Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve

Cilj Skupnega podjetja za evropska pametna omrežja in storitve (SNS JU) je zagotoviti vodilni položaj Evrope v 5G in 6G.

    logotip skupnega podjetja

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

Z Uredbo Sveta 2021/2085 je bilo novembra 2021 ustanovljeno Skupno podjetje za družabne stike kot pravni subjekt in subjekt financiranja v okviru desetih evropskih partnerstev za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda. Skupno podjetje za družabne stike omogoča združevanje virov EU in industrije v pametnih omrežjih in storitvah. Prav tako spodbuja usklajevanje z državami članicami za raziskave in inovacije 6G ter uvajanje naprednih omrežij 5G. Skupno podjetje za družabne stike določa ambiciozno misijo in proračun EU v višini 900 milijonov EUR za obdobje 2021–2027.

Misije

Skupno podjetje za družabne stike ima dve glavni nalogi:

  1. Spodbujanje tehnološke suverenosti Evrope v 6G z izvajanjem povezanega programa za raziskave in inovacije (R &I), ki vodi do zasnove in standardizacije okoli leta 2025. Spodbuja priprave na čimprejšnjo uvedbo tehnologij 6G na trg do konca desetletja. Mobilizacija širokega nabora zainteresiranih strani je ključnega pomena za obravnavanje strateških področij vrednostne verige omrežij in storitev. To sega od zagotavljanja storitev, ki temeljijo na robu in oblaku, do tržnih priložnosti za nove komponente in naprave, ki presegajo pametne telefone. 
  2. Spodbujanje uvajanja 5G v Evropi za razvoj vodilnih digitalnih trgov ter omogočanje digitalnega in zelenega prehoda gospodarstva in družbe. V ta namen Skupno podjetje za SNS usklajuje strateške smernice za ustrezne programe v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, zlasti koridorje 5G. Prispeva tudi k usklajevanju nacionalnih programov, tudi v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter drugih evropskih programov in instrumentov, kot sta program za digitalno Evropo in InvestEU.

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve podpira tudi tehnološko suverenost Evrope v skladu z zbirko orodij za kibernetsko varnost 5G, strategijo za kibernetsko varnost in industrijsko strategijo.

Strateški načrti

Partnerstvo omogoča trden načrt za raziskave in inovacije ter program uvajanja, ki je določen in mu sledi kritična masa evropskih akterjev.

SRIA: Strateški program za raziskave in inovacije (SRIA) „Pametna omrežja v okviru NGI“ vsebuje povzetek ključnih raziskovalnih področij za prihodnost komunikacijske tehnologije. Proizvaja ga evropska tehnološka platforma NetWorld2020 (ETP), ki predstavlja več kot 1000 subjektov. SRIA vključuje prispevke industrijskega združenja 6G (6GIA), Zveze za inovacije na internetu stvari (AIoTI) in evropske omrežne pobude za programsko opremo in storitve (NESSI).

SDA: Strateški programi uvajanja 5G (SDA) se nanašajo na povezano in avtomatizirano mobilnost ter za železnice v Evropi, pripravila pa jih je široka skupina zainteresiranih strani. V njih so določeni vizija, scenariji uporabe, modeli sodelovanja in regulativne spodbude za spodbujanje naložb v uvajanje koridorjev 5G po glavnih prometnih poteh v Evropi. To je prvi strateški korak k obsežni vzpostavitvi infrastrukture 5G za varnost v cestnem prometu. Prav tako utira pot uporabi 5G v digitalnem železniškem prometu in drugih komercialnih storitvah visoke vrednosti za uporabnike cest in potnike v železniškem prometu.

Člani

Skupno podjetje za SNS predvideva javne in zasebne člane:

Javni člani

Evropska unija (ki jo zastopa Komisija).

Države članice niso članice, saj države članice ne načrtujejo dodatnih finančnih prispevkov. Vendar pa so tesno povezani v strukturo upravljanja. Prav tako lahko postanejo prispevajoči partnerji z zagotavljanjem znatnih prispevkov v naravi.

Zasebni člani

Združenje 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, ki je razširilo svoj statut, da bi omogočilo sodelovanje in mobilizacijo širšega kroga evropskih deležnikov v dejavnostih spletnih strani za družabne stike. 

Proračun

Skupno podjetje za družabne stike skupaj financirata industrija in EU. Proračun Skupnega podjetja za družabne stike znaša najmanj 1,8 milijarde EUR za obdobje 2021–27. Prispevek EU v višini 900 milijonov EUR bodo vsaj podprli zasebni člani. Skupno podjetje za družabne stike zagotavlja finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev za raziskave in inovacije udeležencem na podlagi odprtih in konkurenčnih razpisov.

Po e-pošti Skupnemu podjetju na naslov cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnovejše novice

DIGIBYTE |
Evropa povečala naložbe v raziskave 6G in izbrala 35 novih projektov v vrednosti 250 milijonov evrov

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve je izbralo svoj prvi portfelj 35 raziskovalnih, inovacijskih in poskusnih projektov, da bi omogočilo razvoj ekosistemov 5G in spodbudilo raziskave 6G v Evropi. S skupnim financiranjem tega novega portfelja v višini približno 250 milijonov EUR v okviru programa Obzorje Evropa je cilj vzpostaviti prvorazredno evropsko dobavno verigo za napredne sisteme 5G in vzpostaviti tehnološke zmogljivosti Evrope 6G.

Povezane vsebine

Širša slika

5G

5G je ključna tehnologija nove generacije omrežja, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

5G Raziskave in standardi

Evropska komisija sodeluje z industrijo v javno-zasebnem partnerstvu 5G kot nosilec raziskav in inovacij za oblikovanje in usmerjanje evropskih raziskav 5G.

5G in elektromagnetna polja

Evropski kodeks za elektronske komunikacije ima ključno vlogo pri zagotavljanju doslednih pogojev za uvedbo 5G ob hkratnem varovanju javnega zdravja.

5G observatorij

Evropska opazovalna skupina za 5G omogoča EU, da oceni napredek akcijskega načrta za 5G in sprejme ukrepe za njegovo celovito izvajanje.

Akcijski načrt 5G

Akcijski načrt za 5G je strateška pobuda, ki bo 5G uresničila za vse državljane in podjetja po vsej EU.

Povezana in avtomatizirana mobilnost

Povezana in avtomatizirana mobilnost je edinstvena priložnost, da naši prometni sistemi postanejo varnejši, čistejši, učinkovitejši in uporabniku prijaznejši.

Čezmejni koridorji 5G

Države in industrija EU sodelujejo pri pripravi obsežne uvedbe koridorjev 5G za povezano in avtomatizirano mobilnost na evropskih prometnih poteh.