Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband in the Netherlands

All households in the Netherlands should have the opportunity to access broadband networks of at least 100 Mbps and a vast majority should be taking advantage of 1 Gbps by 2023.

Summary of broadband development in the Netherlands

The Dutch Digitalisation Strategy and the Connectivity Action Plan comply with the Gigabit Society targets. The Netherlands is one of the top ranking member states in terms of broadband coverage and aims to remain the European digital leader providing high-quality connectivity that serves a wide range of demands and is available at competitive prices anytime and everywhere.

National broadband strategy and policy

Responsible authorities

  • In the Netherlands, several public authorities including local municipalities, regional provinces and on a national level, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) are responsible for broadband development in the country.
  • The Authority for Consumers and Markets (Autoriteit Consument & Markt) oversees fair competition as well as consumer protection in the energy, telecommunication, transport and postal services sector.

Main aims for broadband development

The Dutch Digitalisation Strategy was updated in 2021 and states what is needed to get the Netherlands ready for the digital future. The challenge for the government is to speed up and support the digital transition in public sectors and to strengthen further privacy protection, cybersecurity, digital skills and fair competition.

The Connectivity Action Plan refines the objectives of the Dutch Digitalisation Strategy and outlines the government’s efforts to remain the European digital leader with the aim of providing high-quality connectivity that can serve a wide range of demands and is available at competitive prices anytime and everywhere. In this plan, the Dutch government supports the EU Gigabit Society targets. All households should have the opportunity to access broadband networks of at least 100 Mbps and a vast majority should be taking advantage of 1 Gbps by 2023.

The Digital economy strategy (Nov 2022, Strategie Digitale Economie) lists “Expanding reliable and strong digital infrastructure” as one of the main pillars and intends to close the digital divide with 19,000 addresses in the outlying areas.

Main measures for broadband development

  • The Dutch broadband strategy opts for a market-based infrastructure roll-out. It also puts key emphasis on the role of local and regional actors in coordinating and simplifying the process. Most of the broadband infrastructure roll-out is done by private operators autonomously. Here, removing barriers and facilitating the exchange of information and best practices among stakeholders are the principal tasks of local governments to stimulate investment by operators.
  • Roadmap for the implementation of the Connectivity Toolbox: Various efforts have been made to coordinate between local and national governments regarding permit granting procedures. Next to information and knowledge sharing, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy created a taskforce of national and local authorities, to develop a uniform approach to permit-granting procedures for antennas and access to physical infrastructure for small cells. The government also introduced the possibility to establish broadband coordinators and develop guidelines on fees.

National and regional broadband financial instruments

  • State aid measures: There are no state aid measures foreseen on a national level.

Data on broadband development and technologies in the Netherlands

For the latest data on broadband coverage, subscriptions and penetrations, coverage of different broadband technologies and costs check the scoreboard reports and the country reports of the Digital Economy & Society Index (DESI). 

Spectrum assignments for wireless broadband

For details on harmonised spectrum assignments consult the European 5G Observatory.

National and EU publications and press documents

English

Dutch

Contact information

BCO Netherlands (national Broadband Competence Office): Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Address: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC The Hague, Netherlands
Contact via email
Phone: +31 611164316
Website

Authority for Consumers & Markets (Autoriteit Consument & Markt)

Address: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Netherlands
Contact via email
Phone: +31 70 7222 000
Website

Latest News

Európsky týždeň regiónov a miest: Preklenutie digitálnej priepasti podporou digitálnej infraštruktúry pre inteligentné a udržateľné regióny

Na tému „inteligentný a udržateľný rast pre regióny“ sa tento seminár zaoberá kritickou otázkou digitálnej priepasti a skúma jej dôsledky na sociálnu súdržnosť a celkový rast v Európskej únii.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia, ako aj vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Slovinsku

Slovinsko sa pri rozvoji širokopásmových sietí, najmä hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre a službách, rozhodlo pre technologickú neutralitu a trhovú dynamiku.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Digitálna agenda Portugalska a národná stratégia pre pripojiteľnosť v elektronických komunikačných sieťach s veľmi vysokou kapacitou na roky 2023 – 2030 formujú rozvoj digitálnej infraštruktúry v Portugalsku.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mbps, ktoré možno zmodernizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Cieľom talianskej stratégie pre ultraširokopásmové pripojenie smerom ku gigabitovej spoločnosti je zabezpečiť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Írsku

V národnom pláne širokopásmového pripojenia pre Írsko sa predpokladá, že do roku 2026 budú mať všetky priestory v Írsku prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť, aby do roku 2030 bolo 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

V národnom pláne pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2027 sa podporuje využívanie pevných sietí s veľmi vysokou kapacitou a sietí 5G. Grécka Biblia digitálnej transformácie na roky 2020 – 2025 zdôrazňuje pripojiteľnosť ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele...

Širokopásmové pripojenie v Nemecku

Koaličná dohoda z roku 2021, digitálna stratégia a gigabitová stratégia nemeckej spolkovej vlády na rok 2022 uprednostňujú celoštátne dodávky sietí FTTH a 5G.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom programe širokopásmového pripojenia France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie optických sietí založené na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočnou dostupnosťou služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete.

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Niekoľko politických iniciatív zameraných na celonárodné pokrytie pevným a mobilným širokopásmovým pripojením podporuje dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda pracuje na tom, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky...

Širokopásmové pripojenie v Českej republike

V národnom pláne rozvoja sietí s veľmi vysokou kapacitou schválenom v marci 2021 sa vymedzuje strategický prístup Českej republiky k výstavbe sietí s veľmi vysokou kapacitou.

Širokopásmové pripojenie na Cypre

Cyperský plán širokopásmového pripojenia stanovuje strategické ciele na roky 2021 – 2025 a zahŕňa legislatívne a regulačné zásahy, ako aj praktickú podporu rozvoja širokopásmovej infraštruktúry.

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Stratégia Belgicka v oblasti širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digital Belgium. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú dostupné vysokorýchlostné služby...

Širokopásmové pripojenie v Rakúsku

Stratégia Rakúska v oblasti širokopásmového pripojenia sa zameriava na celoštátnu ponuku gigabitových pripojení (pevných a mobilných) do roku 2030.