Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Iniciatíva 1+miliónov genómov: pre fázu rozširovania a udržateľnosti sa prijíma nový plán.

Iniciatíva 1 + milión genómov (1+MG) dnes predstavuje nový míľnik na ceste k cieľu umožniť bezpečný cezhraničný prístup k genomickým údajom s cieľom pokročiť vo výskume a personalizovanej starostlivosti v Európe.

1+Million Genomes Initiative: new Roadmap is adopted for the scale-up and sustainability phase

European Commission

Osobitná skupina zástupcov členských štátov v Barcelone (Španielsko) v Barcelone (Španielsko) prijala nový plán, v ktorom podrobne opisuje činnosti vo fáze rozširovania a udržateľnosti iniciatívy v rokoch 2023 – 2027.

Iniciatíva sa teraz zameria na vytvorenie európskej federovanej, udržateľnej a bezpečnej dátovej infraštruktúry na prístup k genomickým a súvisiacim zdravotným údajom v celej Európe. Do roku 2024 aspoň šesť krajín EÚ zavedie spoločné špecifikácie a bude môcť riadiť prístup ku genomickým údajom. Do roku 2026 bude mať 15 krajín zavedenú prevádzkovú infraštruktúru.    Podporuje sa to z projektu infraštruktúry všeobecných údajov (GDI), ktorý spolufinancuje Európska komisia v rámci programu Digitálna Európa (20 MIO spolufinancovanie EUR).

Okrem toho sa v rámci iniciatívy 1+MG spustila aj webová stránka rámca 1+MG, ktorá spája odporúčania, usmernenia a najlepšie postupy odborníkov Európskej únie s cieľom realizovať ambíciu iniciatívy, pokiaľ ide o bezpečný prístup ku genomike a zdravotným údajom v celej Európe.

Súvislosti

Cieľom iniciatívy „1+ miliónov genómov“ (1+ MG) je umožniť bezpečný prístup ku genomike a zodpovedajúcim klinickým údajom v celej Európe v záujme lepšieho výskumu, personalizovanej zdravotnej starostlivosti a tvorby politiky v oblasti zdravia. Od Digitálneho dňa 2018 podpísalo 25 členských štátov EÚ, Spojené kráľovstvo a Nórsko vyhlásenie o zintenzívnení úsilia o vytvorenie európskej dátovej infraštruktúry pre genomické údaje a o vykonávaní spoločných vnútroštátnych pravidiel umožňujúcich federovaný prístup k údajom. Iniciatíva je súčasťou programu EÚ pre digitálnu transformáciu zdravia a starostlivosti a je v súlade s cieľmi európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia v záujme bezpečnej a zabezpečenej cezhraničnej výmeny zdravotných údajov. 

Rámec, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu Beyond 1 milión Genomes (B1MG) financovaného EÚ, predstavuje referenčný rámec pre vykonávanie iniciatív v oblasti genomiky na regionálnej, vnútroštátnej, európskej a celosvetovej úrovni.

Stiahnuté

1+MG Roadmap 2023-2027
Stiahnuť