Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Priekšlikums regulai par e-privātumu

Eiropas Komisijas priekšlikuma regulai par e-privātumu mērķis ir stiprināt uzticēšanos un drošību digitālajā pasaulē.

    Digitālā vienotā tirgus īstenošana: Stingrāki privātuma noteikumi elektronisko sakaru jomā

Kāpēc e-privātuma tiesību aktu reforma?

Eiropas tiesību aktiem ir jāatbilst straujajam tempam, kādā attīstās un attīstās uz IT balstīti pakalpojumi.

Komisija pēdējos gados ir sākusi datu aizsardzības regulējuma būtisku modernizācijas procesu, kura kulminācija bija Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pieņemšana. E-privātuma tiesību akti ir jāpielāgo, lai tos saskaņotu ar šiem jaunajiem noteikumiem.

Komisijas priekšlikuma galvenie punkti

Komisija 2017. gadā pieņēma E-privātuma regulas priekšlikumu. Tajā pašā gadā Eiropas Parlaments pieņēma ziņojumu un pilnvaroja referentu sākt iestāžu sarunas. 

Priekšlikums regulai par e-privātuma noteikumiem attiecībā uz visiem elektroniskajiem sakariem ietver:

  • Jaunie spēlētāji: konfidencialitātes noteikumi nākotnē attieksies arī uz jauniem dalībniekiem, kas nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumus, piemēram, WhatsApp, Facebook Messenger un Skype. Tas nodrošinās, ka šie populārie pakalpojumi garantē tādu pašu saziņas konfidencialitātes līmeni kā tradicionālie telesakaru operatori.
  • Stingrāki noteikumi: visiem ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem būs vienāds elektronisko sakaru aizsardzības līmenis, izmantojot šo tieši piemērojamo regulu. Uzņēmumi gūs labumu arī no vienota noteikumu kopuma visā ES.
  • Sakaru saturs un metadati: komunikācijas saturam un metadatiem tiek garantēts privātums. Metadatiem — datiem, kas apraksta citus datus, piemēram, autoru, izveidoto datumu un atrašanās vietu — ir augsts privātuma komponents, un tie būtu jāanonimizē vai jāizdzēš, ja lietotāji nav devuši savu piekrišanu, ja vien dati nav nepieciešami rēķinu izrakstīšanai.
  • Jaunas uzņēmējdarbības iespējas: kad būs dota piekrišana komunikācijas datu apstrādei, tradicionālajiem telesakaru operatoriem būs vairāk iespēju sniegt papildu pakalpojumus un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Piemēram, tie varētu radīt siltuma kartes, kas norāda uz indivīdu klātbūtni. Tie varētu palīdzēt valsts iestādēm un transporta uzņēmumiem jaunu infrastruktūras projektu izstrādē.
  • Vienkāršāki noteikumi par sīkdatnēm: sīkdatņu noteikums, kā rezultātā interneta lietotājiem ir pārslogots piekrišanas pieprasījums, tiks racionalizēts. Jaunais noteikums būs lietotājam draudzīgāks, jo pārlūkprogrammas iestatījumi nodrošinās vienkāršu veidu, kā pieņemt vai noraidīt izsekošanas sīkdatnes un citus identifikatorus. Priekšlikumā arī precizēts, ka piekrišana nav vajadzīga attiecībā uz neprivātuma neskartām sīkdatnēm, kas uzlabo interneta lietošanas pieredzi, piemēram, sīkdatnēm, lai atcerētos iepirkšanās vēsturi vai skaitītu vietnes apmeklētāju skaitu. 
  • Aizsardzība pret surogātpastu: šis priekšlikums aizliedz nepieprasītus elektroniskos sakarus, izmantojot e-pastu, SMS un automatizētos zvanīšanas aparātus. Atkarībā no valsts tiesību aktiem cilvēki vai nu tiks aizsargāti pēc noklusējuma, vai varēs izmantot nezvanīšanas sarakstu, lai apturētu mārketinga tālruņa zvanus. Mārketinga zvanītājiem būs jāuzrāda savs tālruņa numurs vai jāizmanto īpašs prefikss, kas norāda uz mārketinga zvanu.
  • Efektīvāka izpilde: par regulā ietverto konfidencialitātes noteikumu izpildi būs atbildīgas datu aizsardzības iestādes, kas jau ir atbildīgas par VDAR noteikumiem.

Pārskatīšanas process

Pirms jaunā priekšlikuma sagatavošanas Komisija organizēja virkni darbsemināru ar ieinteresētajām personām un rīkoja sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē. Ir publicēts pilns ziņojums par sabiedrisko apspriešanu, un tas ir pieejams sabiedrībai plašākai informācijai.

2016. gada jūlijā tika veikta aptauja, lai apkopotu iedzīvotāju viedokļus. Tika veikts ietekmes novērtējums, ko papildināja pētījums, un tika pieņemts no tā izrietošais regulas projekts.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija publicē ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju

Šodien Komisija publicēja ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju, lai mudinātu dalībvalstis izstrādāt un īstenot saskaņotu pieeju kā ES pāreju uz pēckvantu kriptogrāfiju. Tas palīdzēs nodrošināt, ka ES digitālā infrastruktūra un pakalpojumi ir droši nākamajā digitālajā laikmetā.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālais privātums

E-privātuma direktīva un Vispārīgā datu aizsardzības regula palīdz nodrošināt digitālo privātumu ES iedzīvotājiem.

Uzzināt vairāk