Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Voorstel voor een e-privacyverordening

Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake e-privacy heeft tot doel het vertrouwen en de veiligheid in de digitale wereld te versterken.

    Verwezenlijking van de digitale eengemaakte markt: Strengere privacyregels voor elektronische communicatie

Waarom een hervorming van de ePrivacy wetgeving?

De Europese wetgeving moet gelijke tred houden met het snelle tempo waarin IT-gebaseerde diensten zich ontwikkelen en evolueren.

De Commissie is de afgelopen jaren begonnen met een ingrijpend moderniseringsproces van het kader voor gegevensbescherming, wat heeft geleid tot de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De ePrivacy-wetgeving moet worden aangepast om aan deze nieuwe regels te voldoen.

Kernpunten van het voorstel van de Commissie

De Commissie heeft het voorstel voor een e-privacyverordening in 2017 goedgekeurd. In hetzelfde jaar heeft het Europees Parlement een verslag aangenomen en de rapporteur het mandaat gegeven om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen. 

Het voorstel voor een verordening inzake e-privacyregels voor alle elektronische communicatie omvat:

  • Nieuwe spelers: privacyregels zullen in de toekomst ook van toepassing zijn op nieuwe spelers die elektronische communicatiediensten zoals WhatsApp, Facebook Messenger en Skype aanbieden. Dit zal ervoor zorgen dat deze populaire diensten hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid van communicatie garanderen als traditionele telecomexploitanten.
  • Strengere regels: alle mensen en bedrijven in de EU zullen via deze rechtstreeks toepasselijke verordening hetzelfde niveau van bescherming van hun elektronische communicatie genieten. Bedrijven zullen ook profiteren van één enkele reeks regels in de hele EU.
  • Communicatie-inhoud en metagegevens: privacy is gegarandeerd voor communicatie-inhoud en metadata. Metadata — gegevens die andere gegevens beschrijven, zoals auteur, datum gemaakt en locatie— hebben een hoge privacycomponent en moeten worden geanonimiseerd of verwijderd als gebruikers hun toestemming niet hebben gegeven, tenzij de gegevens nodig zijn voor facturering.
  • Nieuwe zakelijke kansen: zodra toestemming is gegeven voor de verwerking van communicatiegegevens, krijgen traditionele telecomexploitanten meer mogelijkheden om aanvullende diensten aan te bieden en hun bedrijf te ontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld warmtekaarten maken die de aanwezigheid van individuen aangeven. Deze kunnen overheden en vervoersondernemingen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe infrastructuurprojecten.
  • Eenvoudigere regels voor cookies: de cookiebepaling, die heeft geresulteerd in een overbelasting van toestemmingsverzoeken voor internetgebruikers, zal worden gestroomlijnd. De nieuwe regel zal gebruiksvriendelijker zijn omdat browserinstellingen een eenvoudige manier zullen bieden om trackingcookies en andere identificatiecodes te accepteren of te weigeren. Het voorstel verduidelijkt ook dat er geen toestemming nodig is voor niet-privacy opdringerige cookies die de internetervaring verbeteren, zoals cookies om de geschiedenis van de winkelwagen te onthouden of om het aantal bezoekers van de website te tellen. 
  • Bescherming tegen spam: dit voorstel verbiedt ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms en geautomatiseerde belapparaten. Afhankelijk van het nationale recht worden mensen standaard beschermd of kunnen ze een do-not-call-lijst gebruiken om marketinggesprekken te stoppen. Marketing bellers moeten hun telefoonnummer weergeven of een speciaal voorvoegsel gebruiken dat een marketinggesprek aangeeft.
  • Doeltreffender handhaving: de handhaving van de vertrouwelijkheidsregels in de verordening is de verantwoordelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteiten, die al verantwoordelijk zijn voor de regels van de AVG.

Het beoordelingsproces

Voorafgaand aan de voorbereiding van het nieuwe voorstel heeft de Commissie een reeks workshops met belanghebbenden georganiseerd en heeft zij een online openbare raadpleging gehouden. Een volledig verslag van de openbare raadpleging is gepubliceerd en is beschikbaar voor het publiek voor meer informatie.

In juli 2016 werd een enquête gehouden om de standpunten van de burgers te verzamelen. Er is een effectbeoordeling uitgevoerd, ondersteund door een studie, en de daaruit voortvloeiende ontwerp-verordening is goedgekeurd.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Digitale privacy

De e-privacyrichtlijn en de algemene verordening gegevensbescherming dragen bij tot het waarborgen van digitale privacy voor EU-burgers.

Ontdek meer