Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europees initiatief voor kankerbeeldvorming

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming zal de kracht van beeldvorming en kunstmatige intelligentie ontsluiten ten behoeve van kankerpatiënten, clinici en onderzoekers.

  Europese banner voor kankerbeeldvorming

@EuropeanCommission

Het Europees kankerbeeld is een van de vlaggenschepen van het Europees kankerbestrijdingsplan (EBCP). Een van de doelstellingen van het plan is om het potentieel van data- en digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) of high-performance computing (HPC) optimaal te benutten om kanker te bestrijden.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming heeft tot doel de innovatie en de uitrol van digitale technologieën op het gebied van kankerbehandeling en -zorg te bevorderen, teneinde nauwkeurigere en snellere klinische besluitvorming, diagnostiek, behandelingen en voorspellende geneeskunde voor kankerpatiënten te bereiken. 

Het initiatief zal laten zien hoe medische beelden kunnen worden geraadpleegd, gebruikt en samengevoegd, waarbij een hoog niveau van ethiek, vertrouwen, veiligheid en bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd, in volledige overeenstemming met de waarden en regels van de EU. Het zal grote hoeveelheden kankerbeelden en gekoppelde klinische gegevens gemakkelijk toegankelijk maken voor Europese clinici, onderzoekers en innovators, in overeenstemming met de Europese datastrategie en de doelstellingen van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens ondersteunen. 

Wat probeert het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming te bereiken? 

Kankerbeeldvormingsdatasets bestaan ​​voor verschillende soorten kanker, maar ze zijn verspreid over veel repositories en klinische centra in Europa, en ze zijn niet gemakkelijk toegankelijk voor clinici, onderzoekers en innovators.  

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming zal werken aan het koppelen van middelen en databanken aan een open, beschikbare en gebruiksvriendelijke infrastructuur van kankerbeelden voor alle belanghebbenden. Dit zal worden bereikt door middel van een geïntegreerde aanpak die is ontworpen met grote Europese onderzoeksorganisaties, instellingen en bedrijven. De infrastructuur zal de ontwikkeling en benchmarking, het testen en het testen van hulpmiddelen voor gepersonaliseerde geneeskunde ondersteunen, en zal in wezen een ruggengraat bieden voor de volgende generatie kankerdiagnostiek en -behandelingen.

Hoe gaan we dit doen?

De hoeksteen van het initiatief zal een gefedereerde Europese infrastructuur voor gegevens over kankerbeelden zijn, ontwikkeld door de EUropean Federation for CAncer IMages (EUCAIM)p roject gefinancierd in het kader van het DIGITAL-programma (18 MIO EU-medefinanciering). Het project start met 21 klinische locaties uit 12 landen en heeft als doel om tegen het einde van het project ten minste 30 gedistribueerde dataproviders uit 15 landen te hebben. 

 

Het project zal een centrale hub vormen die EU- en nationale initiatieven, ziekenhuisnetwerken en onderzoeksregisters zal koppelen aan gegevens over kankerbeelden. Clinici, onderzoekers en innovators zullen grensoverschrijdende toegang hebben tot een interoperabele, privacybehoudende en veilige infrastructuur voor federatieve, gedistribueerde analyse van kankerbeeldvormingsgegevens.  

Zowel gewone als zeldzame kankers zullen worden opgenomen met geanonimiseerde beelden en annotaties via deze pan-Europese kankerbeelden-infrastructuur en meer dan 100,000 gevallen zullen naar verwachting beschikbaar zijn. Aan het einde van het project zullen ten minste 50 kunstmatige intelligentie-algoritmen, hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie en klinische voorspellingsmodellen voor onderzoekers binnen de infrastructuur worden geïmplementeerd. 

EUCAIM bouwt voort op de resultaten van de werkzaamheden van het netwerk „AI for Health Imaging” (AI4HI), dat bestaat uit 86 aangesloten instellingen uit 20 landen die betrokken zijn bij 5 grote door de EU gefinancierde projecten inzake big data en kunstmatige intelligentie bij kankerbeeldvorming: CHAIMELEON, EuCanImage, ProCAncer-I, Incisive en primage. Deze projecten zijn het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie algoritmen om de kanker van beeldvorming te detecteren en zijn het opzetten van gefedereerde repositories voor kankerbeelden.

EUCAIM is van plan gegevens over kankerbeelden ter beschikking te stellen van de AI-test- en -experimentatiefaciliteit voor gezondheid die is opgericht in het kader van het DIGITAL-programma. Het TEF-Health- project is in januari 2023 van start gegaan. Dit zal kleine en middelgrote ondernemingen die kunstmatige-intelligentieoplossingen voor kankerzorg hebben ontwikkeld, in staat stellen ze in real-life omgevingen te testen. Ook andere testfaciliteiten zullen worden overwogen.

De Europese digitale-innovatiehubs in het kader van het DIGITAL-programma zullen de uitrol ondersteunen van de technologieën die relevant zijn voor het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming, bijvoorbeeld door de innovators te informeren over de wettelijke vereisten en testfaciliteiten waarover zij beschikken. Zij zullen een reeks diensten aanbieden aan gebruikers en aanbieders van digitale oplossingen, zoals test-voor-investeringsdiensten, opleidings- en netwerkmogelijkheden en toegang tot financiën.

Lancering van het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming

Op 23 januari 2023 werd in Brussel een hybride evenement georganiseerd ter gelegenheid van de lancering van het Cancer Imaging Initiative. De opname van het evenement en de presentaties van het evenement zijn beschikbaar op de webpagina van het evenement.

Het persbericht van de Commissie, met inbegrip van videoboodschappen van de commissaris voor Interne Markt, Thierry Breton en Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zijn beschikbaar.

Eerste prototype van het Cancer Image Europe platform gaat live

De eerste versie van de digitale infrastructuur werd geleverd door het EUCAIM-project op 29 september 2023. Het bevat een openbare catalogus van gegevenssets voor kankerbeeldvorming uit de repositories van door de EU gefinancierde projecten met betrekking tot kunstmatige intelligentie voor gezondheidsbeeldvorming, evenals een zoekinstrument om inzicht te krijgen in de informatie die beschikbaar is op de locaties van de gegevensverstrekkers in de hele EU. Toegang tot gegevens kan worden aangevraagd bij gegevensaanbieders in overeenstemming met de toepasselijke ethische en gegevensbeschermingsregels.

Een eerste versie van de regels voor gegevensverstrekkers en gebruikers en de operationele procedures voor het Cancer Image Europe-platform zijn ook gepubliceerd op de website van het EUCAIM-project.

Meer details zijn te vinden in het persbericht.

European Commission

 

Mijlpalen

 1.  
  December 2022:
  Start van het initiatief
   
 2.  
  Januari 2023:
  Start van het EUCAIM -project
   
   
 3.  
  September 2023:
  Vroegtijdige vrijgave van het EUCAIM-kader voor gegevensfederatie met voorlopige proof-of-concepten inzake gegevensfederatie en harmonisatie in ten minste één kankertype en weinig geselecteerde gebruiksgevallen;  
   
 4.  
  December 2023:
  Analyse van de vereisten en het ontwerp van de voltooide EUCAIM-infrastructuur, samenwerkingsmechanismen; 
   
   
 5.  
  December 2024:
  EUCAIM-platform gevalideerd en volledig gevuld met gegevens; prototype van een federated learning- en benchmarkingplatform beschikbaar
   
 6.  
  2025:
  Federatie van nieuwe databanken voor kankerbeelden via open oproepen; implementatie van gevallen van klinisch gebruik
   
 7.  
  December 2025:
  Definitieve release van het EUCAIM-platform, met inbegrip van de definitieve versie van hulpmiddelen en diensten voor gegevensaanbieders en platformgebruikers
   
 8.  
  2026:
  Volledige werking van de gefedereerde Europese databank van gegevens over kankerbeelden
   
 9.  
  2027:
  Uitbreiding
   

 

 

 

 

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie doet oproepen om meer dan 176 miljoen euro te investeren in digitale capaciteiten en technologie

De Europese Commissie opende een nieuwe reeks oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s 2023-2024 van het programma Digitaal Europa om de digitale capaciteit in de hele EU te versterken. Deze oproepen staan open voor bedrijven, overheidsdiensten en andere entiteiten uit de EU-lidstaten, de EVA/EER-landen en geassocieerde landen. Het budget voor deze oproepen bedraagt meer dan 176 miljoen EUR.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zie ook

Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen

Het Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen is een EU-kader ter ondersteuning van de opkomst en goedkeuring van de volgende generatie oplossingen voor virtuele menselijke tweelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Europees initiatief „1+ miljoen Genomes”

Het 1+ Million Genomes-initiatief heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.

Andere