Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích

Cílem návrhu nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, který předložila Evropská komise, je posílit důvěru a bezpečnost v digitálním světě.

    Realizace jednotného digitálního trhu: Přísnější pravidla ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací

Proč reforma právních předpisů o soukromí a elektronických komunikacích?

Evropské právní předpisy musí držet krok s rychlým tempem vývoje a vývoje služeb založených na informačních technologiích.

Komise v posledních několika letech zahájila významný proces modernizace rámce pro ochranu údajů, který vyvrcholil přijetím obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Právní předpisy o soukromí a elektronických komunikacích je třeba upravit tak, aby byly v souladu s těmito novými pravidly.

Hlavní body návrhu Komise

Komise přijala návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích v roce 2017. Ve stejném roce přijal Evropský parlament zprávu a pověřil zpravodaje, aby zahájil interinstitucionální jednání. 

Návrh nařízení o pravidlech pro soukromí a elektronických komunikacích pro všechny elektronické komunikace zahrnuje:

  • Noví hráči: pravidla ochrany osobních údajů se budou v budoucnu vztahovat i na nové hráče poskytující služby elektronických komunikací, jako jsou WhatsApp, Facebook Messenger a Skype. Tím se zajistí, že tyto oblíbené služby zaručí stejnou úroveň důvěrnosti komunikace jako tradiční telekomunikační operátoři.
  • Přísnější pravidla: všichni lidé a podniky v EU budou mít stejnou úroveň ochrany svých elektronických komunikací prostřednictvím tohoto přímo použitelného nařízení. Podniky budou rovněž těžit z jediného souboru pravidel v celé EU.
  • Komunikační obsah a metadata: soukromí je zaručeno pro komunikační obsah a metadata. Metadata – data, která popisují další údaje, jako je autor, datum vytvoření a umístění – mají vysokou složku ochrany soukromí a měla by být anonymizována nebo vymazána, pokud uživatelé nedali svůj souhlas, pokud údaje nejsou potřebné pro fakturaci.
  • Nové obchodní příležitosti: jakmile bude udělen souhlas se zpracováním komunikačních dat, budou mít tradiční telekomunikační operátoři více příležitostí poskytovat další služby a rozvíjet své podnikání. Mohou například vytvářet tepelné mapy indikující přítomnost jednotlivců. Ty by mohly pomoci veřejným orgánům a dopravním společnostem při vytváření nových infrastrukturních projektů.
  • Jednodušší pravidla pro cookies: ustanovení o souborech cookie, které vedlo k přetížení žádostí o souhlas pro uživatele internetu, bude zjednodušeno. Nové pravidlo bude uživatelsky přívětivější, protože nastavení prohlížeče poskytne snadný způsob, jak přijmout nebo odmítnout sledovací soubory cookie a další identifikátory. Návrh rovněž objasňuje, že pro nerušivé cookies, které neruší soukromí a které zlepšují internetovou zkušenost, není nutný souhlas, jako jsou cookies pro zapamatování historie nákupního košíku nebo pro počítání počtu návštěvníků webových stránek. 
  • Ochrana proti spamu: tento návrh zakazuje nevyžádané elektronické komunikace e-mailem, SMS a automatizovanými volacími zařízeními. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech budou lidé buď standardně chráněni, nebo budou moci používat seznam do-not volání k zastavení marketingových telefonních hovorů. Marketingové volající budou muset zobrazit své telefonní číslo nebo použít speciální předponu, která označuje marketingový hovor.
  • Účinnější prosazování: za prosazování pravidel důvěrnosti v nařízení budou odpovědné orgány pro ochranu údajů, které již mají na starosti pravidla podle nařízení GDPR.

Proces přezkumu

Před přípravou nového návrhu uspořádala Komise se zúčastněnými stranami řadu seminářů a uspořádala on-line veřejnou konzultaci. Byla zveřejněna úplná zpráva o veřejné konzultaci, která je veřejnosti k dispozici pro více informací.

V červenci 2016 byl proveden průzkum, jehož cílem bylo shromáždit názory občanů. Bylo provedeno posouzení dopadů, které bylo podpořeno studií, a byl přijat výsledný návrh nařízení.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii

Komise dnes zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii s cílem povzbudit členské státy, aby vypracovaly a uplatňovaly harmonizovaný přístup při přechodu EU k postkvantové kryptografii. To pomůže zajistit, aby digitální infrastruktury a služby EU byly v příštím digitálním věku bezpečné.

Související obsah

Souvislosti

Digitální soukromí

Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a obecné nařízení o ochraně osobních údajů pomáhají občanům EU zajistit digitální soukromí.

Více informací