Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sdílení údajů mezi podniky a vládou: Otázky a odpovědi

Zpráva o sdílení údajů mezi podniky a vládou se zaměřila na to, jak podpořit využívání soukromých údajů ve veřejném sektoru, a vydala doporučení, která mají pomoci utvářet politiku Komise.

Sdílení dat mezi podniky a vládou (B2G)

Related content