Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στον ψηφιακό κόσμο.

    Υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς: Αυστηρότεροι κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Γιατί μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες;

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να συμβαδίζει με τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι υπηρεσίες ΤΠ.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια σημαντική διαδικασία εκσυγχρονισμού του πλαισίου προστασίας των δεδομένων τα τελευταία χρόνια, η οποία κορυφώθηκε με την έγκριση του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτούς τους νέους κανόνες.

Βασικά σημεία της πρότασης της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες το 2017. Το ίδιο έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση και έδωσε εντολή στον εισηγητή να αρχίσει διοργανικές διαπραγματεύσεις. 

Η πρόταση κανονισμού για τους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνει:

  • Νέοι παίκτες: στο μέλλον, οι κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα ισχύουν και για τους νέους παίκτες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το WhatsApp, το Facebook Messenger και το Skype. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι αυτές οι δημοφιλείς υπηρεσίες εγγυώνται το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών με τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
  • Αυστηρότεροι κανόνες: όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ θα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους μέσω αυτού του άμεσα εφαρμοστέου κανονισμού. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης από ένα ενιαίο σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Περιεχόμενο και μεταδεδομένα επικοινωνιών: η ιδιωτικότητα είναι εγγυημένη για το περιεχόμενο των επικοινωνιών και τα μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα — δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα, όπως ο συντάκτης, η ημερομηνία που δημιουργήθηκε και η τοποθεσία— έχουν υψηλό στοιχείο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και θα πρέπει να ανωνυμοποιούνται ή να διαγράφονται εάν οι χρήστες δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη χρέωση.
  • Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες: μόλις δοθεί η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων επικοινωνιών, οι παραδοσιακοί φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να παράγουν χάρτες θερμότητας που δείχνουν την παρουσία των ατόμων. Αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές και τις εταιρείες μεταφορών κατά την ανάπτυξη νέων έργων υποδομής.
  • Απλούστεροι κανόνες για τα cookies: η παροχή cookies, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των αιτημάτων συγκατάθεσης για τους χρήστες του διαδικτύου, θα εξορθολογιστεί. Ο νέος κανόνας θα είναι πιο φιλικός προς το χρήστη, καθώς οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης θα παρέχουν έναν εύκολο τρόπο αποδοχής ή απόρριψης των cookies παρακολούθησης και άλλων αναγνωριστικών. Η πρόταση διευκρινίζει επίσης ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση για τα παρεμβατικά cookies που δεν αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα οποία βελτιώνουν την εμπειρία στο διαδίκτυο, όπως τα cookies για την απομνημόνευση του ιστορικού του καλαθιού αγορών ή για την καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας. 
  • Προστασία από το spam: η παρούσα πρόταση απαγορεύει τις αυτόκλητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS και αυτόματων τηλεφωνικών μηχανών. Ανάλογα με το εθνικό δίκαιο, οι πολίτες είτε θα προστατεύονται από προεπιλογή είτε θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια λίστα μη κλήσεων για να σταματήσουν τις τηλεφωνικές κλήσεις μάρκετινγκ. Οι καλούντες μάρκετινγκ θα πρέπει να εμφανίσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους ή να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό πρόθεμα που υποδεικνύει μια κλήση μάρκετινγκ.
  • Αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας: η επιβολή των κανόνων εμπιστευτικότητας στον κανονισμό θα αποτελεί ευθύνη των αρχών προστασίας δεδομένων, οι οποίες είναι ήδη αρμόδιες για τους κανόνες του ΓΚΠΔ.

Η διαδικασία αναθεώρησης

Πριν από την προετοιμασία της νέας πρότασης, η Επιτροπή διοργάνωσε σειρά εργαστηρίων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και διεξήγαγε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση. Έχει δημοσιευθεί πλήρης έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης και διατίθεται στο κοινό για περισσότερες πληροφορίες.

Τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών. Εκπονήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων, υποστηριζόμενη από μελέτη, και εγκρίθηκε το προκύπτον σχέδιο κανονισμού.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου

Σήμερα, σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου για τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας για τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου.

PRESS RELEASE |
Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις και ανταποκρίνεται σε παγκόσμιες κρίσεις

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την τρίτη υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (TTC) στο Κολλέγιο Πάρκο του Maryland.

PRESS RELEASE |
Νέα πράξη για τη διαλειτουργικότητα της Ευρώπης με σκοπό την παροχή αποτελεσματικότερων δημόσιων υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών διοικήσεων για την ανταλλαγή δεδομένων και τις λύσεις ΤΠ

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση πράξης για τη διαλειτουργικότητα της Ευρώπης και τη συνοδευτική ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και συνεργασίας στον δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ψηφιακή ιδιωτικότητα

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων συμβάλλουν στη διασφάλιση της ψηφιακής ιδιωτικής ζωής για τους πολίτες της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα