Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Avancerad databehandling

EU:s investeringar i högpresterande databehandling och datorteknik kommer att göra det möjligt för Europa att gå i bräschen för superdatorer i det digitala årtiondet.

© European Commission

Vad är superdatorer?

fix-empty

I dag vet de flesta vad en gigabyte är – det är ett mått på datalagring, där en gigabyte är stor nog att rymma 20 musikalbum, eller 542 kopior av Krig och fred.

Men vet du vad en gigaflops är? Det är lite mer komplicerat. Gigaflops är ett mått på datorprestanda. FLOPS (eller flops) är flyttalsoperationer per sekund, och en gigaflops är ungefär en miljard flytande operationer per sekund. En genomsnittliga bärbar dator kan köras på allt mellan 250 gigaflops och 400 gigaflops – tillräckligt för att man ska kunna surfa på internet, använda kontorsprogramvara, spela spel och använda program för fotoredigering.

Bärbara datorer är dock inte de mest kraftfulla datorerna. Denna hedersplats innehas av maskiner i kategorin högpresterande databehandling, förkortat HPC. HPC-system mäts inte i gigaflops, utan i petaflops: en miljon miljarder operationer per sekund. De kommer inom en snar framtid att mätas i exaflops, som genomför en miljard miljarder operationer per sekund - vilket motsvarar den sammanlagda datorkraften för alla mobiltelefoner i EU. Ett exempel på HPC idag är det EU-samfinansierade Superdatorn LUMI i Finland, kapabelt att uppnå 550 petaflops. Detta motsvarar den kombinerade kraften hos 1,5 miljoner bärbara datorer. Om dessa datorer staplades på varandra skulle de bilda ett torn som var mer än 23 km högt.

HPC-systemen spelar redan en central roll i våra liv. De utför komplexa uppgifter där stora mängder data behöver analyseras och gör det möjligt för oss att skapa modeller för att studera och bättre förstå komplexa utmaningar, såsom simulering av läkemedelsmolekyler för läkemedel, landsbygds- och stadsplanering och utformning av nya material, bilar och flygplan.

Under den närmaste framtiden kommer spännande nya EU-projekt som drivs av HPC-system att tas i drift för att skapa en digital tvilling av jorden, som på ett bättre sätt simulerar och förutser miljö- och klimatrelaterade förändringar och hjälper beslutsfattarna att bättre planera och hantera effekterna. Det finns också planer på att skapa digitala tvillingar av människor, vilket teoretiskt sett skulle göra det möjligt att skräddarsy medicinska behandlingar för varje individ.

EU planerar att finansiera projekt som kombinerar kvantmekanik och databehandling med dessa HPC-system. Detta kommer att möjliggöra ännu mer komplexa simuleringar när det gäller till exempel att upptäcka narkotika, säker och krypterad kommunikation och ultraexakta klockor.

HPC-system är imponerande, men de är komplexa och dyra. Inget europeiskt land kan gå sin egen väg och förvänta sig att konkurrera globalt när det gäller att skapa HPC-system. Därför bildade EU det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC). Detta organ samlar resurser från EU, deltagande länder och privata partner för att stärka Europas ställning som ledande HPC-makt och göra denna resurs tillgänglig för europeiska forskare, industrier och mindre företag.

EU planerar att investera ytterligare 7 miljarder euro i HPC-system fram till 2033. För att hjälpa EU att bli världsledande inom kvantdatorteknik bidrar EU också till att finansiera projekt som sammanför forskare och branschaktörer inom kvantteknik.

Två viktiga tekniker för framtidens datorer och andra områden är fotonik och elektronik.

Fotonik och elektronik ser till att din telefon fungerar, gör din internetuppkoppling snabb och transporter säkra. Dessa tekniker erbjuder också lösningar för hälso- och sjukvård, energi och klimatförändringen.

EU har tagit fram en strategi för att se till att Europa går i bräschen för utformning och tillverkning av fotonik och elektronik. Ett europeiskt ledarskap inom viktig möjliggörande teknik kommer att medföra enorma fördelar för ekonomin under det digitala årtiondet, bland annat ökad produktivitet, tillväxt och sysselsättning.

Kommissionen arbetar särskilt med att utveckla en gemensam strategi för fotonik med den europeiska teknikplattformen Fotonics21. Genom samarbete mellan industri, vetenskap och politik kan Europa påskynda innovation, stimulera tillverkning och bli ledande inom fotonik.

I takt med att viktig möjliggörande teknik blir mer komplex är det svårare för industrin och små och medelstora företag att dra full nytta av den innovationspotential som dessa tekniker medför. För att kunna utnyttja denna potential behöver industrin och de små och medelstora företagen tillgång till denna teknik, och stöd när det gäller att utveckla och testa innovationer innan de kommer in på marknaden.

Den nya industristrategin bygger på stöd från programmen Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa, och från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att se till att industrin och små och medelstora företag ska kunna dra nytta av viktig möjliggörande teknik.

Latest News

DIGIBYTE |
Europa förbinder sig till halvledarinnovation med nya testanläggningar

I dag har de offentliga myndigheterna i det gemensamma företaget för halvledare valt ut de konsortier som ska genomföra fyra pilotlinjer för halvledarteknik. Det är ett viktigt steg i genomförandet av den europeiska halvledarakten, särskilt för initiativet Chips for Europe.

Läs mer

Fördjupning

Destination jorden

Destination Earth (DestinE), Europeiska kommissionens flaggskeppsinitiativ för en hållbar framtid

Elektronik

Mikro- och nanoelektronik tar oss till världen i miniatyr, där stora saker underlättas av de minsta och smartaste elektroniska komponenterna och systemen.

Foton

Vi står på randen till en ny era för fotonik, och Europeiska kommissionen arbetar för att se till att medborgare och företag får full nytta av denna teknik.

Quantum

För att frigöra kvantomvandlingskraften måste EU utveckla ett fullfjädrat europeiskt kvantekosystem som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

Högpresterande datorsystem

Högpresterande datorsystem avser datorsystem med extremt hög beräkningskraft som kan lösa enormt komplexa och krävande problem.