Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Roaming għall-Ukrajna: l-operaturi għadhom jipprovdu sejħiet aktar affordabbli u bla ħlas lir-refuġjati Ukreni

Id-dikjarazzjoni konġunta bejn l-operaturi Ewropej u Ukreni qed tippermetti lir-refuġjati li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna jibqgħu konnessi mal-familja fl-Ukrajna u ma’ dawk madwar l-Unjoni Ewropea.

EU and Ukrainian flags

iStock photo Getty images plus

7.4 miljun refuġjat Ukren bħalissa huma spostati madwar l-Ewropa. Il-gwerra fl-Ukrajna qed iġġiegħel lil miljuni ta’ nies jaħarbu minn djarhom biex ifittxu s-sikurezza u s-sigurtà. Sa mill-bidu tal-kunflitt, in-nies ilhom ifittxu rifuġju madwar l-UE. F’dawn iċ-ċirkostanzi, id-disponibbiltà tal-komunikazzjoni hija vitali biex familji separati jibqgħu f’kuntatt, jaċċessaw informazzjoni u mezz essenzjali biex jappoġġaw l-isforzi kontinwi ta’ għajnuna u jżommu s-servizzi pubbliċi.

F’att ta’ solidarjetà, f’April, l-operaturi Ewropej u Ukreni qablu dwar approċċ konġunt li jippermettilhom jipprovdu telefonati affordabbli jew mingħajr ħlas u użu tal-internet lir-refuġjati. L-għadd ta’ refuġjati fl-Ewropa żdied minn 4.8 miljun f’Awwissu għal 7.4 miljun ruħ magħduda llum. L-operaturi fuq iż-żewġ naħat tal-ftehim dwar ir-Roaming minn dak iż-żmien ‘l hawn estendew il-perjodu inizjali ta’ tliet xhur biex ikomplu jipprovdu servizz essenzjali fost il-konsegwenzi devastanti tal-gwerra. Huma ħadu wkoll azzjoni biex jipprovdu SIM cards bla ħlas b’servizzi mobbli lill-Ukreni fl-Ewropa.

Għall-miljuni ta’ persuni li ġew spostati mill-bidu tal-aggressjoni Russa, it-telefonati rħas u bla ħlas, l-aċċess għall-informazzjoni u konnessjoni mas-servizzi tal-internet huma wkoll link għal mumenti sinifikanti.   

Dikjarazzjoni konġunta dwar ir-Roaming għall-Ukrajna

Il-fornituri tat-telekomunikazzjoni Ukreni għadhom joperaw f’kundizzjonijiet tal-gwerra u għandhom riżorsi limitati biex iżommu n-networks u s-servizzi, filwaqt li aktar u aktar abbonati Ukreni qed jużaw servizzi tar-roaming barra minn pajjiżhom. Fid-dikjarazzjoni konġunta, l-operaturi stabbilixxew il-ftehim biex jitnaqqsu t-tariffi bl-ingrossa bejn l-operaturi għal sejħiet transfruntiera. It-tariffi mnaqqsa huma mbagħad riflessi fi prezzijiet aktar baxxi mħallsa mill-konsumaturi għal telefonati u servizzi ta’ komunikazzjoni bejn il-fruntieri.

L-azzjoni volontarja għal rati mhux regolati b’mod reċiproku qed tippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni u kliem ta’ kumdità bejn il-fruntieri. L-operaturi tal-mowbajl Ukreni qed jgħaddu l-benefiċċji kollha tal-miżuri volontarji applikati mill-kontropartijiet tagħhom fl-UE lil madwar 4.2 miljun detentur ta’ SIM Ukreni roaming fl-Ewropa, li jistgħu jċemplu lura lejn l-Ukrajna b’rati mingħajr ħlas jew bi prezzijiet raġonevoli. . L-operaturi Ewropej qed jagħtu wkoll kundizzjonijiet speċjali lil dawk ir-refuġjati li qed jużaw is-SIM cards tal-UE b’xejn riċevuti waqt li jiċċaqilqu lejn il-pajjiżi tal-UE u jibbenefikaw minn telefonati internazzjonali mingħajr ħlas jew irħas lura lejn l-Ukrajna.

L-operaturi Ukreni qed jirrapportaw li l-għadd ta’ persuni li jużaw ir-roaming b’SIM cards Ukreni żdied b’aktar mid-doppju mill-bidu tal-gwerra, laħaq 5 miljun utent f’Marzu u stabbilizza għal madwar 4.2 miljun numru Ukren fir-roaming fis-sajf tal-2022. L-operaturi jirrapportaw li l-għadd ta’ roamers meta mqabbel man-numru totali ta’ abbonati bejn wieħed u ieħor irdoppja.

Aktar ċifri jindikaw il-ħtieġa għad-disponibbiltà ta’ komunikazzjoni transfruntiera. Sa mill-bidu tal-liġi marzjali fil-pajjiż, l-Ukreni bdew iċemplu darbtejn sa għaxar darbiet aktar waqt li kienu barra mill-pajjiż, u laħqu total ta’ 56 minuta bħala medja għal kull abbonat f’Lulju. Bl-istess mod, l-użu tad-data mobbli min-numri tat-telefown Ukreni żdied minn seba’ sa 22 darbiet għal kull abbonat fix-xahar, u laħaq medja ta’ 2.5 GB għal kull abbonat f’Lulju.

L-iżgurar tal-ħardwer għall-konnessjonijiet tal-internet — EUTech4UA

Il-Kummissjoni Ewropea u l-BEREC ikomplu jħeġġu lill-operaturi u jsegwu l-progress fl-għoti ta’ appoġġ biex jinżammu l-mezzi ta’ komunikazzjoni bejn il-fruntieri miftuħa. F’konformità ma’ dawn l-għanijiet, il-Kummissjoni waqqfet EUTech4UA f’ kollaborazzjoni mal-Ministeru Ukren għad-Diġitali biex tikkoordina donazzjonijiet ta’ tagħmir ta’ konnettività biex jinżamm il-funzjonament tas-servizzi pubbliċi Ukreni. L-apparat tan-netwerk jista’ jipprovdi konnessjonijiet għall-postijiet pubbliċi, l-iskejjel, l-awtoritajiet pubbliċi u ċ-ċentri tar-refuġjati. Il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa qed jingħaqdu flimkien u t-tkomplija ta’ dawn l-isforzi tista’ tgħin lill-infrastruttura diġitali tal-Ukrajna tappoġġa l-ħajja pubblika u s-servizzi vitali.

Sib aktar informazzjoni dwar il-ftehim u l-impatt tad-dikjarazzjoni konġunta.