Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

112: nová opatření ke zlepšení účinného přístupu k tísňovým komunikacím

Komise přijala nová opatření ke zlepšení tísňové komunikace na podporu účinné a rychlé reakce na mimořádné události prostřednictvím jednotného čísla tísňového volání EU 112.

photo of a phone display with the number 112 and  text Emergency number

iStock photo Getty images plus

Nové nařízení v přenesené pravomoci, které bylo dnes přijato, stanoví opatření ke zlepšení informací o tom, kde se volající nachází, přístupu koncových uživatelů se zdravotním postižením a směrování tísňové komunikace do nejvhodnějších míst tísňového volání. Cílem je zohlednit nejnovější technologický vývoj a zajistit jednotné uplatňování v tísňových komunikacích, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana občanů v celé EU. Vyžaduje rovněž, aby členské státy spolupracovaly s Komisí na určení společných požadavků na interoperabilitu aplikací pro tísňovou komunikaci. Nařízení v přenesené pravomoci uznává přechod na všechny sítě IP (internetový protokol) a vyžaduje, aby členské státy předložily svůj plán modernizace vnitrostátních systémů, aby mohly přijímat, reagovat a zpracovávat tísňovou komunikaci prostřednictvím paketově komutované technologie.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

Potřebujeme, aby tísňová komunikace byla spolehlivá, rychlá, účinná a dostupná pro všechny v celé EU. Vyzýváme všechny členské státy, aby zlepšily a zajistily kontinuitu přístupu k tísňovým službám, a to i při používání jednotného čísla tísňového volání 112 v EU. Má zásadní význam v souvislosti s přechodem na všechny sítě IP.

Technologický vývoj umožnil koncovým uživatelům přístup k tísňovým službám prostřednictvím širší škály interpersonálních komunikačních služeb. Komunikace založená na internetovém protokolu (hlasová, textová a videokomunikace) umožní poskytovat tísňovou komunikaci a relevantní kontextové informace, čímž se zvýší jejich účinnost. Členské státy musí podávat zprávy Komisi a poskytovat aktuální informace o povinnostech, které stanoví.
Nařízení v přenesené pravomoci bude předáno Evropskému parlamentu a Radě k posouzení.

Komise pozorně sleduje zavádění čísla tísňového volání 112 v EU prostřednictvím pravidelných zpráv vzhledem k jeho významu při záchraně životů. Z poslední zprávy vyplývá, že více než polovina z celkového počtu 270 milionů tísňových volání umístěných v EU je uskutečněna prostřednictvím jednotného čísla tísňového volání EU 112.

Více informací o čísle 112

Ke stažení

1) Delegated Regulation
Stáhnout 
2) Staff Working Document
Stáhnout 
3) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'
Stáhnout