Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Luxemburgissa

Laajakaistan kattavuus on jo lähes 100 prosenttia, ja Luxemburg on laajakaistan kattavuuden ja levinneisyyden osalta Euroopan johtavia maita. Luxemburgin ultranopeita laajakaistayhteyksiä koskevalla strategialla 2021–2025 pyritään siihen, että suorituskykyiset yhteydet ovat kaikkien saatavilla. Luxemburgin pitämiseksi 5G-yhteyksien eturintamassa perustettiin 5G-työryhmä ja -strategia.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Luxemburgin ultranopeita laajakaistayhteyksiä koskevalla strategialla 2021–2025 pyritään saavuttamaan suorituskykyiset yhteydet kaikille. Strategian tavoitteena 3 on nopeuttaa tulevaisuuden vaatimukset täyttävän infrastruktuurin käyttöönottoa teknologianeutraaliutta kunnioittaen, jotta voidaan vastata kaikkien kotitalouksien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin niiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lopulta kaikkien kotitalouksien siirtyminen skaalautuviin tulevaisuuden vaatimukset täyttäviin teknologioihin optimoi verkkojen energiatehokkuuden katkaisemalla asteittain vanhan kiinteän verkon yhteydet.

Digitaalisen kuilun välttämiseksi strategiassa korostetaan kohtuuhintaisen nopean perusinternetyhteyden merkitystä kaikille. Se määritellään vähintään 100 Mbit/s:n latausinternetyhteydeksi ja 20 Mbit/s:n latauspalveluksi. Tämän palvelun tarjoamiseksi heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille arvioidaan ja toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä.

Strategian tavoitteena on varmistaa, että jokaisella asuntoyksiköllä on pääsy vähintään yhteen erittäin suuren kapasiteetin verkkoon (Very High Capacity Network, erittäin suuren kapasiteetin verkko), joka määritellään 1 Gbit/s:n siirtonopeudeksi verkosta käyttäjälle ja 200 Mbit/s:n siirtonopeudeksi verkkoon kiinteässä verkossa. Strategiassa asetetaan etusijalle syrjäisillä alueilla sijaitsevat kotitaloudet, joita ei ole liitetty erittäin suuren kapasiteetin verkkoon. Etä- ja amp-yhteyksien luominen; maaseutukodit ovat kalliita, ja julkista tukea voidaan harkita tapauksissa, joissa yksityisillä operaattoreilla ei ole suunnitelmia laajentaa verkkoja.

Luxemburgin pitämiseksi yhteyksien eturintamassa perustettiin 5G-työryhmä. Post Luxembourg, Orange ja Proximus lanseerasivat 5G:n vuonna 2020. Luxemburg on laatinut 5G-strategian.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

 • Luxemburgin elpymis- ja palautumissuunnitelmaan ei sisälly investointeja yhteenliitettävyyteen, koska politiikan painopisteenä on varmistaa, että yksityiset investoinnit ovat riittäviä vuoden 2025 tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Checkmynet.lu-työkalu mittaa loppukäyttäjien internetyhteyspalvelujen suorituskykyä ja laatua, ja se on maksuton. Jos kuluttaja katsoo, että mitattu kaistanleveys on pienempi kuin sovittu kaistanleveys, hän voi ottaa yhteyttä palveluntarjoajaansa; Jos kuluttaja ei saa vastausta tai vastaus on epätyydyttävä, hän voi käyttää ILR:n sovittelupalvelua maksutta.
 • Laajakaistan kartoitus: hallitus on kehittänyt laajakaistapalvelujen kartoitusvälineen, josta käy ilmi laajakaistan kattavuus kussakin Luxemburgin kunnassa. Kartta perustuu kiinteän verkon operaattoreiden tietoihin (Docsis, VDSL ja Fibre).
 • Toinen hallituksen kehittämä tärkeä väline on kansallinen tietyörekisteri. Rekisteri sisältää kaikki yritysten tekemät tie- ja tienvarsilupahakemukset. Se sisältää myös tietoja kuntien ja julkisten hallintoviranomaisten suunnittelemista televiestintä-, kaasu-, sähkö- ja vesiverkkoihin jne. liittyvistä julkisista infrastruktuuritöistä.
 • Muut toimenpiteet:
  • kuituoptisen vastaanottoinfrastruktuurin tarjoamista koskevan velvoitteen käyttöönotto (kuntia on pyydetty tekemään vastaanottoinfrastruktuurista pakollinen),
  • Velvoite tarjota nopeita laajakaistavalmiita talon sisäisiä kaapelointipalveluja uusissa asunnoissa (asianmukainen talon sisäinen kaapelointi on pakollista kaikissa uusissa rakennuksissa ja laajamittaisten korjaustöiden yhteydessä jo olemassa olevissa moniasuntoisissa rakennuksissa, joita koskevat rakennuslupahakemukset on jätetty 31. joulukuuta 2016 jälkeen).
  • Vaihtoehtoisten operaattoreiden pääsy vakiintuneen operaattorin verkkoon.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Luxemburgissa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä, eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista löytyvät tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Yhteystiedot

BCO Luxembourg (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): ulkoministeriö, media-, liitettävyys- ja digitaalipolitiikan osasto

Osoite: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+352 247 86717
Verkkosivusto

Talousministeriö (Ministère de l'Économie)

Osoite: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+352 2478 4137
Verkkosivusto

Luxemburgin sääntelyinstituutti (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Osoite: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+352 28228 228
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

EU:n alueiden teemaviikko: Digitaalisen kuilun umpeen kurominen tukemalla älykkäiden ja kestävien alueiden digitaalista infrastruktuuria

”Alueiden älykästä ja kestävää kasvua” käsittelevässä työpajassa käsitellään digitaalista kuilua koskevaa kriittistä kysymystä ja tarkastellaan sen vaikutuksia sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja yleiseen kasvuun Euroopan unionissa.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.