Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Către un nou cadru de politică pentru a pregăti instituțiile de patrimoniu cultural pentru era digitală

Recomandarea privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală a contribuit la creșterea digitalizării și a accesului online la resurse digitale în sectorul patrimoniului cultural, în întreaga UE, în ultimii zece ani. Cu toate acestea, recomandarea trebuie revizuită pentru a răspunde mai bine provocărilor și nevoilor sectorului și pentru a-l ajuta să profite de oportunitățile create de transformarea digitală.

 

Într-un context determinat de nevoia urgentă de a proteja și de a conserva patrimoniul cultural european aflat în pericol, de progresele tehnologice majore și de evoluția sectorului patrimoniului cultural, Comisia a lansat o evaluare a Recomandării privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (2011/711/UE).

Evaluarea evidențiază succesul recomandării în ceea ce privește sporirea digitalizării și a accesului online la materialul cultural care aduce patrimoniul cultural digitalizat unui public paneuropean. Recomandarea a contribuit, de asemenea, la facilitarea colaborării dintre instituțiile culturale europene și la schimbul de idei în întregul sector. Aceasta arată că angajamentul și eforturile statelor membre în ceea ce privește digitalizarea unui număr mare de obiecte și clădiri au dat roade.

Cu toate acestea, evaluarea subliniază, de asemenea, schimbările din sectorul patrimoniului cultural din ultimii ani, cu noi nevoi și noi oportunități care ar putea spori și mai mult contribuția patrimoniului cultural la economia europeană. Criza provocată de pandemia de COVID-19 a subliniat încă o dată necesitatea și importanța îmbunătățirii accesului online la materialele culturale digitalizate și a îmbunătățirii utilizării/reutilizării acestuia. Tehnologiile avansate pot capacita și debloca potențialul sectorului patrimoniului cultural printr-o adoptare pe scară mai largă a 3D, AR/VR, IA, de exemplu. Aceasta deschide noi oportunități de digitalizare a patrimoniului cultural pentru conservarea, conservarea, restaurarea, cercetarea, precum și pentru un acces online mai larg și reutilizarea online de către cetățeni și diverse sectoare, cum ar fi turismul.

Evaluarea se bazează pe un set amplu de activități de consultare, inclusiv pe o consultare publică deschisă care a avut loc anul trecut. Evaluarea pune bazele viitoarei politici în domeniul digitalizării și accesibilității online a materialului cultural, precum și al conservării digitale a patrimoniului cultural. Principalele concluzii ale evaluării sunt:

  • Recomandarea trebuie să reflecte mai bine potențialul enorm al tehnologiilor digitale avansate (de exemplu, digitalizarea 3D) sau al tehnologiilor emergente (de exemplu, realitatea virtuală sau realitatea augmentată).
  • Recomandarea trebuie să se concentreze mai mult pe calitatea materialului cultural digitalizat, pentru a consolida inovarea și crearea prin utilizarea și reutilizarea materialului cultural digitalizat în toate sectoarele. 
  • Adoptarea în continuare a unor standarde și abordări comune pentru conținutul digitalizat ar elimina mai multe dintre obstacolele rămase legate de interoperabilitate.
  • Europeana ar trebui să continue să promoveze activitățile de standardizare pentru a facilita activitatea instituțiilor de patrimoniu cultural (CHI). Aceasta trebuie să joace un rol mai important în a permite instituțiilor de cercetare și inovare să profite de oportunitățile oferite de transformarea digitală.
  • Este important să se extindă domeniul de aplicare al recomandării pentru a include patrimoniul cultural esențial abordat în mod marginal sau neabordat încă, cum ar fi patrimoniul imobiliar, digital și imaterial.
  • Alfabetizarea și competențele digitale avansate au devenit esențiale pentru CHI, în special în contextul pandemiei.
  • Utilizarea deplină a datelor privind patrimoniul cultural în beneficiul sectorului ar fi benefică nu numai pentru sectorul cultural, ci și pentru alte sectoare (de exemplu, cercetare, turism durabil, educație) și ar contribui la construirea spațiului de date pentru patrimoniul cultural.
  • O colaborare sporită cu alte instituții de cercetare și inovare la nivel internațional ar contribui la găsirea unor răspunsuri comune la provocările comune și la schimbul de bune practici, precum și la evidențierea și promovarea culturii europene.

Mai multe informații

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea Recomandării Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală [SWD (2021) 15 final]