkun attur pubbliku jew privat bi pjanijiet ta’ investiment fit-tul jew kooperattiva lokali.

Żona ta’ aċċess PIP

Il-fornitur tal-infrastruttura fiżika taż-żona ta’ aċċess għandu u jopera l-konnessjonijiet tal-ewwel mil u sa ċertu punt l-infrastruttura passiva fin-netwerks taż-żona. Dan jista’ jkun operatur tat-telekomunikazzjoni, assoċjazzjoni tad-djar, kooperattiva lokali, is- sidien tal-MDU, il-muniċipalità jew is-sidien tad-djar, b’interessi fit-tul fiż-żona.

Fornitur tan-netwerk (NP)

Il-fornitur tan-netwerk jikri l-fibra skura mill-PIP biex joffri konnettività tal-fornitur tas-servizz (SP) lill-utenti finali. Huwa jqiegħed tagħmir fin-nodi kollha ta’ aċċess li kwalunkwe wieħed mill-utenti finali tiegħu huma konnessi magħhom. Fil- mudell miftuħ ta’ saff passiv (PLOM), xi NPs jistgħu joffru s-servizzi tagħhom stess: Dawn imbagħad jissejħu NP u SP integrati, jew operaturi mingħajr infrastruttura.

Fornituri ta’ servizzi (SP)

Fornitur ta’ servizz normalment ikun kumpanija żgħira jew kbira, kemm lokalment kif ukoll nazzjonalment, li tbigħ servizzi lill-utenti finali fuq in-netwerk ta’ konnettività ta’ fornitur tan-netwerk. Huma jeħtieġu biss li jqiegħdu t-tagħmir f’post ċentrali (eż. iċ-ċentru tad-data reġjonali) u interface mat-tagħmir tal-NP.

L-utenti finali

L-utenti finali huma ċittadini privati, kumpaniji żgħar jew kbar jew istituzzjonijiet pubbliċi li jixtru servizzi fuq in-netwerk.

Klijenti bl-ingrossa

Il-klijenti bl-ingrossa huma entitajiet li jikru l-fibra skura mis-sinsla tal-PIP jew il-konnettività mill-NP għall-ħtiġijiet ta’ komunikazzjoni tagħhom stess. L-operaturi tat-3G/4G, l-operaturi tat-televiżjoni bil-kejbil, il-banek, l-intrapriżi kbar, jew is-settur pubbliku huma fost il-klijenti bl-ingrossa.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Ara Wkoll

Broadband: Mudelli ta’ trasportaturi

Il-muniċipalitajiet, il-kumpaniji muniċipali, l-impriżi konġunti, u l-kumpaniji privati jistgħu jkunu involuti f’fażi waħda, tnejn jew tliet stadji tal-iżvilupp tal-broadband.

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li jistgħu jieħdu l-amministrazzjonijiet pubbliċi, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.