Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

  Luxemburgin lippu

Yhteenveto Luxemburgin laajakaistan kehityksestä

Laajakaistan kattavuus on jo lähes 100 prosenttia, ja Luxemburg on yksi Euroopan johtavista maista laajakaistan kattavuuden ja levinneisyyden osalta. Luxemburgin ultranopean laajakaistastrategian 2021–2025 tavoitteena on tarjota kaikille tehokkaat yhteydet. Perustettiin 5G-työryhmä ja strategia Luxemburgin pitämiseksi 5G-yhteyksien eturintamassa.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Luxemburgin ultranopean laajakaistastrategian 2021–2025 tavoitteena on saavuttaa tehokkaat yhteydet kaikille. Strategian tavoitteena 3 on nopeuttaa tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan infrastruktuurin käyttöönottoa teknologianeutraaliutta kunnioittaen, jotta voidaan vastata kaikkien kotitalouksien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin niiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lopulta kaikkien kotitalouksien siirtyminen skaalautuviin tulevaisuuden vaatimukset täyttäviin teknologioihin optimoi verkkojen energiatehokkuuden katkaisemalla asteittain vanhan kiinteän verkon.

Digitaalisen kahtiajaon välttämiseksi strategiassa korostetaan kohtuuhintaisen ja nopean internetyhteyden merkitystä kaikille, joka määritellään vähintään 100 Mbit/s:n lataamiseksi internet-yhteydeksi ja 20 Mbit/s latauspalveluksi. Tämän palvelun tarjoamiseksi heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille arvioidaan ja toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä.

Strategian tavoitteena on varmistaa, että jokaisella asuntoyksiköllä on pääsy vähintään yhteen VHCN-verkkoon (Very High Capacity Network), joka määritellään 1 Gbit/s:n lataukseksi ja 200 Mbit/s:n lataukseksi kiinteään verkkoon. Strategiassa asetetaan etusijalle kotitaloudet syrjäisillä alueilla, joita ei ole liitetty VHCN-verkkoon. Etä- ja maaseutuasuntojen yhdistäminen on kallista, ja julkista tukea voidaan harkita tapauksissa, joissa yksityisillä toimijoilla ei ole suunnitelmia laajentaa verkkoja.

Perustettiin 5G-työryhmä, jonka tehtävänä on pitää Luxemburg yhteyksien eturintamassa. 5G:n perustivat Post Luxembourg, Orange ja Proximus vuonna 2020. Luxemburg on laatinut 5G -strategian.

Tärkeimmät laajakaistan kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet

 • Luxemburgin elpymis- ja palautumissuunnitelmaan ei sisälly investointeja yhteenliitettävyyteen, koska politiikan painopisteenä on varmistaa, että yksityiset investoinnit ovat riittäviä vuoden 2025 tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilannetta on tarkoitus arvioida uudelleen vuoden 2022 tienoilla.
 • Checkmynet.lu- työkalu mittaa loppukäyttäjien internet-liityntäpalvelujen suorituskykyä ja laatua, ja se on maksuton. Jos kuluttaja katsoo mitatun kaistanleveyden olevan pienempi kuin sopimus, hän voi ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan; jos he eivät saa vastausta tai vastaus on epätyydyttävä, kuluttaja voi käyttää ILR:n sovittelupalvelua maksutta.
 • Laajakaistakartoitus: hallitus on kehittänyt laajakaistapalvelujen kartoitusvälineen, joka osoittaa laajakaistan kattavuuden kunkin Luxemburgin kunnan osalta. Kartta perustuu kiinteiden verkko-operaattoreiden tietoihin (Docsis, VDSL ja Fibre).
 • Toinen tärkeä hallituksen kehittämä väline on kansallinen tietyörekisteri. Rekisteri sisältää kaikki yritysten tekemät tie- ja tienvarsilupahakemukset. Se sisältää myös tietoja kuntien ja julkisten viranomaisten suunnittelemista julkisista infrastruktuuritöistä, jotka koskevat televiestintä-, kaasu-, sähkö- ja vesiverkkoja jne.
 • Muut toimenpiteet:
  • Kuituoptiikan vastaanottoinfrastruktuuria koskevan velvoitteen käyttöönotto (kunnilta on pyydetty tekemään vastaanottoinfrastruktuuri pakolliseksi),
  • Otetaan käyttöön velvoite tarjota nopeita laajakaistavalmiita sisäisiä kaapelointia uusissa asunnoissa (asianmukainen oma kaapelointi on pakollista kaikille uusille rakennuksille ja jo olemassa oleville moniasuntoisille rakennuksille laajamittaisten korjaustöiden yhteydessä, joille on jätetty rakennuslupahakemukset 31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen),
  • Vaihtoehtoisten operaattoreiden pääsy vakiintuneen operaattorin verkkoon.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Luxemburgissa

Viimeisimmät laajakaistan kattavuutta, liittymää ja levinneisyyttä, eri laajakaistateknologioiden kattavuutta ja kustannuksia koskevat tiedot tarkistavat tulostauluraporteista ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteista.

Langattoman laajakaistan taajuuksien osoittaminen

Lisätietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien käyttöoikeuksista saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Yhteystiedot

BCO Luxembourg (kansallinen laajakaista-alan osaamisvirasto): Ulkoministeriö, media-, yhteys- ja digitaalipolitiikan osasto

Osoite: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 352 247 86717 Verkkosivu

Talousministeriö (Ministère de l’Économie)

Osoite: 19–21, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 352 2478 4137 Verkkosivu

Luxemburgin sääntelyinstituutti (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Osoite: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxemburg Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 352 28228 228 Verkkosivu

Viimeisimmät uutiset

Maaseudun työkalupakki: EU:n rahoitus- ja tukimahdollisuuksien löytäminen maaseutualueiden digitaali-infrastruktuurille

Rural Toolkit auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään EU:n rahoitusta ja tukialoitteita, joilla edistetään digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä maaseutualueilla. Muokkaa hakua sopivien rahoitusvälineiden, avustusten tai teknisen avun löytämiseksi.

PRESS RELEASE |
Komissio esittää uusia aloitteita tulevaisuuden digitaali-infrastruktuureja varten

Komissio on esittänyt joukon mahdollisia toimia, joilla edistetään digitaalisten infrastruktuurien innovointia, turvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Euroopan talouden tuleva kilpailukyky riippuu näistä kehittyneistä digitaaliverkkoinfrastruktuureista ja -palveluista, sillä nopeat, turvalliset ja laajalle levinneet yhteydet ovat olennaisen tärkeitä sellaisten teknologioiden käyttöönotolle, jotka tuovat meidät huomisen maailmaan: etälääketiede, automatisoitu ajaminen, rakennusten ennakoiva kunnossapito tai täsmäviljely.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.