Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cīņa pret dezinformāciju tiešsaistē

Komisija vēršas pret dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatīšanu tiešsaistē, lai nodrošinātu Eiropas vērtību un demokrātisko sistēmu aizsardzību.

fix-empty

Dezinformācija ir nepatiess vai maldinošs saturs, kas tiek izplatīts nolūkā maldināt vai nodrošināt ekonomisku vai politisku labumu un kas var nodarīt kaitējumu sabiedrībai. Maldinoša informācija ir nepatiess vai maldinošs saturs, kas kopīgots bez kaitīga nolūka, lai gan ietekme joprojām var būt kaitīga.

Gan dezinformācijas, gan maldinošas informācijas izplatīšanās var radīt dažādas kaitīgas sekas, piemēram, apdraudēt mūsu demokrātiju, polarizēt debates un apdraudēt ES iedzīvotāju veselību, drošību un vidi.

Liela mēroga dezinformācijas kampaņas Eiropai ir liels izaicinājums, un tām ir vajadzīga koordinēta reakcija no ES valstīm, ES iestādēm, tiešsaistes platformām, ziņu medijiem un ES iedzīvotājiem. Komisija ir izstrādājusi vairākas iniciatīvas dezinformācijas apkarošanai:

  • paziņojums “Vēršanās pret dezinformāciju tiešsaistē: Eiropas pieeja” ir rīku kopums dezinformācijas izplatības novēršanai un ES vērtību aizsardzības nodrošināšanai;
  • dezinformācijas apkarošanas rīcības plāna mērķis ir stiprināt ES spējas un sadarbību cīņā pret dezinformāciju;
  • Eiropas Demokrātijas rīcības plānā ir izstrādātas pamatnostādnes par tiešsaistes platformu pienākumiem un pārskatatbildību cīņā pret dezinformāciju;
  • 2018. gada prakses kodekss dezinformācijas jomā bija pirmā reize pasaulē, kad nozare brīvprātīgi vienojās par pašregulācijas standartiem dezinformācijas apkarošanai. Tā mērķis bija sasniegt mērķus, kas noteikti Komisijas 2018. gada aprīlī iesniegtajā paziņojumā.
  • Covid-19 dezinformācijas uzraudzības programma, ko īstenoja Prakses kodeksa parakstītāji, darbojās kā pārredzamības pasākums, lai nodrošinātu tiešsaistes platformu pārskatatbildību dezinformācijas apkarošanā.
  • EDMO ir neatkarīgs novērošanas centrs, kas apvieno faktu pārbaudītājus un akadēmiskos pētniekus ar speciālām zināšanām tiešsaistes dezinformācijas, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformu, žurnālistu vadītu plašsaziņas līdzekļu un medijpratības jomā.
  • pastiprinātais prakses kodekss dezinformācijas jomā, kas parakstīts 2022. gada 16. jūnijā, apvieno plašu dalībnieku loku, lai apņemtos uzņemties plašu brīvprātīgu saistību kopumu cīņā pret dezinformāciju.

Jaunākās ziņas

NEWS ARTICLE |
Komisija atzinīgi vērtē to, ka Padome ir apstiprinājusi orientējošo sistēmu hibrīda ātrās reaģēšanas vienību praktiskai izveidei

Tas paver ceļu šādu vienību izvietošanai pēc pieprasījuma, gatavojoties hibrīddraudiem un kampaņām un apkarojot tos mūsdienu drošības vidē, kas pasliktinās, pieaugot dezinformācijai, kiberuzbrukumiem, uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai, instrumentalizētai migrācijai un ļaunprātīgo dalībnieku iejaukšanās vēlēšanās.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms

Eiropas Savienība uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms ir mūsdienu demokrātijas pīlāri un brīvu un atklātu debašu veicinātāji.

Rociet dziļāk!

2022. gada prakses kodekss dezinformācijas jomā

Lielākās tiešsaistes platformas, jaunās un specializētās platformas, reklāmas nozares dalībnieki, faktu pārbaudītāji, pētniecības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas izstrādāja pastiprinātu Prakses kodeksu dezinformācijas jomā saskaņā ar Komisijas 2021. gada maija...

Skatīt arī

Multivides darbības

ES multivides darbību mērķis ir stiprināt ziņu sniegšanu par ES lietām no Eiropas perspektīvas.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme nekad nav bijusi tik svarīga kā šodien. Tas ļauj visu vecumu iedzīvotājiem orientēties mūsdienu ziņu vidē un pieņemt apzinātus lēmumus.