Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ħiliet diġitali

L-UE żviluppat firxa ta’ politiki u inizjattivi biex iżżid il-ħiliet diġitali kemm fil-forza tax-xogħol kif ukoll fil-konsumaturi.

    colleagues discussing in hi-tech environment

© gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

L-użu ta’ magna tat-tiftix biex insiru nafu r-riżultat ta’ partita tal-futbol, nimmaniġġjaw flusna permezz ta’ servizzi bankarji online, nippostjaw fuq il-midja soċjali biex naqsmu vidjo tad-daħk ma’ sħabna jew nitolbu għaċ-ċertifikat tat-twelid għal tarbija. Dawn kollu jeħtieġu l-ħiliet diġitali. Iżda l-ħiliet diġitali ma jikkonċernawx biss dak li huwa utli fil-ħajja personali tagħna; jgħinuna wkoll fil-postijiet tax-xogħol tagħna.  

Fl-Ewropa, iktar minn 90% ta’ rwoli professjonali jirrikjedu livell bażiku ta’ għarfien diġitali, bħalma jeħtieġu ħiliet bażiċi ta’ litteriżmu u ta’ numeriżmu. L-użu tad-diġitali qed jinfirex fis-setturi kollha, min-negozji sat-trasport, u saħansitra fil-biedja. Madankollu, madwar 42% tal-Ewropej ma għandhomx ħiliet diġitali bażiċi; fosthom insibu 37% ta’ dawk fil-forza tax-xogħol.  

Huwa għalhekk li l-UE qed tinvesti fi programmi biex tħarreġ lill-Ewropej u biex twessa’ r-riżerva ta’ talenti fl-Ewropa, sabiex inkunu iktar fiduċjużi fil-futur tagħna fid-dinja diġitali. Dawn il-programmi jinkludu:  

It-titjib tal-ħiliet diġitali tagħna lil hinn minn livell bażiku huwa importanti wkoll. Il-ħiliet diġitali avvanzati jistgħu jgħinuna fl-impjiegi bħall-kummerċjalizzazzjoni diġitali, il-media soċjali u aktar. U l-ħtieġa għal ħiliet diġitali fuq il-post tax-xogħol se tkompli dejjem tiżdied.  

Aktar Ewropej, b’ħiliet diġitali aktar b’saħħithom, se jsaħħu l-kompetittività tal-Ewropa fid-dinja diġitali, u jmexxuna lejn soċjetà aktar ugwali. 

Latest News

Kontenut Relatat

Ħarsa aktar fil-fond

Ħiliet u impjiegi diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea hija determinata li tindirizza d-diskrepanza fil-ħiliet diġitali u tippromwovi proġetti u strateġiji biex ittejjeb il-livell tal-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

Related Content