Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Verkkovierailut Ukrainassa: operaattorit tarjoavat edelleen kohtuuhintaisia ja maksuttomia puheluja ukrainalaispakolaisille

Eurooppalaisten ja ukrainalaisten toimijoiden yhteisessä julkilausumassa annetaan Ukrainan sotaa pakeneville pakolaisille mahdollisuus pysyä yhteydessä perheeseensä Ukrainassa ja kaikkialla Euroopan unionissa.

EU and Ukrainian flags

iStock photo Getty images plus

Euroopassa on tällä hetkellä 7,4 miljoonaa ukrainalaista pakolaista. Ukrainan sota on pakottanut miljoonat ihmiset pakenemaan kodeistaan etsimään turvallisuutta. Konfliktin alusta lähtien ihmiset ovat hakeneet turvaa eri puolilta EU:ta. Näissä olosuhteissa viestinnän saatavuus on elintärkeää, jotta eristyksissä olevat perheet voivat pitää yhteyttä ja saada tietoa, ja se on olennainen keino tukea jatkuvia avustustoimia ja ylläpitää julkisia palveluja.

Eurooppalaiset ja ukrainalaiset operaattorit sopivat huhtikuussa yhteisvastuullisesti yhteisestä lähestymistavasta, jonka avulla ne voisivat tarjota pakolaisille kohtuuhintaisia tai ilmaisia puheluja ja internetin käyttöä. Pakolaisten määrä Euroopassa kasvoi elokuun 4,8 miljoonasta nykyisestä 7,4 miljoonaan. Operaattorit verkkovierailusopimuksen molemmin puolin ovat sittemmin pidentäneet ensimmäistä kolmen kuukauden määräaikaa jatkaakseen olennaisen palvelun tarjoamista sodan tuhoisien seurausten vuoksi. Ne ovat myös ryhtyneet toimiin tarjotakseen ilmaisia SIM-kortteja ja mobiilipalveluja ukrainalaisille Euroopassa.

Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen asuinseuduiltaan siirtymään joutuneille miljoonille ihmisille myös edulliset ja maksuttomat puhelut, tiedonsaanti ja yhteys internetpalveluihin ovat myös linkki merkityksellisiin hetkeen.   

Yhteinen julkilausuma verkkovierailuista Ukrainaa varten

Ukrainalaiset televiestintäoperaattorit toimivat edelleen sotaolosuhteissa, ja niillä on rajalliset resurssit ylläpitää verkkoja ja palveluja, kun taas yhä useammat ukrainalaiset tilaajat käyttävät verkkovierailupalveluja ulkomailla. Yhteisessä lausumassa operaattorit vahvistivat sopimuksen operaattorien välisten rajatylittävien puhelujen tukkuhintojen alentamisesta. Hintojen aleneminen näkyy tämän jälkeen kuluttajien puheluista ja viestintäpalveluista veloittamien hintojen alenemisena rajojen yli.

Vapaaehtoiset toimet, joilla pyritään alentamaan vastavuoroisesti sääntelemättömiä hintoja, mahdollistavat tietojen ja mukavuussanojen vaihdon yli rajojen. Ukrainalaiset matkaviestinoperaattorit siirtävät EU:n operaattorien soveltamien vapaaehtoisten toimenpiteiden täyden hyödyn noin 4,2 miljoonalle ukrainalaiselle SIM-operaattorille, jotka voivat soittaa takaisin Ukrainaan ilmaiseksi tai kohtuuhintaan. . Eurooppalaiset operaattorit myöntävät myös erityisehtoja pakolaisille, jotka käyttävät EU-maihin muuttaessaan saamiaan ilmaisia EU:n SIM-kortteja ja hyötyvät ilmaisista tai edullisista kansainvälisistä puheluista Ukrainaan.

Ukrainalaiset operaattorit ilmoittavat, että ukrainalaisilla SIM-korteilla verkkovierailua käyttäneiden määrä yli kaksinkertaistui sodan alkamisen jälkeen, saavutti maaliskuussa 5 miljoonaa käyttäjää ja vakiintui noin 4,2 miljoonaan ukrainalaisnumeroon verkkovierailuissa kesällä 2022. Operaattorit ilmoittavat, että verkkovierailupalvelujen tarjoajien määrä suhteessa tilaajien kokonaismäärään on noin kaksinkertaistunut.

Yhä useammat luvut osoittavat, että rajat ylittävän viestinnän on oltava saatavilla. Sen jälkeen, kun sotatilalaki alkoi maassa, ukrainalaiset ovat viettäneet ulkomailla 2–10 kertaa enemmän, ja he olivat heinäkuussa keskimäärin 56 minuuttia tilaajaa kohti. Vastaavasti ukrainalaisten puhelinnumeroiden mobiilidatan käyttö on lisääntynyt seitsemästä 22:een kertaa tilaajaa kohti kuukaudessa, ja heinäkuussa se oli keskimäärin 2,5 gigatavua tilaajaa kohti.

Laitteistojen varmistaminen internetyhteyksiä varten – EUTech4UA

Euroopan komissio ja BEREC kannustavat edelleen operaattoreita ja seuraavat edistymistä tuen tarjoamisessa rajat ylittävien viestintäkanavien pitämiseksi avoimina. Näiden tavoitteiden mukaisesti komissio on perustanut yhteistyössä Ukrainan digitaaliministeriön kanssa EUTech4UA:n koordinoimaan yhteyslaitteiden lahjoituksia Ukrainan julkisten palvelujen toiminnan ylläpitämiseksi. Verkkolaitteet voivat tarjota yhteyksiä julkisille paikoille, kouluille, viranomaisille ja pakolaiskeskuksille. Yritykset ja organisaatiot eri puolilla Eurooppaa ovat kokoontuneet yhteen, ja näiden toimien jatkaminen voi auttaa Ukrainan digitaalista infrastruktuuria tukemaan julkista elämää ja elintärkeitä palveluja.

Lisätietoa sopimuksesta ja yhteisen lausuman vaikutuksista.