Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Planificarea proiectelor în bandă largă

Secțiunea de planificare a benzii largi ajută municipalitățile și alte entități în planificarea proiectelor de dezvoltare de bandă largă de succes.

    Drum cu cale lungă de lumină de expunere

Scopul ghidului de investiții în bandă largă, disponibil în 22 de limbi, este de a asista autoritățile publice în formularea întrebărilor importante și de a furniza cadrul conceptual și informațiile necesare pentru a lua deciziile corecte care să răspundă nevoilor lor. Ideea nu este de a oferi rețete gata de aplicat, ci de a prezenta o cutie de instrumente în toate domeniile tematice care trebuie luate în considerare atunci când se investește în banda largă.

Planul privind banda largă

Un plan solid privind banda largă este un document susținut politic care conține o analiză a situației actuale, a obiectivelor care trebuie atinse, a sprijinului financiar care trebuie obținut și a unui mecanism de punere în aplicare a acestuia.

Patru opțiuni strategice esențiale

Ghidul prezintă patru opțiuni strategice esențiale care trebuie făcute pentru a atinge obiectivele definite în planul privind banda largă:

Alegerea tipului de infrastructură potrivit

Este necesară implementarea unei noi infrastructuri de bandă largă adaptate exigențelor viitorului sau ar fi suficientă modernizarea infrastructurii existente?

La planificarea unui proiect de bandă largă, este important să se înțeleagă diferitele niveluri tehnice ale infrastructurii, tehnologiilor și proiectelor de rețea, pentru a alege tipul de infrastructură potrivit pentru rețeaua regională în bandă largă. Decizia privind infrastructura depinde de o serie de factori, printre care:

  • implicațiile asupra proprietăților fizice fundamentale ale infrastructurii (și anume mediul);
  • nivelul de ambiție din regiune, având în vedere tipurile și numărul de servicii planificate;
  • considerații privind efectele asupra atractivității și competitivității zonei;
  • topografia, densitatea populației și planurile de dezvoltare viitoare.

Alegerea modelului de investiții potrivit

Care este rolul autorității publice în ceea ce privește punerea în aplicare, exploatarea, deținerea și gestionarea infrastructurii în vederea alegerii modelului de investiții adecvat?

Alegerea făcută aici va afecta în mare măsură rolul unei municipalități sau al unei regiuni și, prin urmare, va defini influența autorității publice asupra proiectului de infrastructură în bandă largă. Patru modele majore de investiții sunt adecvate pentru investițiile în bandă largă:

  • investiții directe prin intermediul unui model de rețea municipală publică
  • investiții indirecte prin intermediul unui model de rețea municipală privată
  • modelul comunitar de bandă largă
  • modelul subvenției operatorului (finanțarea decalajelor)

Alegerea modelului de afaceri potrivit

Ar trebui ca autoritatea publică să opteze pentru un model de rețea integrată vertical sau cu acces liber? Care model de afaceri este cel mai probabil să maximizeze acoperirea și pătrunderea în bandă largă, sustenabilitatea financiară a proiectului, concurența și dezvoltarea socioeconomică a comunității?

Modelul de afaceri descrie rolurile diferiților actori într-un proiect de infrastructură în bandă largă care sunt activi pe diferite niveluri de rețea: infrastructura pasivă, infrastructura activă și serviciile. Actorii sau transportatorii respectivi vor fi corelați în funcție de nevoile municipalității sau ale regiunii. Acest lucru poate duce la diferite modele de afaceri: rețele deschise cu actori publici și privați în roluri diferite sau în modele integrate vertical, cu un singur actor (în cea mai mare parte tradițional) pentru toate cele trei niveluri de rețea. Uneori, alegerea modelului este limitată din cauza reglementărilor.

Alegerea instrumentelor de finanțare potrivite

Cum poate autoritatea publică să asigure o acoperire financiară adecvată pentru construirea și exploatarea infrastructurii cu instrumentele financiare adecvate? Ce poate contribui în ceea ce privește capitalul, cheltuielile și activele?

Diferitele instrumente și modele de finanțare disponibile pentru investițiile publice și private într-un proiect în bandă largă trebuie luate în considerare pentru cea de-a patra alegere strategică esențială. Un concept de finanțare durabilă ar trebui să asigure o acoperire financiară adecvată pentru construirea și exploatarea infrastructurii.

Finanțarea bazată pe venituri pentru proiectele derulate, capitalul privat, împrumuturile și obligațiunile bancare, fondurile publice și finanțarea comunitară se numără printre principalele instrumente de finanțare. În plus, investițiile private pot duce la stabilitatea financiară și la îmbunătățirea ratingului de credit al proiectului. În domeniile în care piața nu investește din cauza neprofitabilității, ajutorul de stat poate fi utilizat în conformitate cu condițiile specifice stabilite în Orientările UE privind ajutoarele de stat.

Planul de acțiune

Odată ce aceste alegeri sunt făcute, trebuie să se definească și să se execute un plan de acțiune care să specifice și să verifice toate activitățile diferite. Procesul trebuie monitorizat îndeaproape pentru a asigura realizarea obiectivelor definite anterior.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Sprijin pentru extinderea benzii largi

Comisia Europeană sprijină întreprinderile, managerii de proiect și autoritățile din UE în creșterea acoperirii rețelelor pentru a atinge obiectivele societății gigabiților din UE.

Aprofundați subiectul

Bandă largă: Modele de transport

Municipalitățile, întreprinderile municipale, societățile mixte și întreprinderile private pot fi implicate în una, două sau toate cele trei etape de dezvoltare a benzii largi.

Bandă largă: Actorii din lanțul valoric

Rolurile de bază ale furnizorului de infrastructură fizică (PIP), ale furnizorului de rețea (NP) și ale furnizorului de servicii (SP) pot fi preluate de diferiți actori.

Bandă largă: Definirea planului

Cheia dezvoltării de succes la nivel regional în bandă largă este un plan sprijinit politic la nivel local, regional sau național, care combină obiectivele cu nevoile specifice și părțile interesate.

Bandă largă: Planul de acțiune

Planul de acțiune detaliază costurile, părțile interesate, activitățile, coordonarea și monitorizarea implicate în punerea în aplicare a strategiei în materie de bandă largă.

Bandă largă: Modele de investiții

Modelele de investiții prezintă oportunități interesante de implicare pentru o autoritate publică care se implică în dezvoltarea regională în bandă largă.

Bandă largă: Principalele instrumente de finanțare

Principalele instrumente de finanțare pentru proiectele de dezvoltare a benzii largi de mare viteză sunt resursele proprii, finanțarea bazată pe venituri, împrumuturile, capitalurile proprii și granturile.

Bandă largă: Ajutor de stat

Ajutoarele de stat pentru banda largă pot fi necesare în anumite locuri în care piața nu asigură investițiile necesare în infrastructură.

Bandă largă: Rețea și topologie

O rețea în bandă largă este formată din părți geografice. Topologia unei rețele descrie modul în care sunt conectate diferitele părți ale unei rețele. Topologiile cele mai relevante pentru coloana vertebrală și rețelele de zone sunt topologiile copacilor, topologiile inelelor și...

Bandă largă: Alegerea infrastructurii

Rețelele în bandă largă necesită diferite tipuri de infrastructură, bazate pe condiții logistice, economice sau demografice diferite. Utilizați întrebările pentru a vă ajuta să alegeți.

Bandă largă: Comparație tehnologie

O comparație a tehnologiilor în bandă largă prezintă caracteristicile fiecărei soluții și ajută la luarea deciziilor cu privire la cea mai bună soluție pentru diferite regiuni.

Citiți și

Bandă largă în țările UE

Găsiți informații actuale privind dezvoltarea benzii largi în fiecare țară, precum și strategii și politici naționale pentru dezvoltarea benzii largi.

Gigabit Infrastructure Act

Legea privind infrastructura gigabiților (GIA) răspunde nevoilor din ce în ce mai mari de conectivitate mai rapidă, fiabilă și intensivă de date, înlocuind Directiva din 2014 privind reducerea costurilor benzii largi.