Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Förslag till förordning om integritet och elektronisk kommunikation

Kommissionens förslag till förordning om integritet och elektronisk kommunikation syftar till att stärka förtroendet och säkerheten i den digitala världen.

Varför en reform av lagstiftningen om integritet och elektronisk kommunikation?

EU-lagstiftningen måste hålla jämna steg med utvecklingen och utvecklingen av it-baserade tjänster.

Kommissionen har under de senaste åren inlett en omfattande modernisering av dataskyddsramen, vilket kulminerade i antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen. Lagstiftningen om integritet och elektronisk kommunikation måste anpassas till dessa nya regler.

Viktiga punkter i kommissionens förslag

Kommissionen antog förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation 2017. Samma år antog Europaparlamentet ett betänkande och gav föredraganden mandat att inleda interinstitutionella förhandlingar. 

Förslaget till förordning om regler för integritet och elektronisk kommunikation för all elektronisk kommunikation omfattar följande:

  • Nya spelare: sekretessregler kommer i framtiden också att gälla för nya aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster som WhatsApp, Facebook Messenger och Skype. Detta kommer att säkerställa att dessa populära tjänster garanterar samma grad av konfidentialitet för kommunikation som traditionella telekomoperatörer.
  • Skärpta regler: alla människor och företag i EU kommer att åtnjuta samma skyddsnivå för sin elektroniska kommunikation genom denna direkt tillämpliga förordning. Företagen kommer också att dra nytta av en enda uppsättning regler i hela EU.
  • Kommunikationsinnehåll och metadata: integritet garanteras för kommunikationsinnehåll och metadata. Metadata – data som beskriver andra data, till exempel författare, datum som skapats och plats – har en hög integritetskomponent och bör anonymiseras eller raderas om användarna inte gav sitt samtycke, såvida inte uppgifterna behövs för fakturering.
  • Nya affärsmöjligheter: när samtycke ges till att kommunikationsdata behandlas kommer traditionella telekomoperatörer att ha fler möjligheter att tillhandahålla ytterligare tjänster och utveckla sin verksamhet. Till exempel kan de producera värmekartor som indikerar närvaron av individer. Dessa skulle kunna hjälpa offentliga myndigheter och transportföretag att utveckla nya infrastrukturprojekt.
  • Enklare regler för cookies: tillhandahållandet av cookies, som har resulterat i en överbelastning av samtyckesförfrågningar för internetanvändare, kommer att effektiviseras. Den nya regeln blir mer användarvänlig eftersom webbläsarinställningarna kommer att ge ett enkelt sätt att acceptera eller vägra spårningscookies och andra identifierare. Förslaget klargör också att inget samtycke behövs för icke-privacy inkräktande cookies som förbättrar internetupplevelsen, till exempel cookies för att komma ihåg kundvagnens historia eller för att räkna antalet besökare på webbplatsen. 
  • Skydd mot skräppost: detta förslag förbjuder oönskad elektronisk kommunikation via e-post, sms och automatiska uppringningsmaskiner. Beroende på nationell lagstiftning kommer människor antingen att skyddas som standard eller kunna använda en do-not-call-lista för att sluta marknadsföra telefonsamtal. Marknadsföring som ringer måste visa sitt telefonnummer eller använda ett speciellt prefix som indikerar ett marknadsföringssamtal.
  • Effektivare verkställighet: efterlevnaden av sekretessreglerna i förordningen kommer att ligga på dataskyddsmyndigheternas ansvar, som redan ansvarar för reglerna i den allmänna dataskyddsförordningen.

Översynsprocessen

Inför utarbetandet av det nya förslaget anordnade kommissionen en rad workshoppar med berörda parter och genomförde ett offentligt samråd online. En fullständig rapport från det offentliga samrådet har offentliggjorts och finns tillgänglig för allmänheten för mer information.

En undersökning genomfördes i juli 2016 för att samla in medborgarnas synpunkter. En konsekvensbedömning genomfördes, med stöd av en studie, och det resulterande utkastet till förordning antogs.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggör rekommendationen om post-Quantum Cryptography

I dag har kommissionen offentliggjort en rekommendation om kryptografi efter kvantiteten för att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla och genomföra en harmoniserad strategi som EU:s övergång till kryptografi efterkvantum. Detta kommer att bidra till att säkerställa att EU:s digitala infrastruktur och tjänster är säkra i nästa digitala era.

Läs mer

Översikt

Digital integritet

Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och den allmänna dataskyddsförordningen bidrar till att garantera EU-medborgarnas digitala integritet.

Läs mer