Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Competențe digitale și locuri de muncă

Comisia Europeană este hotărâtă să abordeze lacunele în materie de competențe digitale și să promoveze proiecte și strategii de îmbunătățire a nivelului competențelor digitale în Europa.

    Persoana care tastează pe un laptop

GETTY

Toți europenii au nevoie de competențe digitale pentru a studia, a lucra, a comunica, a accesa serviciile publice online și a găsi informații fiabile. Cu toate acestea, mulți europeni nu au competențe digitale adecvate. Indicele economiei și societății digitale (DESI) arată că 4 din 10 adulți și fiecare a treia persoană care lucrează în Europa nu dispun de competențe digitale de bază. Există, de asemenea, o reprezentare scăzută a femeilor în profesiile și studiile legate de tehnologie, doar 1 din 6 specialiști TIC și 1 din 3 absolvenți de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STIM) fiind femei.

Comisia Europeană a stabilit obiective în Agenda europeană pentru competențe și în planul de acțiune privind educația digitală pentru a se asigura că 70 % dintre adulți au competențe digitale de bază până în 2025. Aceste inițiative vizează reducerea nivelului persoanelor cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani care au performanțe slabe în domeniul informaticii și al alfabetizării digitale de la 30 % (2019) la 15 % în 2030.

Platforma europeană pentru competențe și locuri de muncă în domeniul digital este o nouă inițiativă lansată în cadrul programului Mecanismului pentru interconectarea Europei. Acesta oferă informații și resurse privind competențele digitale, precum și oportunități de formare și finanțare.

Știri

Peste 70 % dintre întreprinderi au declarat că lipsa de personal cu competențe digitale adecvate reprezintă un obstacol în calea investițiilor. Europa se confruntă, de asemenea, cu un deficit de experți digitali care pot dezvolta tehnologii de vârf în beneficiul tuturor cetățenilor.

O economie digitală puternică, alimentată de europeni cu competențe digitale, este vitală pentru inovare, creștere economică, locuri de muncă și competitivitate europeană. Răspândirea tehnologiilor digitale are un impact masiv asupra pieței forței de muncă și a tipului de competențe necesare în economie și în societate. Statele membre, întreprinderile, furnizorii de servicii de formare, Comisia Europeană și alte organizații trebuie să colaboreze pentru a aborda lacunele în materie de competențe digitale.

Pentru a urmări evoluția tranziției digitale și decalajul în materie de competențe digitale, Comisia publică DESI anual. Acesta urmărește performanța digitală a statelor membre în diferite domenii pentru a monitoriza progresele înregistrate și a identifica domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare.

Cele mai recente știri

Comisia lansează cereri de propuneri pentru a investi peste 176 de milioane EUR în capacități digitale și tehnologie

Comisia Europeană a deschis un nou set de cereri de propuneri în cadrul programelor de lucru 2023-2024 ale programului Europa digitală pentru consolidarea capacităților digitale în întreaga UE. Aceste cereri de propuneri sunt deschise întreprinderilor, administrațiilor publice și altor entități din statele membre ale UE, din țările AELS/SEE și din țările asociate. Bugetul pentru acest set de cereri de propuneri depășește 176 milioane EUR.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Competențe digitale

UE a elaborat o serie de politici și inițiative pentru a spori competențele digitale atât în rândul forței de muncă, cât și în rândul consumatorilor.

Aprofundați subiectul

Învățarea digitală și TIC în educație

Comisia Europeană își propune să modernizeze educația și formarea prin finanțarea cercetării și inovării și prin promovarea tehnologiilor digitale utilizate pentru învățare.

Conținut asociat