Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Boj proti dezinformacijam na spletu

Komisija se bori proti širjenju dezinformacij in napačnih informacij na spletu, da bi zagotovila zaščito evropskih vrednot in demokratičnih sistemov.

Preberite več o kampanji #FactsMatter

fix-empty

Dezinformacije so napačne ali zavajajoče vsebine, ki se širijo z namenom zavajanja ali zagotavljanja gospodarskih ali političnih koristi in lahko povzročijo javno škodo. Napačne informacije so lažna ali zavajajoča vsebina, ki se deli brez škodljivega namena, čeprav so lahko učinki še vedno škodljivi.

Širjenje dezinformacij in napačnih informacij ima lahko vrsto škodljivih posledic, kot so ogrožanje naših demokracij, polarizacija razprav ter ogrožanje zdravja, varnosti in okolja državljanov EU.

Obsežne dezinformacijske kampanje so velik izziv za Evropo in zahtevajo usklajen odziv držav EU, institucij EU, spletnih platform, novičarskih medijev in državljanov EU. Komisija je razvila številne pobude za boj proti dezinformacijam:

  • sporočilo z naslovom Boj proti dezinformacijam na spletu: Evropski pristop“ je zbirka orodij za boj proti širjenju dezinformacij in zagotavljanje zaščite vrednot EU;
  • cilj akcijskega načrta o dezinformacijah je okrepiti zmogljivosti in sodelovanje EU v boju proti dezinformacijam;
  • akcijski načrt za evropsko demokracijo razvija smernice za obveznosti in odgovornost spletnih platform v boju proti dezinformacijam;
  • Kodeks ravnanja glede dezinformacij iz leta 2018 je bil prvič po vsem svetu, da se je industrija prostovoljno dogovorila o samoregulativnih standardih za boj proti dezinformacijam. Njegov namen je bil doseči cilje iz sporočila Komisije, predstavljenega aprila 2018.
  • program za spremljanje dezinformacij v zvezi s COVID-19, ki so ga izvedli podpisniki kodeksa ravnanja, je bil ukrep za preglednost, da bi se zagotovila odgovornost spletnih platform v boju proti dezinformacijam.
  • EDMO je neodvisna opazovalna skupina, ki združuje preverjevalce dejstev in akademske raziskovalce s strokovnim znanjem na področju spletnih dezinformacij, platform družbenih medijev, novinarjev in strokovnjakov za medijsko pismenost.
  • okrepljeni kodeks ravnanja glede dezinformacij, podpisan 16. junija 2022, združuje številne akterje, da se zavežejo širokemu sklopu prostovoljnih zavez za boj proti dezinformacijam.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Medijska svoboda in pluralizem

Evropska unija podpira medijsko svobodo in pluralizem kot stebra sodobne demokracije ter omogočata svobodno in odprto razpravo.

Podrobnejše informacije

Kodeks ravnanja glede dezinformacij iz leta 2022

Večje spletne platforme, nastajajoče in specializirane platforme, akterji v oglaševalski industriji, preverjevalci dejstev, raziskave in organizacije civilne družbe so na podlagi smernic Komisije iz maja 2021 pripravili okrepljen kodeks ravnanja glede dezinformacij.

Glej tudi

Multimedijski ukrepi

Multimedijski ukrepi EU so namenjeni okrepitvi poročanja o zadevah EU z vidika več držav članic EU.

Medijska pismenost

Medijska pismenost še nikoli ni bila tako pomembna, kot je danes. Državljanom vseh starosti omogoča krmarjenje po sodobnem medijskem okolju in sprejemanje informiranih odločitev.