Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zdieľanie údajov medzi podnikmi a verejnou správou: Otázky a odpovede

Správa o výmene údajov medzi podnikmi a verejnou správou sa zamerala na to, ako podporiť využívanie súkromne uchovávaných údajov vo verejnom sektore, a vydala odporúčania na pomoc pri formovaní politiky Komisie.

Zdieľanie údajov medzi podnikmi a verejnou správou (B2G)

Related content