Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge

Cilj je Zajedničkog poduzeća za europske pametne mreže i usluge (SNS JU) osigurati vodeći položaj industrije u Europi u području 5G i 6G.

    logotip zajedničkog poduzeća

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

U studenome 2021. Uredbom Vijeća 2021/2085 uspostavljeno je Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge kao pravni subjekt i subjekt za financiranje u okviru deset europskih partnerstava za jačanje zelene i digitalne tranzicije. Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge omogućuje udruživanje resursa EU-a i industrijskih resursa u području pametnih mreža i usluga. Njime se potiče i usklađivanje s državama članicama u području 6G istraživanja i inovacija te uvođenje naprednih 5G mreža. Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge utvrđuje ambicioznu misiju i proračun EU-a u iznosu od 900 milijuna EUR za razdoblje 2021. – 2027.

Misije

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge ima dvije glavne misije:

  1. Poticanje tehnološke suverenosti Europe u 6G -u provedbom povezanog programa za istraživanje i inovacije koji će dovesti do osmišljavanja i normizacije oko 2025. Potiče pripremu za rano uvođenje 6G tehnologija na tržište do kraja desetljeća. Mobiliziranje širokog skupa dionika ključno je za rješavanje strateških područja vrijednosnog lanca mreža i usluga. To je u rasponu od pružanja usluga na rubu mreže i usluga u oblaku do tržišnih mogućnosti u novim komponentama i uređajima izvan pametnih telefona. 
  2. Poticanje uvođenja 5G mreža u Europi s ciljem razvoja vodećih digitalnih tržišta i omogućivanja digitalne i zelene tranzicije gospodarstva i društva. U tu svrhu Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge koordinira strateške smjernice za relevantne programe u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, posebno za5G koridore. Pridonosi i koordinaciji nacionalnih programa, među ostalim u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih europskih programa i instrumenata kao što su program Digitalna Europa (DEP) i InvestEU.

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge podupire i tehnološku suverenost Europe, u skladu s paketom instrumenata za kibersigurnost 5G, Strategijom za kibersigurnost i industrijskom strategijom.

Strateški planovi

Partnerstvom se omogućuje čvrst plan za istraživanje i inovacije te program uvođenja koji utvrđuje i slijedi kritična masa europskih aktera.

SRIA: U Strateškom programu za istraživanja i inovacije (.pdf) utvrđeno je sljedeće:

  • ciljani učinak Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge;
  • predviđeni portfelj aktivnosti;
  • mjerljivi očekivani ishodi;
  • sredstva;
  • rezultate;
  • ključne etape za razdoblje 2021. 2027.

Temelji se na doprinosu Europske tehnološke platforme NetWorld 2020 (ETP), koja predstavlja više od 1000 subjekata. Uključuje doprinose Udruge industrije 6G (6GIA), Saveza za inovacije u području interneta stvari (AIOTI) i Mreže europske inicijative za softver i usluge (NESSI). SRIAse redovito ažurira.

SDA: Strateški planovi uvođenja 5G mreža odnose se na 5G infrastrukture koje omogućuju povezanu i automatiziranu mobilnost u cestovnom iželjezničkom prometu u Europi, kako se financira u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Digital). Izradila ih je široka skupina dionika i u njima su utvrđeni vizija, scenariji uvođenja, modeli suradnje i regulatorni poticaji za poticanje ulaganja u uvođenje 5G koridora duž glavnih prometnih pravaca u Europi.

Njima se također utire put prema upotrebi tehnologije 5G u digitalnom željezničkom prometu i drugim komercijalnim uslugama za sudionike u cestovnom prometu i putnike u željezničkom prometu.

SDA se trenutačno revidira i pružit će ažurirane smjernice koje će donijeti Upravni odbor Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge.

Članovi

Zajedničko poduzeće za SNS predviđa sljedeće javne i privatne članove:

Javni članovi

Europska unija (koju zastupa Komisija).

Države članice nisu članice jer se ne planiraju dodatni financijski doprinosi država članica. Međutim, oni su usko povezani s upravljačkom strukturom. Oni također mogu postati partneri koji daju doprinos pružanjem znatnih doprinosa u naravi.

Privatni članovi

6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, koji je proširio svoje statute kako bi omogućio sudjelovanje i mobilizaciju šireg raspona europskih dionika u aktivnostima SNS-a. 

Proračun

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge zajednički financiraju industrija i EU. Proračun Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge iznosi najmanje 1,8 milijardi EUR za razdoblje 2021. 2027. Privatni članovi osigurat će barem 900 milijuna EUR doprinosa EU-a. Zajedničko poduzeće za pametne mreže pruža financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava za istraživanje i inovacije sudionicima nakon otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga.

E-poštom Zajedničkom poduzeću na adresu cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Europa povećava ulaganja u istraživanja 6G i odabire 35 novih projekata u vrijednosti od 250 milijuna EUR

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge (SNS JU) odabralo je svoj prvi portfelj od 35 istraživačkih, inovacijskih i pokusnih projekata kako bi se omogućio razvoj 5G ekosustava i promicalo istraživanje u području 6G tehnologije u Europi. Uz kombinirano financiranje tog novog portfelja u iznosu od oko 250 milijuna EUR u okviru programa Obzor Europa, cilj je izgraditi prvi europski opskrbni lanac za napredne 5G sustave i izgraditi europske 6G tehnološke kapacitete.

Povezani sadržaj

Šira slika

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

5G istraživanje i standardi

Europska komisija surađuje s industrijom u okviru 5G javno-privatnog partnerstva kao sredstvo za istraživanje i inovacije za strukturiranje i usmjeravanje europskih 5G istraživanja.

5G i elektromagnetska polja

Europski kodeks elektroničkih komunikacija ima ključnu ulogu u osiguravanju dosljednih uvjeta uvođenja 5G tehnologije uz istodobnu zaštitu javnog zdravlja.

5G opservatorij

Europski opservatorij za 5G omogućuje EU-u da procijeni napredak Akcijskog plana za 5G i poduzme mjere za njegovu potpunu provedbu.

Akcijski plan za 5G

Akcijski plan za 5G strateška je inicijativa kojom će 5G postati stvarnost za sve građane i poduzeća diljem EU-a.

Povezana i automatizirana mobilnost

Povezana i automatizirana mobilnost jedinstvena je prilika da naše prometne sustave učinimo sigurnijima, čišćima, učinkovitijima i prilagođenijima korisnicima.

5G prekogranični koridori

Zemlje EU-a i industrija surađuju na pripremi opsežnog uvođenja 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost na europskim prometnim putovima.