Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europees „1+ Miljoen Genoom”-initiatief

Het 1+ Miljoen Genoom-initiatief heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

    Afbeelding leest „1+ miljoen Genomen”

Het „1+ Million Genomes” (1+MG) initiatief heeft tot doel veilige toegang tot genomica en de bijbehorende klinische gegevens in heel Europa mogelijk te maken voor beter onderzoek, gepersonaliseerde gezondheidszorg en gezondheidsbeleid. Sinds de digitale dag 2018 hebben 24 EU-landen, het VK en Noorwegen de verklaring van de lidstaten ondertekend over het opvoeren van de inspanningen om een Europese data-infrastructuur voor genomische gegevens tot stand te brengen en gemeenschappelijke nationale regels ten uitvoer te leggen die toegang tot gefedereerde gegevens mogelijk maken. Het initiatief maakt deel uit van de EU-agenda voor de digitale transformatie van gezondheid en zorg en is afgestemd op de doelstellingen van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.

Wat is het voordeel voor EU-burgers?

Genomics heeft het potentieel om de gezondheidszorg op vele manieren te revolutioneren. Het zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van meer gerichte gepersonaliseerde geneesmiddelen, therapieën en interventies. Het kan ook betere diagnostiek mogelijk maken, preventie stimuleren en efficiënter gebruik maken van schaarse middelen. Van kanker tot zeldzame ziekten tot neuroziekten en preventie, genomica kan de gezondheid van EU-burgers aanzienlijk verbeteren.

Even belangrijk is dat genomics het potentieel heeft om de doeltreffendheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en veerkracht van de gezondheidsstelsels in de Europese Unie te verbeteren.

Wat proberen de ondertekenaars te bereiken?

De ondertekenende landen hebben verschillende doelstellingen. Onder deze zijn:

  • ervoor zorgen dat er in de hele EU passende technische infrastructuur beschikbaar is, zodat veilige, gefedereerde toegang tot genomische gegevens mogelijk is;
  • ervoor te zorgen dat de ethische en juridische implicaties van genomica duidelijk zijn en in aanmerking worden genomen;
  • ervoor te zorgen dat het grote publiek en de beleidsmakers in de lidstaten en de ondertekenende landen goed op de hoogte zijn van de genomica, teneinde ervoor te zorgen dat het door de gezondheidszorgstelsels wordt gebruikt en geïntegreerd wordt in gepersonaliseerde gezondheidszorg.

De EU als wereldspeler op het gebied van genomica

We leven in een tijdperk waarin genomica wereldwijd steeds belangrijker wordt. De genomische samenwerking en het onderzoek van de Europese Unie moeten burgergericht en patiëntvriendelijk zijn. Het moet ervoor zorgen dat de hoogste normen worden toegepast voor het gebruik, de toegang en de opslag van genomische gegevens. 1+MG is een van ’s werelds grootste projecten van dit soort en draagt vooral bij aan het vaststellen van wereldwijde standaarden op dit gebied. De verbinding met de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zal uiteindelijk een extra impuls geven aan de informatie die onderzoekers, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en alle burgers ten goede komt.

Uitvoering van de verklaring

Het creëren van een complexe data-infrastructuur voor genomische en klinische gegevens is een gezamenlijke taak, waarbij een verscheidenheid aan belanghebbenden betrokken zal zijn. Deze omvatten gezondheidswerkers, specialisten, onderzoekers, besluitvormers, patiëntenorganisaties en meer.

De ondertekenende landen hadden hun kick-off bijeenkomst op 21 september 2018 in Brussel. Sindsdien komen ze regelmatig samen met elkaar en in 12 gespecialiseerde werkgroepen om specificaties vast te stellen en richtlijnen op te stellen voor de implementatie van genomica in heel Europa in overeenstemming met de 1+MG-verklaring.

Eind 2020 heeft de Commissie een speciale deskundigengroep (groep1+MG)opgericht om de samenwerking en coördinatie op het niveau van de nationale vertegenwoordigers van de ondertekenende landen te formaliseren en te vergemakkelijken. De groep wordt gezamenlijk voorgezeten door de Commissie en een vertegenwoordiger van het EU-land.

De 1+MG roadmap

Om aan de doelstellingen van de 1+MG-verklaring te voldoen, realiseren de ondertekenaars het initiatief van 1+ miljoen genoom volgens een stappenplan in twee fasen waarin hun activiteiten in vier dimensies worden beschreven: governance, vertrouwenskader, infrastructuur en data.

Diagram met routekaart 2018-2027

In de eerste fase ondersteunt en coördineert het Horizon 2020-project „Beyond 1 Million Genomes” (B1MG) de uitvoering van de routekaart op operationeel niveau door te leiden tot een overeenkomst over de opzet van infrastructuur, juridische en technische richtsnoeren, gegevensnormen en vereisten en beste praktijken om toegang tot gegevens mogelijk te maken. Ook wordt verder gekeken dan het initiatief voor de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur voor het delen van gegevens. Dit zal clinici ondersteunen om gepersonaliseerde geneeskunde na te streven, patiënten ten goede te komen, efficiëntie in de gezondheidszorgstelsels te activeren, wetenschappers te helpen een beter begrip van ziekten te vormen, en innovators om bij te dragen aan en een impuls te geven aan de Europese economie.

In november 2022 werd het project Genomic Data Infrastructure (GDI) medegefinancierd in het kader van het programma Digitaal Europa van start gegaan met de start van de scale-up- en duurzaamheidsfase van het 1+MG-initiatief. Het zal een gefedereerde gegevensinfrastructuur voor genomische en klinische gegevens in heel Europa opzetten die gedistribueerd leren voor verschillende use cases mogelijk maakt, zorgen voor een beheer van gegevenstoegang en een duurzaam coördinatiemechanisme, en bijdragen tot de verbetering van de interoperabiliteit van genomische en klinische gegevens die beschikbaar worden gesteld voor toegang. Het project zal ook een alomvattende communicatiestrategie ontwikkelen en uitvoeren om de burgers te informeren en hun vertrouwen te waarborgen, hetgeen een essentiële voorwaarde is voor een succes voor dit streven. 

Genoom van Europa

Het Genoom van Europa is een meerlandenproject dat is ontworpen en gecoördineerd met de steun van B1MG. Het brengt Europese landen samen om een kwalitatief hoogstaand Europees netwerk van nationale genomische referentiecohorten op te bouwen, die representatief zijn voor de Europese bevolking. 

Alle betrokken landen genereren via het hele genoom een nationale genomische referentiedataset op basis van hun eigen nationale bevolkingscohort, allemaal volgens gezamenlijk vastgestelde ’1+MG-proof' richtlijnen. De dataset van elk land zal op zichzelf een unieke nationale referentieverzameling vormen. De collectie zal ten goede komen aan nationale gepersonaliseerde gezondheidszorg- en preventiestrategieën.

Samen, via het 1+MG-initiatief, zullen de nationale collecties een Europese referentiedatabron van wereldklasse (The Genome of Europe) opzetten voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg.

Belangrijkste resultaten en deliverables

Algemene informatie:

Technische infrastructuur:

Juridische, ethische en bestuurlijke aspecten:

Data-integratie en -kwaliteit:

Implementatie van de gezondheidszorg:

Laatste nieuws

Eindtop over het Human Brain Project — Resultaten en de toekomst van digitaal hersenonderzoek

Op de top van het Human Brain Project zal de aandacht worden gevestigd op de resultaten van het vlaggenschipproject.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zoek verder

Zie ook

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.