Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Niemczech

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Niemczech oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Niemiec

Organ egzekucyjny 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (federalna agencja sieci)

Sekcja Polityka ekonomiczna Internetu, Geo-blocking Tulpenfeld
4, 53113 Bonn
Postfach 80 01, 53105 Bonn

Kontakt: formularzonline

Strona internetowa:

Pomoc dla organów konsumenckich

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (federalna agencja sieci)

Sekcja Polityka ekonomiczna Internetu, Geo-blocking Tulpenfeld
4, 53113 Bonn
Postfach 80 01, 53105 Bonn

Kontakt: ten formularz online

Strona internetowa: 
Bundesnetzagentur – blokowanie geograficzne

Bahnhofsplatz 3 – D-77694 Kehl

Tel +49/78 51 991 48 0 – Faks +49/78 51 991 48 11

E-mail: info@cec-zev.eu

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

  • Telekommunikationsgesetz vom 23. Czerwiec 2021 (BGBl. I S. 1858), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 71) geändert worden ist
  • UE-Verbraucherschutzdurchführungsgesetz vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3367), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 272) geändert worden ist

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też