Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

112: nowe środki mające na celu poprawę skutecznego dostępu do zgłoszeń alarmowych

Komisja przyjęła nowe środki mające na celu poprawę zgłoszeń alarmowych w celu wsparcia skutecznego i szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne za pośrednictwem jednolitego unijnego numeru alarmowego 112.

photo of a phone display with the number 112 and  text Emergency number

iStock photo Getty images plus

Przyjęte dziś nowe rozporządzenie delegowane ustanawia środki mające na celu poprawę informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie, dostępu dla użytkowników końcowych z niepełnosprawnościami oraz przekierowywania zgłoszeń alarmowych do najbardziej odpowiednich publicznych punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Celem jest uwzględnienie najnowszych osiągnięć technologicznych i zapewnienie spójnego stosowania zgłoszeń alarmowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obywateli w całej UE. Zobowiązuje również państwa członkowskie do współpracy z Komisją w celu określenia wspólnych wymogów w zakresie interoperacyjności dla aplikacji łączności w sytuacjach kryzysowych. W rozporządzeniu delegowanym uznano migrację do wszystkich sieci IP (protokołu internetowego) i zobowiązano państwa członkowskie do przedstawienia planu działania na rzecz modernizacji systemów krajowych w celu umożliwienia odbierania, odpowiadania i przetwarzania zgłoszeń alarmowych za pomocą technologii komutowanej pakietem.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział:

Potrzebujemy zgłoszeń alarmowych, aby były niezawodne, szybkie, skuteczne i dostępne dla wszystkich w całej UE. Wzywamy wszystkie państwa członkowskie do poprawy i zapewnienia ciągłości dostępu do służb ratunkowych, w tym w przypadku korzystania z jednolitego unijnego numeru alarmowego 112. Ma ona zasadnicze znaczenie w kontekście migracji do wszystkich sieci IP.

Rozwój technologiczny umożliwił użytkownikom końcowym dostęp do służb ratunkowych za pośrednictwem szerszego zakresu usług łączności interpersonalnej. Łączność oparta na protokole internetowym (komunikacja głosowa, tekstowa i wideo) umożliwi dostarczanie zgłoszeń alarmowych i odpowiednich informacji kontekstowych, co zwiększy ich skuteczność. Państwa członkowskie muszą składać Komisji sprawozdania i przekazywać aktualne informacje na temat ustanowionych przez nią obowiązków.
Rozporządzenie delegowane zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do analizy.

Komisja ściśle monitoruje wdrażanie numeru alarmowego 112 w UE za pomocą regularnych sprawozdań ze względu na jego znaczenie dla ratowania życia. Z najnowszego sprawozdania wynika, że ponad połowa wszystkich 270 mln zgłoszeń alarmowych kierowanych do UE odbywa się za pośrednictwem jednolitego unijnego numeru alarmowego 112.

Więcej informacji na temat numeru 112

Pliki do pobrania

1) Delegated Regulation
Pobierz 
2) Staff Working Document
Pobierz 
3) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'
Pobierz