Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitální dovednosti a pracovní místa

Evropská komise je odhodlána řešit nedostatek digitálních dovedností a podporovat projekty a strategie ke zlepšení úrovně digitálních dovedností v Evropě.

    Osoba píšící na notebooku

GETTY

Všichni Evropané potřebují digitální dovednosti ke studiu, práci, komunikaci, přístupu k veřejným službám online a k nalezení důvěryhodných informací. Mnoho Evropanů však nemá odpovídající digitální dovednosti. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ukazuje, že 4 z 10 dospělých a každá třetí osoba, která pracuje v Evropě, postrádá základní digitální dovednosti. Existuje také nízké zastoupení žen v technických profesích a studiích, přičemž pouze 1 ze 6 specialistů na IKT a 1 ze 3 absolventů vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) jsou ženy.

Evropská komise stanovila cíle v evropské agendě dovedností a akčním plánu digitálního vzdělávání s cílem zajistit, aby 70 % dospělých mělo do roku 2025 základní digitální dovednosti. Cílem těchto iniciativ je snížit počet osob ve věku 13–14 let, které nedosahují výkonnosti v oblasti výpočetní techniky a digitální gramotnosti, z 30 % (2019) na 15 % v roce 2030.

Evropská platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa je novou iniciativou zahájenou v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Nabízí informace a zdroje o digitálních dovednostech, jakož i možnosti odborné přípravy a financování.

Pozadí

Více než 70 % podniků uvedlo, že nedostatek zaměstnanců s odpovídajícími digitálními dovednostmi je překážkou investic. Evropa také čelí nedostatku digitálních odborníků, kteří mohou vyvíjet špičkové technologie ve prospěch všech občanů.

Silná digitální ekonomika poháněná Evropany digitálními dovednostmi má zásadní význam pro inovace, růst, zaměstnanost a evropskou konkurenceschopnost. Šíření digitálních technologií má obrovský dopad na trh práce a na typ dovedností potřebných v hospodářství a ve společnosti. Členské státy, podniky, poskytovatelé odborné přípravy, Evropská komise a další organizace musí spolupracovat na řešení nedostatku digitálních dovedností.

Aby Komise sledovala vývoj digitální transformace a mezeru v digitálních dovednostech, zveřejňuje každoročně DESI. Sleduje digitální výkonnost členských států v různých oblastech s cílem sledovat pokrok a určit, kde je zapotřebí dalšího úsilí.

Nejnovější zprávy

Průzkum Eurobarometr potvrdil, že EU musí posílit dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Z průzkumu Eurobarometru vyplývá, že nedostatek kybernetických dovedností roste, je zapotřebí více odborníků na kybernetickou bezpečnost a v každé společnosti v celé EU musíme zvýšit počet zaměstnanců, kteří o kybernetické bezpečnosti velmi dobře vědí.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyhlašuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zahájila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na období 2023–2024 v rámci programu Digitální Evropa s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev činí více než 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

Digitální dovednosti

EU vypracovala řadu politik a iniciativ na zlepšení digitálních dovedností pracovní síly i spotřebitelů.

Hlubší pohled

Digitální učení a IKT ve vzdělávání

Evropská komise usiluje o modernizaci vzdělávání a odborné přípravy financováním výzkumu a inovací a podporou digitálních technologií používaných pro učení.

Související obsah