Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Предложение за регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации

Предложението на Европейската комисия за регламент относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации има за цел укрепване на доверието и сигурността в цифровия свят.

    Постигане на резултати в областта на цифровия единен пазар: По-строги правила за неприкосновеността на личния живот в областта на електронните съобщения

Защо е необходима реформа на законодателството за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации?

Европейското законодателство трябва да бъде в крак с бързите темпове, с които се развиват и развиват базираните на информационни технологии услуги.

През последните няколко години Комисията започна основен процес на модернизиране на рамката за защита на данните, който завърши с приемането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Законодателството за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации трябва да бъде адаптирано, за да бъде приведено в съответствие с тези нови правила.

Основни елементи от предложението на Комисията

Комисията прие предложението за регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации през 2017 г. През същата година Европейският парламент прие доклад и даде мандат на докладчика да започне междуинституционални преговори. 

Предложението за регламент относно правилата за неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации за всички електронни съобщения включва:

  • Нови играчи: в бъдеще правилата за поверителност ще се прилагат и за нови играчи, предоставящи електронни съобщителни услуги като WhatsApp, Facebook Messenger и Skype. Това ще гарантира, че тези популярни услуги гарантират същото ниво на конфиденциалност на комуникациите като традиционните телекомуникационни оператори.
  • По-строги правила: всички хора и предприятия в ЕС ще се ползват с еднакво ниво на защита на своите електронни съобщения чрез този пряко приложим регламент. Предприятията ще се възползват и от един-единствен набор от правила в целия ЕС.
  • Съдържание на съобщенията и метаданни: поверителността е гарантирана за съдържанието на комуникациите и метаданните. Метаданните — данни, които описват други данни, като например автор, дата на създаване и местоположение— имат висок компонент за поверителност и следва да бъдат анонимизирани или изтрити, ако потребителите не са дали съгласието си, освен ако данните не са необходими за фактуриране.
  • Нови възможности за бизнес: след като бъде дадено съгласие за обработване на комуникационни данни, традиционните далекосъобщителни оператори ще имат повече възможности да предоставят допълнителни услуги и да развиват дейността си. Например, те могат да произвеждат топлинни карти, показващи наличието на индивиди. Те биха могли да помогнат на публичните органи и транспортните предприятия при разработването на нови инфраструктурни проекти.
  • По-прости правила за бисквитките: предоставянето на бисквитки, което доведе до претоварване на заявките за съгласие на интернет потребителите, ще бъде рационализирано. Новото правило ще бъде по-лесно за ползване, тъй като настройките на браузъра ще осигурят лесен начин за приемане или отхвърляне на проследяващи бисквитки и други идентификатори. В предложението също така се пояснява, че не е необходимо съгласие за бисквитки, които не съдържат лични данни, които подобряват опита в интернет, като например бисквитки за запомняне на историята на пазаруването или за преброяване на броя на посетителите на уебсайта. 
  • Защита срещу спам: това предложение забранява нежеланите електронни съобщения по електронна поща, SMS и автоматизирани повикващи машини. В зависимост от националното законодателство хората или ще бъдат защитени по подразбиране, или ще могат да използват списък „да не се обаждат“, за да спрат маркетинговите телефонни обаждания. Маркетинговите повикващи ще трябва да покажат своя телефонен номер или да използват специален префикс, който показва маркетингово обаждане.
  • По-ефективно правоприлагане: прилагането на правилата за поверителност в регламента ще бъде отговорност на органите за защита на данните, които вече отговарят за правилата съгласно ОРЗД.

Процесът на преглед

Преди да подготви новото предложение, Комисията организира поредица от семинари със заинтересованите страни и проведе онлайн обществена консултация. Публикуван е пълен доклад от обществената консултация, който е на разположение на обществеността за повече информация.

През юли 2016 г. беше проведено проучване, за да се съберат мненията на гражданите. Беше извършена оценка на въздействието, подкрепена от проучване, и беше приет проектът за регламент в резултат на това.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Европейски план за борба с рака: Стартиране на Европейската инициатива за образна диагностика на рака

На проява по-рано тази седмица в Брюксел Комисията стартира Европейската инициатива за образна диагностика на рака в подкрепа на доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите при оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за лечение и грижи за болните от рак.

PRESS RELEASE |
Кодекс на ЕС за поведение срещу словото на омразата онлайн: последната оценка показва забавяне на напредъка

Тази седмица Европейската комисия публикува резултатите от своята седма оценка на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза.

PRESS RELEASE |
Нов европейски акт за оперативна съвместимост за предоставяне на по-ефективни обществени услуги чрез подобрено сътрудничество между националните администрации в областта на обмена на данни и ИТ решенията

Комисията прие предложението за акт за оперативна съвместимост в Европа и придружаващото го съобщение за засилване на трансграничната оперативна съвместимост и сътрудничеството в публичния сектор в целия ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Поверителност на цифровите технологии

Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и Общият регламент относно защитата на данните спомагат за гарантирането на неприкосновеността на личния живот в цифровите технологии за гражданите на ЕС.

Научете повече