Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Planificarea proiectelor în bandă largă

Secțiunea de planificare a benzii largi ajută municipalitățile și alte entități în planificarea proiectelor de succes de dezvoltare a benzii largi.

    Drum cu cale luminoasă cu expunere lungă

Scopul ghidului de investiții în bandă largă, disponibil în 22 de limbi, este de a asista autoritățile publice în formularea întrebărilor importante și de a furniza cadrul conceptual și informațiile necesare pentru a lua deciziile corecte care să le satisfacă nevoile. Ideea nu este de a furniza rețete gata de aplicare, ci de a prezenta o cutie de instrumente în toate domeniile tematice care trebuie luate în considerare atunci când se investește în bandă largă.

Planul de bandă largă

Un plan solid în bandă largă este un document susținut politic care conține o analiză a situației actuale, a obiectivelor care trebuie atinse, a sprijinului financiar care trebuie obținut și a unui mecanism de punere în aplicare a acestuia.

Patru opțiuni strategice cheie

Ghidul prezintă patru opțiuni strategice cheie care trebuie făcute pentru a atinge obiectivele definite în planul de bandă largă:

Alegerea tipului de infrastructură potrivit

Este necesar să se implementeze o nouă infrastructură de bandă largă adaptată exigențelor viitorului sau ar fi suficientă modernizarea infrastructurii existente?

Atunci când planificați un proiect în bandă largă, este important să înțelegeți diferitele niveluri tehnice ale infrastructurii, tehnologiilor și proiectelor de rețea pentru a face o alegere în ceea ce privește tipul de infrastructură potrivit pentru rețeaua dvs. regională în bandă largă. Decizia privind infrastructura depinde de o serie de factori, printre care:

  • implicațiile asupra proprietăților fizice fundamentale ale infrastructurii (și anume, mediul);
  • nivelul de ambiție din regiune, având în vedere tipurile și numărul de servicii planificate;
  • considerații cu privire la efectele asupra atractivității și competitivității zonei;
  • topografia, densitatea populației și planurile de dezvoltare viitoare.

Alegerea modelului de investiții potrivit

Care este rolul autorității publice în ceea ce privește implementarea, exploatarea, deținerea și gestionarea infrastructurii pentru a alege modelul de investiții potrivit?

Alegerea făcută aici va afecta în mare măsură rolul unei municipalități sau al unei regiuni și, astfel, va defini influența autorității publice asupra proiectului de infrastructură în bandă largă. Patru modele majore de investiții sunt potrivite pentru investițiile în bandă largă:

  • investiții directe printr-un model public de rețea municipală
  • investiții indirecte printr-un model privat de rețea municipală
  • modelul comunitar în bandă largă
  • modelul de subvenție pentru operatori (gap-funding)

Alegerea modelului de afaceri potrivit

Ar trebui autoritatea publică să opteze pentru un model de rețea integrat pe verticală sau cu acces liber? Ce model de afaceri este cel mai probabil să maximizeze acoperirea și pătrunderea în bandă largă, sustenabilitatea financiară a proiectului, concurența și dezvoltarea socioeconomică a comunității?

Modelul de afaceri descrie rolurile diferiților actori într- un proiect de infrastructură în bandă largă care sunt activi pe diferite niveluri de rețea: infrastructură pasivă, infrastructură activă și servicii. Actorii sau transportatorii respectivi vor fi corelați în funcție de nevoile municipalității sau ale regiunii. Acest lucru poate duce la diferite modele de afaceri: rețele deschise cu actori publici și privați în diferite roluri sau în modele integrate vertical, cu un singur actor (în cea mai mare parte actual) pentru toate cele trei niveluri de rețea. Uneori, alegerea modelului este limitată din cauza reglementărilor.

Alegerea instrumentelor de finanțare potrivite

Cum poate autoritatea publică să asigure o acoperire financiară adecvată pentru construirea și exploatarea infrastructurii cu instrumentele financiare adecvate? Ce poate contribui în ceea ce privește capitalul, cheltuielile și activele?

Diferitele instrumente și modele de finanțare disponibile pentru investițiile publice și private într-un proiect în bandă largă trebuie luate în considerare pentru a patra alegere strategică esențială. Un concept de finanțare durabilă ar trebui să asigure o acoperire financiară adecvată pentru construirea și exploatarea infrastructurii.

Printre principalele instrumente de finanțare se numără finanțarea bazată pe venituri pentru derularea proiectelor, capitalul privat, împrumuturile și obligațiunile bancare, fondurile publice și finanțarea comunitară. În plus, investițiile private pot duce la stabilitate financiară și la îmbunătățirea ratingului de credit al proiectului. În zonele în care piața nu investește din cauza neprofitabilității, ajutorul de stat poate fi utilizat în conformitate cu condițiile specifice stabilite în Orientările UE privind ajutoarele de stat.

Planul de acțiune

Odată ce aceste alegeri sunt făcute, trebuie definit și executat un plan de acțiune care să specifice și să verifice toate activitățile diferite. Procesul trebuie monitorizat îndeaproape pentru a asigura atingerea obiectivelor definite anterior.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Suport pentru lansarea de bandă largă

Comisia Europeană sprijină întreprinderile, managerii de proiect și autoritățile din UE în ceea ce privește creșterea acoperirii rețelelor pentru a atinge obiectivele societății gigabiților din UE.

Aprofundați subiectul

Bandă largă: Actorii din lanțul valoric

Rolurile de bază ale furnizorului de infrastructură fizică (PIP), ale furnizorului de rețea (NP) și ale furnizorului de servicii (SP) pot fi preluate de diferiți actori.

Bandă largă: Definirea planului

Cheia dezvoltării de succes la nivel regional în bandă largă este un plan sprijinit politic la nivel local, regional sau național, care combină obiectivele cu nevoile specifice și părțile interesate.

Bandă largă: Planul de acțiune

Planul de acțiune detaliază costurile, părțile interesate, activitățile, coordonarea și monitorizarea implicate în punerea în aplicare a strategiei în materie de bandă largă.

Bandă largă: Modele de investiții

Modelele de investiții prezintă oportunități interesante de implicare pentru o autoritate publică care se implică în dezvoltarea regională în bandă largă.

Bandă largă: Ajutor de stat

Ajutoarele de stat pentru banda largă pot fi necesare în anumite locuri în care piața nu asigură investițiile necesare în infrastructură.

Bandă largă: Rețea și topologie

O rețea în bandă largă este formată din părți geografice. Topologia unei rețele descrie modul în care sunt conectate diferitele părți ale unei rețele. Topologiile cele mai relevante pentru coloana vertebrală și rețelele de zone sunt topologiile copacilor, topologiile inelelor și...

Bandă largă: Alegerea infrastructurii

Rețelele în bandă largă necesită diferite tipuri de infrastructură, bazate pe condiții logistice, economice sau demografice diferite. Utilizați întrebările pentru a vă ajuta să alegeți.

Bandă largă: Comparație tehnologie

O comparație a tehnologiilor în bandă largă prezintă caracteristicile fiecărei soluții și ajută la luarea deciziilor cu privire la cea mai bună soluție pentru diferite regiuni.

Citiți și

Bandă largă în țările UE

Găsiți informații actuale privind dezvoltarea benzii largi în fiecare țară, precum și strategii și politici naționale pentru dezvoltarea benzii largi.