Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Rapporti dwar l-azzjonijiet ta’ Marzu — Il-ġlieda kontra l-Programm ta’ Monitoraġġ tad-Diżinformazzjoni dwar il-COVID-19

Il-firmatarji tal-pjattaforma tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni qed jistabbilixxu azzjonijiet ulterjuri biex jillimitaw it-tixrid tad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 billi jipprovdu lill-utenti b’għodod biex jevalwaw aħjar il-kontenut li jaraw fuq is-servizzi tagħhom.

Ir-rapporti ppubblikati llum jiffukaw fuq l-azzjonijiet meħuda biex tiġi limitata d-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 u l-vaċċini mill-pjattaformi f’Marzu 2021. Ir-rapporti jitwasslu fil-kuntest tal-programm ta’ monitoraġġ tad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 stabbilit skont il-Komunikazzjoni Konġunta tal-10 ta’ Ġunju 2020.  

B’mod ġenerali, is-servizzi tal-Kummissjoni jirrikonoxxu l-isforzi tal-pjattaformi biex jipprovdu aktar dettalji dwar il-miżuri stabbiliti biex jillimitaw id-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19. Huma jinnotaw madankollu, bħal fix-xhur preċedenti, li tkun meħtieġa data aktar granulari u preċiża dwar l-applikazzjoni tal-miżuri fil-livell tal-Istati Membri biex jiġi żgurat fehim komprensiv tal-effettività tal-miżuri madwar l-UE.  

Il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19

Informazzjoni falza u mhux preċiża dwar il-vaċċini u t-tilqim tibqa’ tidher online filwaqt li l-kampanja ta’ tilqim qed iżżid ir-ritmu madwar l-Ewropa. Ir-rapporti jipprovdu informazzjoni dwar il-miżuri meħuda mill-firmatarji tal-pjattaforma tal-Kodiċi ta’ Prattika għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 f’Marzu 2021.

Il-pjattaformi jirrapportaw dwar il-politiki aġġornati tagħhom, li jinkludu l-espansjoni tal-listi ta’ pretensjonijiet foloz — li l-ksur tagħhom jista’ jirriżulta fi tneħħija —, inkluż aktar pretensjonijiet relatati mat-tilqim, u ż-żieda ta’ tikketti ta’ twissija dwar il-kontenut li jkun fih xnigħat mhux sostanzjati jew pretensjonijiet ikkontestati. Il-pjattaformi jirrapportaw ukoll dwar il-kooperazzjoni mal-gvernijiet lokali u l-awtoritajiet tas-saħħa, u rfinaw il-metrika li jirrapportaw dwarha biex jipprovdu aktar informazzjoni kuntestwali u dettalji dwar l-effettività ta’ ċerti miżuri.  

B’mod partikolari:

  • Twitter aġġorna l-politiki tiegħu dwar informazzjoni qarrieqa dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19. Minn Marzu 1, se tittikketta jew tqiegħed twissija fuq Tweets li javvanzaw xnigħat mhux sostanzjati, dikjarazzjonijiet ikkontestati, kif ukoll informazzjoni mhux kompluta jew barra mill-kuntest dwar il-vaċċini. Barra minn hekk, fi sħubija mal-gvern Franċiż, Twitter mexxa Trend pro bono Promoted, karatteristika li tippromwovi kontenut sponsorjat flimkien ma’ suġġetti trendenti, dwar l-adozzjoni tal-vaċċin biex tappoġġa l-kampanja ta’ tilqim fi Franza. Ix-xejra Promotata rċeviet 13.8 miljun impressjoni u utenti ta’ 54K ikklikkjati permezz.
  • TikTok jirrapporta li espanda b’mod sinifikanti l-għodda “Know your Facts” għal sitt swieq fl-UE (Spanja, il-Ġermanja, l-Awstrija, Franza, l-Italja u n-Netherlands). L-għodda tistieden lill-utenti biex jieqfu qabel ma jaqsmu kontenut mhux sostanzjat. Rigward id-data kwantitattiva, it-tag dwar il-vaċċin mehmuża mal-videos kollha bi kliem jew hashtags relatati mal-vaċċini tal-COVID-19 ġiet applikata għal 7687 video fl-UE, aktar mid-doppju tax-xahar ta’ qabel. Minn dawk il-vidjows, TikTok tirrapporta żieda sinifikanti fin-numru ta’ vidjos ittikkettati fl-akbar swieq (2073 fi Franza, 1108 fil-Ġermanja u 349 fi Spanja), b’mod partikolari fl-Italja, fejn l-għadd ta’ vidjos ittikkettati (1967) huwa aktar mit-triplu tax-xahar ta’ qabel. Barra minn hekk, kien hemm żieda sinifikanti fl-interazzjonijiet mat-tag tal-vaċċin kontra l-COVID fis-swieq kollha fl-UE.
  • Google qed taħdem mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u ma’ sorsi awtorevoli oħra biex turi informazzjoni dwar il-kampanja ta’ tilqim skont il-post, hekk kif din issir disponibbli, fuq Google Search u Mapep. Fl-Ewropa, bħalissa din il-karatteristika hija disponibbli fi Franza mill-bidu ta’ April, b’aktar pajjiżi li se jiżdiedu aktar tard. Dwar YouTube, minn mindu espandiet il-politika ta’ miżinformazzjoni dwar il-COVID-19 biex tinkludi dikjarazzjonijiet relatati mat-tilqim f’Ottubru 2020, tneħħew 30.000 filmat li inkludew dikjarazzjonijiet dwar it-tilqim kontra l-COVID-19 li jikkontradixxu l-kunsens fost l-awtoritajiet tas-saħħa.
  • Microsoft espandiet l-informazzjoni dwar il-vaċċini u t-tilqim fuq il-paġna ta’ LinkedIn dwar il-COVID-19, fejn l-utenti huma diretti meta jfittxu tems relatati mal-COVID-19.  Barra minn hekk, permezz tal-kampanja “VaxFacts”, “HealthGuard”, estensjoni tal-brawżer li tgħin lill-utenti jidentifikaw sorsi affidabbli ta’ aħbarijiet u informazzjoni dwar is-saħħa meta jibbrawżjaw, issa hija libera li tintuża sat-30 ta’ Ġunju.
  • Facebook jirrapporta li huma espandew l-għodod tagħhom f’Marzu biex jgħinu lin-nies jitlaqqmu kontra l-COVID-19 billi jżidu tikketti fuq posts dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 biex juru informazzjoni addizzjonali mid-WHO u jagħmlu disponibbli xejriet aggregati f’ħin reali rigward il-progress fit-tilqim kontra l-COVID-19. Facebook jirrapporta wkoll li wara li l-lista tagħhom ta’ pretensjonijiet foloz ġiet estiża, l-għadd ta’ biċċiet ta’ kontenut imneħħija madwar id-dinja minħabba l-ksur tat-termini tas-servizz tagħhom — li qabel kien soġġett għal skrins ta’ twissija — żdied b’ 2 miljun.

Rappurtar ulterjuri għal Marzu

Ir-rapporti jipprovdu aktar informazzjoni li turi l-azzjonijiet meħuda għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni relatata mal-COVID-19 u l-impatt ta’ dawn l-azzjonijiet sa Marzu 2021. Xi eżempji mir-rapporti:

  • TikTok jirrapporta li jespandi n-network tiegħu ta’ verifikaturi tal-fatti biex ikopri wkoll il-lingwi Netherlandiżi u Ġermaniżi. Meta wieħed iħares lejn id-data dwar l-interazzjonijiet mat-tag tal-avviż tal-COVID, ir-rapport jinnota li l-click-throughrate (CTR) tat-tikketta kibret permezz tas-swieq irrapportati, filwaqt li l-impressjonijiet u l-klikks naqsu kullimkien ħlief il-Ġermanja. L-Italja tesperjenza x-xejra opposta, b’żieda fil-klikks u l-impressjonijiet, iżda bi tnaqqis fis-CTR.  
  • Twitter jirrapporta li f’Marzu, it-tab tal-esplorazzjoni tal-COVID-19 ġiet aġġornata bi tliet karatteristiċi ġodda biex tkompli tgħin lin-nies isibu informazzjoni preċiża u affidabbli dwar il-COVID-19: Avviżi tas-Servizz Pubbliku Carousel, Topika u Listi. Barra minn hekk, f’Marzu 2021, 945 Tweets Promozzjoni bi ksur tal-politika tagħna dwar ir-reklamar tal-COVID-19 u twaqqfu u tneħħew.
  • Google rrapportat li Google kkontribwixxa EUR 25 miljun biex jgħin fit-tnedija tal- “Fond Ewropew għall-Media u l-Informazzjoni” biex isaħħaħ il-ħiliet tal-litteriżmu medjatiku, jappoġġa l-verifika tal-fatti indipendenti u jiġġieled kontra l-miżinformazzjoni. Il-Fond huwa ġestit mill-Istitut Universitarju Ewropew, l-Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali u l-Fondazzjoni Calouste Gulbenkian, b’Google eżenti minn kull teħid ta’ deċiżjonijiet. Barra minn hekk, intgħażlu 11 proġett għall-Fond Miftuħ għall-Ġlieda Kontra l-Miżinformazzjoni kontra l-COVID-19 imħabbar f’Jannar; tnejn minn dawn huma Ewropej.
  • Microsoft tirrapporta li f’Marzu 2021, l-esperjenza ta’ Bing COVID tara żieda fl-għadd ta’ viżitaturi minn Frar għal 14.889.204 (+ 165.831), inklużi 2.642.149 (+ 286.076) mill-pajjiżi tal-UE. Barra minn hekk, Microsoft tirrapporta li s-servizzi tagħha ħadu passi biex javżaw lill-utenti meta dawn jistgħu jkunu qed jinteraġixxu mad-diżinformazzjoni.
  • Facebook jirrapporta li 15 miljun persuna fl-UE żaru ċ-Ċentru ta’ Informazzjoni dwar il-COVID-19 ta’ Facebook matul ix-xahar ta’ Marzu 2021. Iċ-Ċentru ta’ Informazzjoni dwar il-COVID-19 ta’ Instagram tnieda f’Marzu, fl-UE bħalissa huwa disponibbli fi Franza u fil-Ġermanja. Barra minn hekk, f’Marzu, tneħħew aktar minn 52 elf biċċa kontenut fl-UE fuq Facebook u Instagram fl-implimentazzjoni tal-politika dwar il-miżinformazzjoni u l-Ħsara dwar il-COVID-19 talli fihom informazzjoni ħażina li tista’ twassal għal ħsara fiżika imminenti.

Rapporti oħra

Downloads

Facebook COVID-19 report - April 2021
Iddawnlowdja 
Google COVID-19 report - April 2021
Iddawnlowdja 
Microsoft COVID-19 report - April 2021
Iddawnlowdja 
Tiktok COVID-19 report - April 2021
Iddawnlowdja 
Twitter COVID-19 report - April 2021
Iddawnlowdja