Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Delning av data mellan företag och myndigheter: Frågor och svar

Rapporten om utbyte av uppgifter mellan företag och myndigheter inriktades på hur man kan främja användningen av privat lagrade data inom den offentliga sektorn och utfärdade rekommendationer för att bidra till utformningen av kommissionens politik.

Datadelning mellan företag och myndigheter (B2G)

Related content