Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den gröna digitala sektorn

Europas digitala omställning går hand i hand med den europeiska gröna given.

    En glödlampa på en blå bakgrund med en växt som växer ut ur den

© image by Eva Almqvist - Getty Images/iStock

Under det digitala decenniet står Europa inför två viktiga utmaningar: den gröna omställningen och den digitala omställningen. 

Dessa två kanske ser ut som två olika saker, men är egentligen en dubbel utmaning. Vi kan inte lyckas med den ena utan att också lyckas det med den andra. Dessutom är de bägge lika viktiga för Europas framtid. 

När digital teknik införs i våra liv, hjälper det oss att minska vårt koldioxidavtryck. Vi kan delta i videokonferenser istället för att resa iväg till möten. Vi kan också övervaka hur mycket energi som förbrukas i våra hem. Vi kan till och med öka hållbarheten inom jordbruket.  

Men vi behöver se till att digital teknik inte förbrukar mer energi än vad som sparas in. För närvarande står digital teknik för 8–10 % av vår energiförbrukning och 2–4 % av våra växthusgasutsläpp. Det är små procenttal, men stora siffror. 

Vi kan förändra våra digitala liv på flera sätt för att minska vår miljöpåverkan inom detta område. Om vi till exempel använder alla smarta telefoner bara ett år längre minskar vi koldioxidutsläppen med 2,1 miljoner ton per år fram till 2030, vilket är lika mycket som om en miljon bilar försvinner från våra vägar. Genom övergången från 4G- till 5G-nätverk kan vi minska energiförbrukningen med upp till 90 %.

EU utforskar dessa möjligheter och mycket mer. EU kommer att uppdatera de befintliga lagarna och vidta nya åtgärder för att vi ska uppnå våra gröna och digitala mål under kommande decennium. En sådan åtgärd är att säkerställa att datacentraler är klimatneutrala, energieffektiva och hållbara senast 2030.  

EU undersöker också frivilliga och bindande åtgärder för att hjälpa den privata sektorn att bli klimatneutral och använda mer förnybara resurser, som t.ex. den europeiska gröna digitala koalitionen.

Industriplanen för den gröna given

Kommissionen föreslog industriplanen för den gröna given som ett stöd för målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och samtidigt stärka konkurrenskraften för den europeiska industrin med nettonollutsläpp.

En viktig pelare i planen är att säkerställa att EU har tillgång till teknik, produkter och lösningar som är avgörande för omställningen till nettonollutsläpp. Det gäller bland annat solceller, vindturbiner, batterier, vätgaselektrolys, utrustning för avskiljning och lagring av koldioxid mm. Sådana produkter och lösningar utgör också en viktig källa till ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen av hög kvalitet i Europa.

För att uppnå detta planeras en process för att påskynda investeringar och finansiering för produktion av ren teknik i Europa, vilket skulle sätta EU i främsta ledet i den snabba utvecklingen mot ren teknik. Förutom att undersöka nya idéer, t.ex. tillfällig flexibilitet i reglerna för statligt stöd, föreslås i planen att man undersöker hur befintliga medel och gemensam finansiering på EU-nivå kan användas för att finansiera innovation, tillverkning och användning av ren teknik.

Senaste nytt

Läs mer

Fördjupning

Utforska den här webbplatsen

Europas digitala decenni

EU strävar efter en människocentrerad och hållbar vision för det digitala samhället under hela det...

Destination jorden

Destination Earth (DestinE), Europeiska kommissionens flaggskeppsinitiativ för en hållbar framtid