Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve

Cilj Skupnega podjetja za pametna omrežja in storitve (SNS JU) je zagotoviti vodilni položaj Evrope v industriji na področju 5G in 6G.

    logotip skupnega podjetja

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

Novembra 2021 je bilo z Uredbo Sveta 2021/2085 ustanovljeno Skupno podjetje SNS kot pravni subjekt in subjekt financiranja v okviru desetih evropskih partnerstev za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda. Skupno podjetje SNS omogoča združevanje virov EU in industrijskih virov v pametnih omrežjih in storitvah. Spodbuja tudi usklajevanje z državami članicami na področju raziskav in inovacij 6G ter uvajanje naprednih omrežij 5G. Skupno podjetje SNS določa ambiciozno misijo in proračun EU v višini 900 milijonov EUR za obdobje 2021–2027.

Misije

Skupno podjetje SNS ima dve glavni nalogi:

  1. Spodbujanje tehnološke suverenosti Evrope na področju 6G z izvajanjem s tem povezanega programa za raziskave in inovacije, ki bo privedel do zasnove in standardizacije okoli leta 2025. Spodbuja priprave na zgodnje uvajanje tehnologij 6G na trg do konca desetletja. Mobilizacija širokega nabora zainteresiranih strani je ključna za obravnavanje strateških področij vrednostne verige omrežij in storitev. To sega od zagotavljanja storitev na robu in v oblaku do tržnih priložnosti v novih komponentah in napravah, ki presegajo pametne telefone. 
  2. Spodbujanje uvajanja 5G v Evropi za razvoj vodilnih digitalnih trgov ter omogočanje digitalnega in zelenega prehoda gospodarstva in družbe. V ta namen Skupno podjetje SNS usklajuje strateške smernice za ustrezne programe v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope, zlasti koridorje 5G. Prispeva tudi k usklajevanju nacionalnih programov, tudi v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter drugih evropskih programov in mehanizmov, kot sta program za digitalno Evropo in InvestEU.

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve podpira tudi tehnološko suverenost Evrope v skladu z naborom orodij za kibernetsko varnost 5G, strategijo za kibernetsko varnost in industrijsko strategijo.

Strateški načrti

Partnerstvo omogoča trden načrt za raziskave in inovacije ter načrt uvajanja, ki mu sledi kritična masa evropskih akterjev.

Ocena SRIA: Strateški program za raziskave in inovacije (.pdf) opredeljuje:

  • ciljno usmerjen učinek Skupnega podjetja SNS;
  • predvideni portfelj dejavnosti;
  • merljivi pričakovani rezultati;
  • sredstva;
  • končni rezultati;
  • mejniki za obdobje 2021–2027.

Temelji na prispevku evropske tehnološke platforme NetWorld2020 (ETP), ki predstavlja več kot 1000 subjektov. Vključuje prispevke industrijskega združenja 6GIA, zavezništva za inovacije na področju interneta stvari (AIOTI) in omrežne evropske pobude za programsko opremo in storitve (NESSI). Ocena SRIA se redno posodablja.

SDA: Strateški načrti uvajanja 5G se nanašajo na infrastrukture 5G, ki omogočajo povezano in avtomatizirano mobilnost za ceste in železnice v Evropi, kot se financira v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope Digitalno. Pripravila jih je široka skupina zainteresiranih strani in določala vizijo, scenarije uvedbe, modele sodelovanja in regulativne spodbude za spodbujanje naložb v uvajanje koridorjev 5G vzdolž glavnih prometnih poti v Evropi.

Prav tako utira pot uporabi 5G pri digitalnih železniških prevozih in drugih komercialnih storitvah za uporabnike cest in potnike v železniškem prometu.

SDA se trenutno pregleduje in bo zagotovil posodobljene smernice, ki jih bo sprejel upravni odbor Skupnega podjetja SNS.

Člani

Skupno podjetje SNS predvideva javne in zasebne člane:

Javni člani

Evropska unija (ki jo zastopa Komisija).

Države članice niso članice, saj se od držav članic ne načrtujejo dodatni finančni prispevki. Vendar so tesno povezani s strukturo upravljanja. Prispevajo lahko tudi z zagotavljanjem znatnih stvarnih prispevkov.

Zasebni člani

Združenje 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, ki je razširilo svoj statut, da bi omogočilo sodelovanje in mobilizacijo širšega kroga evropskih deležnikov v dejavnostih SNS. 

Proračun

Skupno podjetje SNS skupaj financirata industrija in EU. Proračun Skupnega podjetja SNS za obdobje 2021–2027 znaša vsaj 1,8 milijarde EUR. Prispevek EU v višini 900 milijonov EUR bodo vsaj dopolnili zasebni člani. Skupno podjetje SNS zagotavlja finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev za raziskave in inovacije udeležencem na podlagi javnih in konkurenčnih razpisov.

Skupnemu podjetju pošljite elektronsko sporočilo na naslov cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

5G Raziskave in standardi

Evropska komisija sodeluje z industrijo v javno-zasebnem partnerstvu 5G kot nosilec raziskav in inovacij za oblikovanje in usmerjanje evropskih raziskav 5G.

5G in elektromagnetna polja

Evropski kodeks za elektronske komunikacije ima ključno vlogo pri zagotavljanju doslednih pogojev za uvedbo 5G ob hkratnem varovanju javnega zdravja.

5G observatorij

Evropska opazovalna skupina za 5G omogoča EU, da oceni napredek akcijskega načrta za 5G in sprejme ukrepe za njegovo celovito izvajanje.

Akcijski načrt 5G

Akcijski načrt za 5G je strateška pobuda, ki bo 5G uresničila za vse državljane in podjetja po vsej EU.

Povezana in avtomatizirana mobilnost

Povezana in avtomatizirana mobilnost je edinstvena priložnost, da naši prometni sistemi postanejo varnejši, čistejši, učinkovitejši in uporabniku prijaznejši.

Čezmejni koridorji 5G

Države in industrija EU sodelujejo pri pripravi obsežne uvedbe koridorjev 5G za povezano in avtomatizirano mobilnost na evropskih prometnih poteh.