Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge

Zajedničko poduzeće za europske pametne mreže i usluge (SNS JU) nastoji osigurati vodeći položaj Europe u industriji u području 5G i 6G.

    logotip zajedničkog poduzeća

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

U studenome 2021. Uredbom Vijeća 2021/2085 uspostavljeno je zajedničko poduzeće SNS kao pravni subjekt i subjekt za financiranje u okviru deset europskih partnerstava radi jačanja zelene i digitalne tranzicije. Zajedničko poduzeće SNS omogućuje udruživanje resursa EU-a i industrijskih resursa u pametne mreže i usluge. Njime se potiče i usklađivanje s državama članicama u području istraživanja i inovacija 6G te uvođenje naprednih 5G mreža. Zajedničko poduzeće SNS utvrđuje ambicioznu misiju i proračun EU-a u iznosu od 900 milijuna EUR za razdoblje 2021. – 2027.

Misije

Zajedničko poduzeće SNS ima dvije glavne misije:

  1. Poticanje tehnološke suverenosti Europe u 6G -u provedbom povezanog programa za istraživanje i inovacije koji će dovesti do osmišljavanja i standardizacije oko 2025. Potiče pripremu za rano uvođenje 6G tehnologija na tržište do kraja desetljeća. Mobilizacija širokog skupa dionika ključna je za rješavanje strateških područja vrijednosnog lanca mreža i usluga. To se kreće od pružanja usluga temeljenih na rubu i računalstvu u oblaku do tržišnih mogućnosti za nove komponente i uređaje izvan pametnih telefona. 
  2. Poticanje uvođenja 5G mreža u Europi u cilju razvoja vodećih digitalnih tržišta i omogućavanja digitalne i zelene tranzicije gospodarstva i društva. Za taj cilj zajedničko poduzeće SNS koordinira strateške smjernice za relevantne programe u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, posebno zakoridore za 5G. Njime se pridonosi i koordinaciji nacionalnih programa, među ostalim u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih europskih programa i instrumenata kao što su programi Digitalna Europa (DEP) i InvestEU.

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge podupire i tehnološku suverenost Europe, u skladu s paketom instrumenata za kibersigurnost 5G, Strategijom za kibersigurnost i industrijskom strategijom.

Strateški planovi

Partnerstvo omogućuje čvrst plan za istraživanje i inovacije, kao i plan uvođenja koji je utvrđen i popraćen kritičkom masom europskih aktera.

SRIA: Strateški program istraživanja i inovacija (SRIA) „Pametne mreže u kontekstu NGI-ja” pruža sažetak ključnih područja istraživanja za budućnost komunikacijske tehnologije. Proizvodi ga NetWorld2020 Europska tehnološka platforma (ETP), koja predstavlja više od 1000 subjekata. SRIA uključuje doprinose udruženja 6G industrije (6GIA), Saveza za inovacije u području interneta stvari (AIoTI) i Inicijative za umreženi europski softver i usluge (NESSI).

SDA: Strateški planovi za uvođenje 5G tehnologije (SDA) odnose se na povezanu i automatiziranu mobilnost i za željeznice u Europi, a izradila ih je široka skupina dionika. U njima se utvrđuju vizija, scenariji uvođenja, modeli suradnje i regulatorni poticaji za poticanje ulaganja u uvođenje 5G koridora duž glavnih prometnih pravaca u Europi. To je prvi strateški korak prema opsežnom uvođenju 5G infrastrukture za cestovnu sigurnost. Njime se utire i put prema upotrebi tehnologije 5G u digitalnom prometu željeznica i drugim komercijalnim uslugama visoke vrijednosti za sudionike u cestovnom prometu i putnike u željezničkom prometu.

Članovi

Zajedničko poduzeće SNS predviđa javne i privatne članove:

Javni zastupnici

Europska unija (koju zastupa Komisija).

Države članice nisu članice jer se ne planiraju dodatni financijski doprinosi država članica. Međutim, oni su usko povezani s upravljačkom strukturom. Mogu postati i partneri koji daju doprinose pružanjem znatnih doprinosa u naravi.

Privatni članovi

Udruženje industrije pametnih mreža i usluga 6G – 6GIA, koje je proširilo svoje statute kako bi omogućilo sudjelovanje i mobilizaciju šireg raspona europskih dionika u aktivnostima SNS-a. 

Proračun

Zajedničko poduzeće SNS zajednički financiraju industrija i EU. Proračun Zajedničkog poduzeća SNS iznosi najmanje 1,8 milijardi EUR za razdoblje 2021. 2021 – 27. Privatni članovi dodijelit će barem doprinos EU-a u iznosu od 900 milijuna EUR. Zajedničko poduzeće SNS pruža financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava za istraživanje i inovacije sudionicima nakon otvorenih i konkurentnih poziva.

Pošaljite e-poruku Zajedničkom poduzeću na cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Europe scales up 6G research investments and selects 35 new projects worth €250 million

The Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) selected its first portfolio of 35 research, innovation, and trial projects to enable the evolution of 5G ecosystems and promote 6G research in Europe. With a combined funding for this new portfolio of around €250 million under Horizon Europe, the aim is to build a first-class European supply chain for advanced 5G systems and build Europe’s 6G technology capacities.

Related Content

Big Picture

5G

5G is the critical new generation network technology that will enable innovation and support the digital transformation.

Dig deeper

See Also

5G istraživanje i standardi

Europska komisija surađuje s industrijom u okviru 5G javno-privatnog partnerstva kao sredstvo za istraživanje i inovacije za strukturiranje i usmjeravanje europskih 5G istraživanja.

5G i elektromagnetska polja

Europski kodeks elektroničkih komunikacija ima ključnu ulogu u osiguravanju dosljednih uvjeta uvođenja 5G tehnologije uz istodobnu zaštitu javnog zdravlja.

5G opservatorij

Europski opservatorij za 5G omogućuje EU-u da procijeni napredak Akcijskog plana za 5G i poduzme mjere za njegovu potpunu provedbu.

Akcijski plan za 5G

Akcijski plan za 5G strateška je inicijativa kojom će 5G postati stvarnost za sve građane i poduzeća diljem EU-a.

Povezana i automatizirana mobilnost

Povezana i automatizirana mobilnost jedinstvena je prilika da naše prometne sustave učinimo sigurnijima, čišćima, učinkovitijima i prilagođenijima korisnicima.

5G prekogranični koridori

Zemlje EU-a i industrija surađuju na pripremi opsežnog uvođenja 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost na europskim prometnim putovima.