Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Älykkäiden verkkojen ja palvelujen yhteisyritys

Euroopan älykkäiden verkkojen ja palvelujen yhteisyritys (SNS-yhteisyritys) pyrkii varmistamaan Euroopan teollisuuden johtoaseman 5G- ja 6G-aloilla.

    yhteisyrityksen logo

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

Marraskuussa 2021 annetulla neuvoston asetuksella 2021/2085 perustettiin SNS-yhteisyritys oikeushenkilöksi ja rahoitusyksiköksi osana kymmentä eurooppalaista kumppanuutta vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi. SNS-yhteisyritys mahdollistaa EU:n ja teollisuuden resurssien yhdistämisen älykkäissä verkoissa ja palveluissa. Lisäksi sillä edistetään 6G-tutkimuksen ja -innovoinnin yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden kanssa ja kehittyneiden 5G-verkkojen käyttöönottoa. SNS-yhteisyritys esittää kunnianhimoisen operaation ja 900 miljoonan euron EU:n talousarvion vuosiksi 2021–2027.

Tehtävät

SNS-yhteisyrityksellä on kaksi päätehtävää:

  1. Edistetään Euroopan teknologiaomavaraisuutta 6G:ssä toteuttamalla siihen liittyvä tutkimus- ja innovointiohjelma, joka johtaa suunnitteluun ja standardointiin noin vuoden 2025 tienoilla. Se kannustaa valmistautumaan 6G-teknologian varhaiseen käyttöönottoon markkinoilla vuosikymmenen loppuun mennessä. Laajan sidosryhmäjoukon mobilisointi on keskeistä, jotta voidaan käsitellä verkkojen ja palvelujen arvoketjun strategisia osa-alueita. Tämä vaihtelee reuna- ja pilvipohjaisesta palveluntarjonnasta uusien komponenttien ja laitteiden markkinamahdollisuuksiin älypuhelinten ulkopuolella. 
  2. Edistetään 5G:n käyttöönottoa Euroopassa digitaalisten edelläkävijämarkkinoiden kehittämiseksi ja talouden ja yhteiskunnan digitaalisen ja vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi SNS-yhteisyritys koordinoi Verkkojen Eurooppa -välineen asiaankuuluvien ohjelmien ja erityisesti 5G- käytävien strategista ohjausta. Sillä edistetään myös kansallisten ohjelmien, myös elpymis- ja palautumistukivälineen ja muiden eurooppalaisten ohjelmien ja välineiden, kuten Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja InvestEU-ohjelman, koordinointia.

Älykkäiden verkkojen ja palvelujen yhteisyritys tukee myös Euroopan teknologista suvereniteettia 5G: n kyberturvallisuuden välineistön, kyberturvallisuusstrategian ja teollisuusstrategian mukaisesti.

Strategiset etenemissuunnitelmat

Kumppanuus mahdollistaa vakaan tutkimuksen ja innovoinnin etenemissuunnitelman sekä käyttöönotto-ohjelman, joka on laadittu ja jota seuraa eurooppalaisten toimijoiden kriittinen massa.

SRIA: Strategisessa tutkimus- ja innovointiohjelmassa ”Älykkäät verkot NGI:n yhteydessä” esitetään yhteenveto viestintäteknologian tulevaisuuden kannalta keskeisistä tutkimusaloista. Sen tuottaa NetWorld2020 European Technology Platform (ETP), joka edustaa yli 1000 yksikköä. SRIA sisältää 6G-teollisuusyhdistyksen (6GIA), esineiden internetin innovaatioallianssin (AIoTI) ja Networked European Software and Services Initiative (NESSI) -aloitteen.

SDA: 5G:n strategiset käyttöönotto-ohjelmat (SDA) koskevat yhteenliitettyä ja automatisoitua liikkuvuutta ja rautatieliikennettä Euroopassa, ja niiden laati laaja joukko sidosryhmiä. Niissä esitetään visio, käyttöönottoskenaariot, yhteistyömallit ja sääntelykannustimet, joilla edistetään investointeja 5G-käytävien käyttöönottoon suurilla liikenneväylillä Euroopassa. Tämä on ensimmäinen strateginen askel kohti 5G-infrastruktuurin laajamittaista käyttöönottoa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Se myös tasoittaa tietä 5G:n käytölle rautateiden digitaalisessa toiminnassa ja muissa arvokkaissa kaupallisissa palveluissa tienkäyttäjille ja junamatkustajille.

Jäsenet

SNS-yhteisyritykseen kuuluvat julkiset ja yksityiset osakkaat:

Julkiset jäsenet

Euroopan unioni (edustajana komissio).

Jäsenvaltiot eivät ole jäseniä, koska jäsenvaltioilta ei ole suunniteltu lisärahoitusosuutta. Ne liittyvät kuitenkin tiiviisti hallintorakenteeseen. Ne voivat myös tulla rahoittaviksi kumppaneiksi tarjoamalla merkittäviä luontoissuorituksia.

Yksityiset jäsenet

6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, joka on laajentanut perussääntöään mahdollistaakseen laajemman eurooppalaisten sidosryhmien osallistumisen ja mobilisoinnin SNS-toimintaan. 

Budjetti

Teollisuus ja EU rahoittavat yhdessä SNS-yhteisyrityksen. SNS-yhteisyrityksen talousarvio vuosiksi 2021–27 on vähintään 1,8 miljardia euroa. Yksityiset jäsenet vastaavat vähintään 900 miljoonan euron EU:n rahoitusosuudesta. SNS-yhteisyritys antaa osallistujille rahoitustukea tutkimus- ja innovointiavustusten muodossa avointen ja kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.

Lähetä yhteisyritykselle sähköpostia osoitteeseen cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Viimeisimmät uutiset

DIGIBYTE |
Europe scales up 6G research investments and selects 35 new projects worth €250 million

The Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) selected its first portfolio of 35 research, innovation, and trial projects to enable the evolution of 5G ecosystems and promote 6G research in Europe. With a combined funding for this new portfolio of around €250 million under Horizon Europe, the aim is to build a first-class European supply chain for advanced 5G systems and build Europe’s 6G technology capacities.

Related Content

Big Picture

5G

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitaalista muutosta.

Dig deeper

See Also

5G Tutkimus ja standardit

Euroopan komissio tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa 5G julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa tutkimus- ja innovointivälineenä eurooppalaisen 5G-tutkimuksen jäsentämiseksi ja ohjaamiseksi.

5G- ja sähkömagneettiset kentät

Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö on keskeisessä asemassa varmistettaessa yhdenmukaiset 5G:n käyttöönottoedellytykset kansanterveyden suojelussa.

5G-toimintasuunnitelma

5G-toimintasuunnitelma on strateginen aloite, joka tekee 5G:stä todellisuutta kaikille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla.

Verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus

Yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä liikennejärjestelmistämme turvallisempia, puhtaampia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä.

5G-rajatylittävät käytävät

EU-maat ja teollisuus tekevät yhteistyötä valmistellakseen 5G-käytävien laajamittaista käyttöönottoa yhteenliitetyssä ja automatisoidussa liikkuvuudessa eurooppalaisilla liikenneväylillä.