Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Forslag til en forordning om e-databeskyttelse

Europa-Kommissionens forslag til en forordning om e-databeskyttelse har til formål at styrke tilliden og sikkerheden i den digitale verden.

Hvorfor en reform af lovgivningen om e-databeskyttelse?

EU-lovgivningen skal holde trit med det hurtige tempo, hvor it-baserede tjenester udvikler sig og udvikler sig.

Kommissionen har indledt en omfattende moderniseringsproces af databeskyttelsesrammen i de seneste år, som kulminerede med vedtagelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Lovgivningen om e-databeskyttelse skal tilpasses for at bringe den i overensstemmelse med disse nye regler.

Hovedpunkterne i Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog forslaget til forordning om e-databeskyttelse i 2017. Samme år vedtog Europa-Parlamentet en betænkning og gav ordføreren mandat til at indlede interinstitutionelle forhandlinger. 

Forslaget til forordning om e-databeskyttelsesregler for al elektronisk kommunikation omfatter:

  • Nye spillere: reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger vil i fremtiden også gælde for nye aktører, der leverer elektroniske kommunikationstjenester som WhatsApp, Facebook Messenger og Skype. Dette vil sikre, at disse populære tjenester sikrer samme grad af kommunikationshemmelighed som traditionelle teleoperatører.
  • Stærkere regler: alle borgere og virksomheder i EU vil nyde samme grad af beskyttelse af deres elektroniske kommunikation gennem denne direkte gældende forordning. Virksomhederne vil også få gavn af et enkelt sæt regler i hele EU.
  • Kommunikationsindhold og metadata: privatlivets fred er garanteret for kommunikationsindhold og metadata. Metadata — data, der beskriver andre data, såsom forfatter, dato oprettet og placering — har en høj privatlivskomponent og bør anonymiseres eller slettes, hvis brugerne ikke har givet deres samtykke, medmindre dataene er nødvendige for fakturering.
  • Nye forretningsmuligheder: når der er givet samtykke til behandling af kommunikationsdata, vil traditionelle teleoperatører have flere muligheder for at levere yderligere tjenester og udvikle deres virksomheder. For eksempel kan de producere varmekort, der angiver tilstedeværelsen af ​​individer. Disse kan hjælpe offentlige myndigheder og transportvirksomheder, når de udvikler nye infrastrukturprojekter.
  • Enklere regler for cookies: cookie-bestemmelsen, som har resulteret i en overbelastning af anmodninger om samtykke til internetbrugere, vil blive strømlinet. Den nye regel vil være mere brugervenlig, da browserindstillinger vil give en nem måde at acceptere eller afvise sporing af cookies og andre identifikatorer. Forslaget præciserer også, at intet samtykke er nødvendigt for ikke-privacy påtrængende cookies, der forbedrer internetoplevelsen, såsom cookies til at huske shopping-cart historie eller for at tælle antallet af besøgende på hjemmesiden. 
  • Beskyttelse mod spam: dette forslag forbyder uopfordret elektronisk kommunikation via e-mail, SMS og automatiserede opkaldsmaskiner. Afhængigt af national lovgivning vil folk enten være beskyttet som standard eller være i stand til at bruge en do-not-call liste til at stoppe markedsføring telefonopkald. Marketing opkaldere bliver nødt til at vise deres telefonnummer eller bruge et særligt præfiks, der angiver et marketingopkald.
  • Mere effektiv håndhævelse: håndhævelsen af fortrolighedsreglerne i forordningen vil være databeskyttelsesmyndighedernes ansvar, som allerede har ansvaret for reglerne i henhold til GDPR.

Revisionsprocessen

Forud for udarbejdelsen af det nye forslag afholdt Kommissionen en række workshopper med interessenter og afholdt en offentlig onlinehøring. En fuldstændig rapport om den offentlige høring er blevet offentliggjort og er tilgængelig for offentligheden med henblik på yderligere oplysninger.

I juli 2016 blev der gennemført en undersøgelse for at samle borgernes synspunkter. Der blev gennemført en konsekvensanalyse, der blev støttet af en undersøgelse, og det deraf følgende udkast til forordning blev vedtaget.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggør henstilling om post-Quantum Cryptography

Kommissionen har i dag offentliggjort en henstilling om postkvantekryptografi for at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en harmoniseret tilgang i takt med EU's overgang til postkvantekryptografi. Dette vil bidrage til at sikre, at EU's digitale infrastrukturer og tjenester er sikre i den næste digitale tidsalder.

Se også

Det store billede

Digital beskyttelse af personlige oplysninger

E-databeskyttelsesdirektivet og den generelle forordning om databeskyttelse bidrager til at sikre EU-borgernes digitale privatliv.

Find ud af mere