Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europees initiatief voor kankerbeeldvorming

Het European Cancer Imaging Initiative zal de kracht van beeldvorming en kunstmatige intelligentie ontsluiten ten behoeve van kankerpatiënten, clinici en onderzoekers.

  Europese banner voor kankerbeeldvorming

@EuropeanCommission

Het European Cancer Imaging Initiative is een van de vlaggenschepen van het Europees kankerbestrijdingsplan (EBCP). Een van de doelstellingen van het plan is om optimaal gebruik te maken van het potentieel van data en digitale technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) of High-Performance Computing (HPC) om kanker te bestrijden.  

Het doel van het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming is innovatie en toepassing van digitale technologieën op het gebied van kankerbehandeling en -zorg te bevorderen, om nauwkeurigere en snellere klinische besluitvorming, diagnostiek, behandelingen en voorspellende geneeskunde voor kankerpatiënten te bereiken. 

Het initiatief zal laten zien hoe medische beelden toegankelijk, gebruikt en gebundeld kunnen worden en tegelijkertijd een hoog niveau van ethiek, vertrouwen, veiligheid en bescherming van persoonsgegevens waarborgen, met volledige inachtneming van de waarden en regels van de EU. Het zal grote hoeveelheden kankerbeelden en gekoppelde klinische gegevens gemakkelijk toegankelijk maken voor Europese clinici, onderzoekers en innovators in overeenstemming met de Europese datastrategie en ondersteuning van de doelstellingen van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 

Wat probeert het European Cancer Imaging Initiative te bereiken? 

Kanker beeldvorming datasets bestaan voor verschillende soorten kanker, maar ze zijn verspreid over vele repositories en klinische centra in Europa, en ze zijn niet gemakkelijk toegankelijk voor clinici, onderzoekers en innovators.  

Het European Cancer Imaging Initiative zal werken aan het koppelen van middelen en databanken aan een open, beschikbare en gebruiksvriendelijke infrastructuur van kankerbeelden voor alle belanghebbenden. Dit zal worden bereikt door middel van een geïntegreerde aanpak die is ontworpen met grote Europese onderzoeksorganisaties, instellingen en bedrijven. De infrastructuur zal de ontwikkeling en benchmarking, het testen en het testen van hulpmiddelen voor gepersonaliseerde geneeskunde ondersteunen, en zal in wezen een ruggengraat bieden voor de volgende generatie kankerdiagnostiek en -behandelingen.

Hoe gaan we dit doen?

De hoeksteen van het initiatief is een gefedereerde Europese infrastructuur voor gegevens over kankerbeelden, ontwikkeld door het EUCAIM- projectdat wordtgefinancierd in het kader van het DIGITAL-programma (18 MIO EU-medefinanciering). Het project begint met 21 klinische locaties uit 12 landen en streeft ernaar om tegen het einde van het project minstens 30 gedistribueerde dataproviders uit 15 landen te hebben. 

Het project zal een centraal knooppunt bieden dat EU- en nationale initiatieven, ziekenhuisnetwerken en onderzoeksregisters koppelt aan gegevens over kankerbeelden. Clinici, onderzoekers en innovators zullen grensoverschrijdende toegang hebben tot een interoperabele, privacybehoudende en veilige infrastructuur voor gefedereerde, gedistribueerde analyse van gegevens over kankerbeeldvorming.  

Zowel veel voorkomende als zeldzame kankers zullen worden opgenomen met geanonimiseerde beelden en annotaties via deze pan-Europese Cancer Images-infrastructuur en naar verwachting zullen meer dan 100.000 gevallen beschikbaar zijn. Ten minste 50 kunstmatige intelligentie-algoritmen, kunstmatige intelligentietools en klinische voorspellingsmodellen voor onderzoekers binnen de infrastructuur zullen naar verwachting tegen het einde van het project worden ingezet. 

EUCAIM bouwt voort op de resultaten van het werk van het AI for Health Imaging-netwerk (AI4HI) dat bestaat uit 86 aangesloten instellingen uit 20 landen die betrokken zijn bij 5 grote door de EU gefinancierde projecten op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie in kankerbeeldvorming: CHAIMELEON, EuCanImage, prokanker-I, Incisive en Primage. Deze projecten ontwikkelen kunstmatige intelligentie-algoritmen om de kanker van beeldvorming te detecteren en creëren federatieve repositories voor kankerbeelden.

EUCAIM is van plan om gegevens over kankerbeelden beschikbaar te stellen aan de AI Testing and Experimentation Facility for Health, opgericht in het kader van het DIGITAL-programma. Het TEF-Health- project is in januari 2023 van start gegaan. Dit zal kleine en middelgrote ondernemingen die kunstmatige intelligentie-oplossingen voor kankerzorg hebben ontwikkeld, in staat stellen om ze in real-life omgevingen te testen. Ook andere testfaciliteiten zullen overwogen worden.

De Europese digitale-innovatiehubs in het kader van het DIGITAL-programma zullen de uitrol ondersteunen van de technologieën die relevant zijn voor het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming, bijvoorbeeld door de innovators te informeren over de wettelijke vereisten en testfaciliteiten waarover zij beschikken. Zij zullen een reeks diensten aanbieden aan gebruikers en aanbieders van digitale oplossingen, zoals test-vóór-investeringsdiensten, opleidings- en netwerkmogelijkheden en toegang tot financiën.

Lancering van het European Cancer Imaging Initiative

Op 23 januari 2023 werd in Brussel een hybride evenement georganiseerd ter gelegenheid van de lancering van het Cancer Imaging Initiative. Na de presentatie van de beleidsachtergrond en het Cancer Imaging Initiative door de Europese Commissie, werd een overzicht gegeven van de Federated European Infrastructure for Cancer Images Data (EUCAIM) door de wetenschappelijk directeur van het project. Dit werd gevolgd door een paneldiscussie over de klinische, industriële, AI-ontwikkelaar en onderzoeksperspectieven over het Cancer Imaging Initiative en discussie met het publiek. De opname van het evenement en de presentaties van het evenement zijn beschikbaar op de website van het evenement.

Het persbericht van de Commissie, inclusief videoberichten van de commissaris voor Interne Markt, Thierry Breton en de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, zijn nu beschikbaar. 

Mijlpalen

 1.  
  December 2022:
  Lancering van het initiatief
   
 2.  
  Januari 2023:
  Start van het EUCAIM -project
   
   
 3.  
  September 2023:
  Vroegtijdige vrijgave van het EUCAIM-datafederatiekader met voorlopige proof-of-concepten over datafederatie en harmonisatie in ten minste één kankertype en weinig geselecteerde gevallen van gebruik;  
   
 4.  
  December 2023:
  Analyse van de vereisten en het ontwerp van de voltooide EUCAIM-infrastructuur, opgezet samenwerkingsmechanismen; 
   
   
 5.  
  December 2024:
  EUCAIM-platform gevalideerd en volledig gevuld met gegevens; prototype van federated learning en benchmarking platform beschikbaar
   
 6.  
  2025:
  Federatie van nieuwe databanken voor kankerbeelden door middel van open oproepen; implementatie van klinische use cases
   
 7.  
  December 2025:
  Definitieve release van het EUCAIM-platform, met inbegrip van de definitieve versie van instrumenten en diensten voor gegevensaanbieders en platformgebruikers
   
 8.  
  2026:
  Volledige exploitatie van het gefedereerde Europese register van gegevens over kankerbeelden
   
 9.  
  2027:
  Uitbreiding
   

 

 

 

 

Laatste nieuws

REPORT / STUDY |
Evaluatie van het programma Actief en ondersteund wonen (AAL2)

De Europese Commissie heeft het evaluatieverslag met de resultaten van de eindevaluatie van het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Active and Assisted Living — AAL2 — aan het Europees Parlement en de Raad toegezonden.

REPORT / STUDY |
Studie over het traceren van digitale contacten in verband met COVID-19

De Europese Commissie heeft een studie van Empirica gepubliceerd met een overzicht van de aanpak en de lessen die zijn getrokken op het gebied van grensoverschrijdende interoperabiliteit, coördinatie, uitvoering en de epidemiologische impact van digitale apps voor het traceren van contacten in verband met COVID-19.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zie ook

Europees „1+ Miljoen Genoom”-initiatief

Het 1+ Miljoen Genoom-initiatief heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.

Overige