Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bandă largă: Ajutor de stat

Ajutoarele de stat pentru banda largă pot fi necesare în anumite locuri în care piața nu asigură investițiile necesare în infrastructură.

Planul Societății catalane de gigabiți, Spania

fix-empty

La 31 ianuarie 2023, Orientările revizuite privind ajutoarele de stat pentru rețelele în bandă largă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO C 36, 31.1.2023, p. 1-42) și se aplică din ziua următoare publicării lor. Orientările indică modul în care Comisia va evalua măsurile de ajutor de stat notificate de statele membre care sprijină implementarea și adoptarea rețelelor în bandă largă în UE.

Majoritatea investițiilor în rețele în bandă largă provin de la operatori privați, dar pot fi necesare ajutoare de stat în anumite domenii pentru a extinde rețelele în bandă largă sau pentru a stimula consumatorii și întreprinderile să se aboneze la servicii în bandă largă.

Orientările vor ajuta autoritățile publice să elaboreze măsuri de sprijin compatibile cu piața unică care să contribuie la realizarea obiectivelor de conectivitate pentru 2030 ale programului de politică al deceniului digital european și să asigure conectivitatea în gigabit pentru toată lumea, precum și acoperirea 5G pentru toate zonele populate.

Noile orientări reflectă evoluțiile actuale în materie de reglementare, de piață și de natură tehnică. Prin urmare, pragurile de intervenție au fost revizuite. Statele membre pot sprijini investițiile în rețele fixe în zone în care este puțin probabil ca piața să ofere utilizatorilor finali o viteză de descărcare de cel puțin 1 Gbps și o viteză de încărcare de cel puțin 150 Mbps.

Pentru prima dată, orientările oferă, de asemenea, un cadru pentru evaluarea ajutoarelor pentru implementarea rețelelor mobile (inclusiv 5G) și pentru măsurile de adoptare.

Anumite norme au fost simplificate. În special, proiectarea produselor de acces cu ridicata la rețeaua subvenționată poate lua mai bine în considerare situația concurențială din zona în cauză și cererea de anumite produse de acces. Prin urmare, anumite costuri de implementare ar putea fi reduse fără a afecta concurența.

În plus, orientările oferă orientări suplimentare cu privire la o serie de domenii-cheie, cum ar fi cartografierea, consultarea publică, procedura de selecție, stabilirea prețurilor de acces cu ridicata și mecanismele de recuperare a ghearelor.

În special, orientările revizuite recunosc faptul că, pentru a evita diferențele excesive în ceea ce privește modul în care se realizează cartografierea rețelelor în bandă largă (un element esențial pentru a verifica dacă există o disfuncționalitate a pieței), trebuie armonizate mai multe elemente-cheie (de exemplu, performanța rețelei trebuie măsurată în ceea ce privește vitezele de descărcare și, după caz, vitezele de încărcare disponibile utilizatorilor finali în condiții de vârf și în spații trecute sau într-o rețea de 100 m² pentru rețelele fără fir). În plus, într-o anexă la orientări se propune o metodologie mai detaliată, dar voluntară.

Pentru mai multe detalii și norme, vă rugăm să consultați Orientările privind banda largă.

 

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Comisia prezintă noi inițiative pentru infrastructurile digitale de mâine

Comisia a prezentat un set de acțiuni posibile pentru a promova inovarea, securitatea și reziliența infrastructurilor digitale. Competitivitatea viitoare a economiei Europei depinde de aceste infrastructuri și servicii de rețele digitale avansate, deoarece conectivitatea rapidă, sigură și pe scară largă este esențială pentru implementarea tehnologiilor care ne vor aduce în lumea de mâine: telemedicina, conducerea automată, întreținerea predictivă a clădirilor sau agricultura de precizie.

PRESS RELEASE |
Comisia salută noile măsuri de stimulare a introducerii rețelelor gigabit

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la Actul privind infrastructura gigabiților, propus de Comisie la 23 februarie 2023. Acordul vine în același timp cu adoptarea Recomandării privind promovarea normativă a conectivității la nivel de gigabit (Recomandarea privind gigabiții).

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Planificarea proiectelor în bandă largă

Secțiunea de planificare a benzii largi ajută municipalitățile și alte entități în planificarea proiectelor de dezvoltare de bandă largă de succes.

Citiți și

Bandă largă: Modele de transport

Municipalitățile, întreprinderile municipale, societățile mixte și întreprinderile private pot fi implicate în una, două sau toate cele trei etape de dezvoltare a benzii largi.

Bandă largă: Actorii din lanțul valoric

Rolurile de bază ale furnizorului de infrastructură fizică (PIP), ale furnizorului de rețea (NP) și ale furnizorului de servicii (SP) pot fi preluate de diferiți actori.

Bandă largă: Definirea planului

Cheia dezvoltării de succes la nivel regional în bandă largă este un plan sprijinit politic la nivel local, regional sau național, care combină obiectivele cu nevoile specifice și părțile interesate.

Bandă largă: Planul de acțiune

Planul de acțiune detaliază costurile, părțile interesate, activitățile, coordonarea și monitorizarea implicate în punerea în aplicare a strategiei în materie de bandă largă.

Bandă largă: Modele de investiții

Modelele de investiții prezintă oportunități interesante de implicare pentru o autoritate publică care se implică în dezvoltarea regională în bandă largă.

Bandă largă: Principalele instrumente de finanțare

Principalele instrumente de finanțare pentru proiectele de dezvoltare a benzii largi de mare viteză sunt resursele proprii, finanțarea bazată pe venituri, împrumuturile, capitalurile proprii și granturile.

Bandă largă: Rețea și topologie

O rețea în bandă largă este formată din părți geografice. Topologia unei rețele descrie modul în care sunt conectate diferitele părți ale unei rețele. Topologiile cele mai relevante pentru coloana vertebrală și rețelele de zone sunt topologiile copacilor, topologiile inelelor și...

Bandă largă: Alegerea infrastructurii

Rețelele în bandă largă necesită diferite tipuri de infrastructură, bazate pe condiții logistice, economice sau demografice diferite. Utilizați întrebările pentru a vă ajuta să alegeți.

Bandă largă: Comparație tehnologie

O comparație a tehnologiilor în bandă largă prezintă caracteristicile fiecărei soluții și ajută la luarea deciziilor cu privire la cea mai bună soluție pentru diferite regiuni.