Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wymiana danych między przedsiębiorstwami a organami administracji: Pytania i odpowiedzi

W sprawozdaniu na temat wymiany danych między przedsiębiorstwami a organami administracji skupiono się na sposobach wspierania wykorzystywania danych prywatnych w sektorze publicznym i wydano zalecenia mające pomóc w kształtowaniu polityki Komisji.

Wymiana danych między przedsiębiorstwami (B2G)

Related content