Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

112: novi ukrepi za izboljšanje učinkovitega dostopa do komunikacij v sili

Komisija je sprejela nove ukrepe za izboljšanje komunikacije v sili v podporo učinkovitemu in hitremu odzivanju na izredne razmere prek enotne številke EU za klic v sili 112.

photo of a phone display with the number 112 and  text Emergency number

iStock photo Getty images plus

Danes sprejeta nova delegirana uredba določa ukrepe za izboljšanje informacij o lokaciji kličočega, dostopa za končne uporabnike invalide in usmerjanja komunikacij v sili na najprimernejše točke za obveščanje. Cilj je upoštevati najnovejši tehnološki razvoj in zagotoviti dosledno uporabo komunikacij v sili, da se zagotovi varnost in zaščita državljanov po vsej EU. Od držav članic tudi zahteva, da sodelujejo s Komisijo pri opredelitvi skupnih zahtev za interoperabilnost aplikacij za komunikacijo v sili. Delegirana uredba priznava prehod na vsa omrežja IP (internetnega protokola) in od držav članic zahteva, da predložijo svoj načrt za nadgradnjo nacionalnih sistemov, da bi lahko sprejemale komunikacije v sili, odgovarjale nanje in jih obdelovale prek paketno komutirane tehnologije.

Komisar za notranji trg Thierry Breton je povedal:

Komunikacije v sili morajo biti zanesljive, hitre, učinkovite in dostopne vsem po vsej EU. Vse države članice pozivamo, naj izboljšajo in zagotovijo neprekinjen dostop do služb za pomoč v sili, tudi pri uporabi enotne številke EU za klic v sili 112. To je bistveno v okviru prehoda na vsa omrežja intelektualne lastnine.

Tehnološki razvoj je končnim uporabnikom omogočil dostop do služb za pomoč v sili prek širšega nabora medosebnih komunikacijskih storitev. Komunikacije na podlagi internetnega protokola (govorne, besedilne in video komunikacije) bodo omogočile komunikacijo v sili in ustrezne spremne informacije, zaradi česar bodo učinkovitejše. Države članice morajo poročati Komisiji in zagotoviti najnovejše informacije o obveznostih, ki jih določa.
Delegirana uredba bo poslana v preučitev Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija pozorno spremlja uvedbo številke za klic v sili 112 v EU z rednimi poročili, saj je ta številka pomembna za reševanje življenj. Zadnje poročilo kaže, da je več kot polovica vseh 270 milijonov klicev v sili v EU opravljenih prek enotne evropske številke za klic v sili 112.

Več informacij o številki 112

Datoteke za prenos

1) Delegated Regulation
Prenesi 
2) Staff Working Document
Prenesi 
3) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'
Prenesi