Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cīņa pret dezinformāciju tiešsaistē

Komisija vēršas pret dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatīšanu tiešsaistē, lai nodrošinātu Eiropas vērtību un demokrātisko sistēmu aizsardzību.

Uzziniet par #FactsMatter kampaņu

fix-empty

Dezinformācija ir nepatiess vai maldinošs saturs, kas tiek izplatīts ar nodomu maldināt vai nodrošināt ekonomisku vai politisku labumu un kas var kaitēt sabiedrībai. Maldinoša informācija ir nepatiess vai maldinošs saturs, ko izplata bez kaitīga nodoma, lai gan ietekme joprojām var būt kaitīga.

Gan dezinformācijas, gan maldinošas informācijas izplatīšanai var būt dažādas kaitīgas sekas, piemēram, draudēt mūsu demokrātijai, polarizēt debates un apdraudēt ES iedzīvotāju veselību, drošību un vidi.

Plaša mēroga dezinformācijas kampaņas Eiropai ir liels izaicinājums, un tām nepieciešama koordinēta ES valstu, ES iestāžu, tiešsaistes platformu, ziņu plašsaziņas līdzekļu un ES iedzīvotāju reakcija. Komisija ir izstrādājusi vairākas iniciatīvas dezinformācijas apkarošanai:

  • paziņojums “Vēršanās pret dezinformāciju tiešsaistē: Eiropas pieeja” ir instrumentu kopums dezinformācijas izplatīšanas apkarošanai un ES vērtību aizsardzības nodrošināšanai;
  • rīcības plāna dezinformācijas apkarošanai mērķis ir stiprināt ES spējas un sadarbību cīņā pret dezinformāciju;
  • Eiropas Demokrātijas rīcības plānā ir izstrādātas pamatnostādnes par tiešsaistes platformu pienākumiem un pārskatatbildību cīņā pret dezinformāciju;
  • 2018. gada prakses kodekss dezinformācijas jomā bija pirmā reize pasaulē, kad nozare brīvprātīgi vienojās par pašregulācijas standartiem dezinformācijas apkarošanai. Tā mērķis bija sasniegt mērķus, kas izklāstīti Komisijas 2018. gada aprīlī iesniegtajā paziņojumā.
  • Covid-19 dezinformācijas uzraudzības programma, ko īstenoja prakses kodeksa parakstītāji, darbojās kā pārredzamības pasākums, lai nodrošinātu tiešsaistes platformu pārskatatbildību dezinformācijas apkarošanā.
  • EDMO ir neatkarīgs novērošanas centrs, kas apvieno faktu pārbaudītājus un akadēmiskos pētniekus ar speciālām zināšanām tiešsaistes dezinformācijas jomā, sociālo mediju platformas, žurnālistu virzītus plašsaziņas līdzekļu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes speciālistus.
  • stiprinātais prakses kodekss dezinformācijas jomā, kas parakstīts 2022. gada 16. jūnijā, apvieno plašu dalībnieku loku, lai apņemtos uzņemties plašu brīvprātīgu apņemšanos apkarot dezinformāciju.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms

Eiropas Savienība aizstāv plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu kā mūsdienu demokrātijas pīlārus un veicina brīvas un atklātas debates.

Rociet dziļāk!

2022. gada prakses kodekss dezinformācijas jomā

Galvenās tiešsaistes platformas, topošās un specializētās platformas, reklāmas nozares dalībnieki, faktu pārbaudītāji, pētniecības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas saskaņā ar Komisijas 2021. gada maija norādījumiem ieviesa stingrāku prakses kodeksu dezinformācijas jomā.

Skatīt arī

Multivides darbības

ES multivides darbību mērķis ir stiprināt ziņu sniegšanu par ES lietām no vairāku ES dalībvalstu viedokļa.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme nekad nav bijusi tik svarīga kā šodien. Tas ļauj visu vecumu iedzīvotājiem orientēties mūsdienu ziņu vidē un pieņemt apzinātus lēmumus.